Was tijdens de vorige zomervakantie de perikelen rondom de problemen bij de schuldhulp "het" politieke onderwerp in de media. In deze zomervakantie is "het" politieke onderwerp: " de kosten van de afscheidsreceptie van de PvdA wethouders Evenhuis en Holman."

De kosten van het afscheidsfeestje zouden in totaal 20.000 euro bedragen, waarvan 16.000 euro voor de catering. Het college verdedigde deze uitgaven door aan te geven dat er 1.600 mensen aanwezig waren tijdens het partijtje en dat het dus omgerekend op 10 euro per persoon kwam.

 

Een beetje columnist, dus niet David Sibum van de Zuidenvelder, krijgt argwaan bij deze wel erg mooie ronde getallen. Dus per persoon kostte het feestje geen 9,25 / 9,75 / 10,75 / 11,25, maar precies 10 euro. Nu weet u en weten wij dat het geen publiek geheim is dat tellen niet altijd het sterkste punt is in onze mooie gemeente. Denk o.a. aan het verkeerd tellen van de stemmen bij de gemeenteraadverkiezingen in 2010, dubbeltellingen in de gemeentelijke boekhouding, de onbetrouwbare cijfers van de bezoekersaantallen van het dierenpark, de altijd meerdere versies die in omloop zijn van de toeschouwersaantallen van de FC Emmen dat varieert van 700 tot 4.500 bij een en dezelfde wedstrijd.

Als zaken niet deugen dan wordt het onderwerp vaak verbreed door er zaken bij te halen die er niet bijhoren. Zo konden wij als rechtvaardiging van de kosten ook horen dat de PvdA bonzen Evenhuis en Holman samen meer dan 48 jaren actief waren geweest als raadslid en als wethouder. Nu is het zo dat voor raadsleden geen aparte en persoonlijke afscheidsfeestjes worden gehouden, dus had men alleen moeten aangeven dat het om hun periode als wethouder ging. Of wordt hier met 2 maten gemeten en was het eigenlijk, en hoofdzakelijk, een PvdA feestje op kosten van de gemeenschap?

Vergelijkingen,  die veelal kant nog wal raken,  doen het ook goed om iets te verdedigen. Zo vergelijkt Zuidenvelder columnist en PvdA slippendrager en sympathisant David Sibum het bedrag van 10 euro per persoon met het bedrag van twee koffie en een gebakje op een terras en dat het dus allemaal wel mee valt. Alleen zit in de prijs voor de consumptie op een terras ook de kosten voor bediening en de kosten van de locatie verwerkt. In de prijs van 10 euro voor de receptie zitten de huur van de locatie en de bediening echter niet meegenomen. Die komen er overheen. Het niet meer zelfstandig kunnen of willen  nadenken, of gewoon luiheid, tezamen met  een weinig kritische houding van een columnist als David Sibum,  is dan ook een bedreiging voor de Emmense democratie, omdat hij de Emmense bevolking onnodig dom houdt.

Een lezer uit Nieuw Amsterdam, op vakantie in Limburg, gaf anoniem in de rubriek Miniman van DvhN aan, zich te ergeren aan Wakker Emmen die zoveel heisa maakte rond het afscheidsfeestje. Betreffende lezer had de raadsleden van Wakker Emmen gezien op het feestje en was van mening dat ze gelijk aan de bel hadden moeten trekken over de kosten van het feestje en niet een jaar later. De volgende dag konden we lezen dat Wakker Emmen helemaal niet op het afscheidsfeestje aanwezig was geweest. Dingen zien die er niet zijn: "Dat moet dan wel haast een PvdA'er (raadslid) zijn geweest die richting de Minman heeft gereageerd."

U vraagt zich nu misschien af of de columnisten van Redactie BGE ook op het PvdA afscheidsfeestje zijn geweest? Het antwoord hierop is volmondig NEE. Als er niet minimaal kaviaar geserveerd wordt en champagne wordt geschonken dan komen wij niet. Je feest in stijl of je feest niet is ons motto. Nu willen we er wel bij opmerken dat we in onze kringen onze feestjes zelf betalen en ook niet iedereen uitnodigen. Ook hebben we geen 1.600 vrienden, kennissen en relaties.

Bestuurlijk Emmen gaat zeer "zware" tijden tegemoet en "zware" tijden kom je alleen goed met elkaar door als je op zijn tijd  ook in harmonie met elkaar een feestje kunt vieren. Dan kan en mag dan goedkoop of duur, voorwaarde is dat je er samen uitkomt en dat je er open en eerlijk over bent. Er zou dan ook een politiek feestverordening moeten komen die unaniem door de raad zou moeten worden aangenomen.

Omdat de raad te pas en te onpas zegt openheid en transparantie hoog in het vaandel te hebben, zou over het feestje van Evenhuis en Holman en de politiek rel hierover, nog de volgende zaken uitgezocht moeten worden:

Wie hebben de overgebleven versnaperingen  van het feestje mee naar huis genomen? Ja die waren er, want er zou op 3.000 man zijn gerekend.

Wie was de lezer van DvhN uit Nieuw Amsterdam die Wakker Emmen vals beschuldigde van aanwezigheid op het feestje? Ging het om een raadslid? En zo ja waarom reageerde hij anoniem?

Hoeveel mensen waren er nu werkelijk? Misschien dat alle mensen die aanwezig waren zich kunnen melden bij de Miniman.

Was het ook een leuk feestje?

Feesten kun je in onze ogen dan ook niet serieus genoeg nemen en wij vinden dat de onderste steen boven moet komen en er een goede regeling moet komen voor de toekomst. Wij zijn het dan ook niet eens met Zuidenvelder columnist David Sibum dat met de media perikelen over het afscheidsfeestje gehoor wordt gegeven aan de onderbuikgevoelens van de straat en dat zo de democratie wordt verzwakt en verruwd. Wij, en wij denken ook u als burger, willen gewoon alles over het feestje weten. En voor de heren Evenhuis en Holman is het ook leuk, want een feest is pas een echt feest geweest als je later nog over hoort en leest. Alsof je er zelf bij bent geweest.

Dus beste (onderzoeks)journalisten, doe uw werk.

Redactie BGE

PS 

En de andere vraag die u en ons tijdens de vakantie bezighoudt is natuurlijk: Hoe was de vakantie, al of niet in Limburg,van PvdA raadslidWillem Meijer uit Nieuw Amsterdam?