Het raadsvoorstel voor het nieuwe dierenpark zou deze week openbaar worden, maar dit is uitgesteld naar volgende week, omdat het college nog 1 week extra tijd nodig heeft. Op zich een merkwaardige ontwikkeling, want volgens het raadsbesluit van 20 december 2010 zou het dierenpark voor 1 juni 2011 een businesscase DPE NEXT (7.0) moeten inleveren, waarin aan alle door de raad gestelde voorwaarden moet worden voldaan.

Als het dierenpark 5 maanden de tijd heeft om een plan te vervolmaken is het toch wel merkwaardig dat het college meer dan 3 maanden nodig heeft om het plan vervolgens te beoordelen. Zeker omdat de voorwaarden waaraan het plan moest voldoen toch keihard en duidelijk waren.

Laten we eens een aantal voorwaarden onder de loep nemen, waaraan de Business Case DPE NEXT (7.0) op 1 juni 2011 aan moest voldoen:

Voorwaarde 1: Toezegging van de provincie aan de gemeente omtrent extra subsidie van minimaal € 12 miljoen. Moet toch binnen 5 minuten vast te stelen zijn of hier aan is voldaan of niet.

 

Voorwaarde 2: Toezegging van de NOM om voor minimaal € 5 miljoen deel te nemen in het vermogen van DPE NEXT. Moet toch ook binnen 5 minuten vast te stellen zijn of hier aan is voldaan of niet.

Voorwaarde 3: Reëel zicht op aantrekken vreemd vermogen voor minimaal € 25 miljoen. Uit de berichtgeving uit de media valt op te maken dat er zelfs in augustus 2011 nog geen enkel zicht is op financiering door banken. Dus op 1 juni 2011 was er dus nog een enkel zicht op dit vreemd vermogen.  Maar zelf voorwaarden stellen en je hier vervolgens ook aan houden is voor ambitieuze machtspolitici blijkbaar moeilijk , moeilijk en nog eens moeilijk.

Aan dit “zicht op vreemd vermogen” zal wel een bestuurlijke PvdA / CDA / VVD mouw worden gepast. Waarschijnlijk zal de Bank Gemeente Emmen wel garant gaan staan, zodat banken geen risico lopen en het er nog een beetje op lijkt dat behalve het Emmense college er nog meer partijen zijn die geloven in de ambitieuze plannen van het dierenpark.

U kunt er vergif op innemen dat er met het Atalanta project hetzelfde gaat gebeuren als met de invoering van de Euro. Het gezond verstand wist dat je landen, zoals o.a. Griekenland,  die niet aan de voorwaarden voldeden niet moest toelaten, maar ja je doet het toch maar omdat je ................., zo'n unieke kans om een grote stap voorwaarts te nemen niet kunt laten lopen. (Want als machtspoliticus geloof je graag in je eigen sprookjes.)  Vervolgens gaat het mis en ga je over op de logica dat stoppen geen optie is en veel duurder is dan gewoon doorgaan.  Wel geef je natuurlijk weer aan dat alles wel onder strenge voorwaarden plaatsvindt. Zoals de euro een Griekse tragedie aan het worden is, zal het met het Atalanta project en het nieuwe dierenpark, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ook gaan.

 

Business Case DPE NEXT (7.0) en de second opinion van Bureau Uno lagen voor raadsleden al enige tijd ter inzage, maar zonder de stukken te hebben ingezien is dus nu al duidelijk dat niet aan de voorwaarden is voldaan anders was er al lang witte rook geweest. Daarom ligt er nu een nieuwe Business Case DPE NEXT (versie 7.0 A) ter inzage met bijbehorende second opinion van UNO. Dit nieuwe plan zal waarschijnlijk wel door het college en dierenpak gezamenlijk in elkaar zijn geknutseld. Want net zoals de keiharde eisen van het college  steeds weer boterzacht worden als het er op aankomt, zo komt er in de praktijk ook weinig terecht van de door het college zo vaak benadrukte "zogenaamde" zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van het dierenpark. In werkelijkheid moet beide partijen een aantal keren per week operatief van elkaar worden gescheiden, om voor de buitenwereld de schijn te kunnen ophouden dat beide partijen gescheiden verantwoordelijkheden hebben.

Het was democratisch geweest als het college de raad had gevraagd of het dierenpark extra tijd wordt gegund om alsnog aan de door de raad gestelde voorwaarden te voldoen en dus alsnog met een versie DPE NEXT 7.0 A of 7.1 te komen, waarbij wel aan de eisen wordt voldaan. Maar dit ambitieuze college heeft de raad en de democratie niet echt nodig en lapt het mandaat van de raad van 20 december 2010 aan haar laars. In een oorlog is de waarheid altijd het eerste slachtoffer en bij "megalomane" projecten wordt als eerste democratie en de democratische principes geslachtofferd.

Volgens het DvhN zal het college de raad in ieder geval om een extra krediet van 17 miljoen euro vragen voor het dierenpark. U kunt er vanuit gaan dat het college hierbij zal aangeven dat de kosten voor de gemeente hierdoor niet zullen toenemen. In de belevingswereld van wereldvreemde machtspolitici is het nu eenmaal de normaalste zaak om meer geld uit te geven, zonder dat het meer geld kost. De wereld van leningen die nooit worden terugbetaald kent dan ook zijn eigen logica en taalgebruik.

Het door het college tegen beter weten in doorgaan met onverantwoorde niet haalbare plannen gebeurt onder het motto "Wie wil zoekt een mogelijkheid wie niet wil zoekt een reden". Zelf denken we meer dat het project het predicaat mee zou moeten krijgen: "Wie steeds heldere randvoorwaarden aanpast, om het onmogelijke toch te proberen laten plaats te vinden, wordt vroeg of laat onaangenaam verrast".

Op het gemeentehuis wordt nu druk gebroed op mooie verhaaltjes die u en ons als burgers moeten doen laten geloven dat alles zal doorgaan en dat dit ook verantwoord is. Waarschijnlijk zullen hier een of meer van de volgende argumenten voor worden gebruikt:

"Het project is zo uniek en belangrijk voor Emmen dat het moet doorgaan."

"Op de laatste 25 miljoen (of 50 of 100  miljoen) kunnen wij het project niet laten overgaan. "

"Er komt een toren in het park, vanaf waar je uitzicht hebt op de ABN, ING en de Rabobank, en dat kan ook gezien worden als: "zicht op vreemd vermogen"."

"We kunnen zóveel subsidie niet laten liggen".

"Zonder nieuw dierenpark kan Emmen niet bestaan, dus alles wat we doen is goed".

Wie bestuurlijk wil gokken zal meer en meer moeten gaan jokken. U als burger zult de rekening gaan betalen, maar u krijgt er de komende tijd wel  een boeiende politieke theatervoorstelling in Emmen voor terug, waarbij de leugen zeker zal (mee)regeren.

Redactie BGE