Het college van B&W van Emmen gaat ook in de zomerperiode door met wanbeleid verpakt in prachtige onzinverhalen. En de collegepartijen in de raad blijven ook tijdens het zomerreces consequent dit beleid verdedigen met argumenten waarbij  menigeen zich waarschijnlijk afvraagt of deze politieke ambtsdragers, van met name PvdA en CDA huize,  lijden aan ............? Tja vult u zelf maar in, maar pas op voor een aangifte voor laster en smaad.  

Maar het doorgaan van politieke onzin en wanbeleid tijdens het zomerreces  gaat helaas nu wel ten koste van onze, naar wij zelf vinden, welverdiende vakantie als columnisten. Maar politieke columnist ben je nu eenmaal 24 uur per dag, dus hadden we maar een vak moeten leren of nog beter, waren we maar in een politiek minder krankzinnige gemeente gaan wonen. (Maar ja, verder is het hier in Emmen wel goed toeven.)

Het college van B&W van Emmen heeft onlangs besloten om voor 2012 te stoppen met de jaarlijkse subsidie van 12.500 euro aan de Voedselbank. Volgens verantwoordelijk PvdA wethouder Mariet Thalens behoort de subsidie aan de voedselbank niet tot de gemeentelijke taken en de gemeente moet ook bezuinigen. Of Mariet van de PvdA zich ook de vraag stelt of iets wel of geen gemeentelijke taak is als er tientallen miljoenen naar het dierenpark gaan of als FC Emmen financiële steun nodig heeft? Wij denken van niet, Mariet is volgens goed PvdA gebruik niet geselecteerd op kunde maar op haar vrouw zijn en op haar trouw en loyaliteit in het heden en verleden aan andere incompetente PvdA bestuurders. Politiek is niet iets voor bange mensen dus hield Mariet het stopzetten van de subsidie aan de voedselbank bij de kadernota in juni 2011 angstvallig stil. Als u nu denkt dat er in de vorige zin een tegenstrijdigheid staat dan is dit onjuist. Mariet is er niet voor de politiek en is geen politica,  Mariet zit er als opvulling, Mariet zit er om de machtwellustige PvdA een getalsmatige meerderheid te geven in het college. Mariet zit er om de PvdA geëmancipeerd over te laten komen voor de buitenwereld. Alles dus voor de schone schijn.

PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders geeft in het DvhN aan dat hij weleens wil weten hoe die begroting van 40.000 euro van de voedselbank eruit ziet. Hij kan zich dan ook voorstellen dat het college geen zin heeft om bij voorbaat een derde van die begroting dekkend te maken. Volgens goed gebruik van zijn PvdA voorganger Bouke Arends, verdraait Wanders consequent de verhalen om vervolgens zijn eigen gelijk te benadrukken. Er bestaat waarschijnlijk  helemaal geen afspraak om een derde van de begroting van de voedselbank bij voorbaat te dekken.  Maar het klink wel interessant zullen we maar zeggen. En Wanders wil ook de boeken induiken van de voedselbank.  Waar was deze Wanders toen de gemeentelijke miljoenen naar het door wanbeleid in financiële nood verkerende Dierenpak vloeiden? Waarom wilde Wanders toen niet in de boeken van het dierenpark duiken? Of mocht dit niet van zijn grote PvdA baas Bouke Arends, die als voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Dierenpark (mede) verantwoordelijk was voor het wanbeleid van het dierenpark?  En waarom PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders niet de boeken in wilde duiken van de FC Emmen, voordat zijn partij akkoord ging met het uitstel van betaling voor de FC Emmen? Ach het  is veel makkelijker om streng en stoer tegen kleinere en zwakkere organisaties te zijn dan tegen de groten zullen we maar denken.

CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms betoogt in het DvhN dat de voedselbank best mag omzien naar andere geldgevers.  Alsof men dat daar nu niet doet, want de helft van de begroting komt niet van gemeenten. Waarom Wilms dit argument, omzien naar andere geldgevers, niet gebruikte bij de gemeentelijke steunverlening aan het noodlijdende Dierenpark en het uitstel van betaling aan de FC Emmen. Deze "aardige" CDA politicus doet nu eenmaal alleen aan geloof en is alleen in zijn consequent zijn met tegenstrijdigheden op een bepaalde manier toch nog geloofwaardig. Volgens een rekensommetje van Wilms komt er een omvangrijk bedrag binnen als alle 40.000 gezinnen in Emmen 1 Euro geven aan de voedselbank. Had onze Bouke Durk dit voorgesteld toen de gemeente eind 2010 extra geld in de vorm van leningen en aandelen vrij maakte voor het dierenpark, dan had dit elk gezin 975 euro gekost. Zou hierbij ook de 85 miljoen van het gemeentelijke deel van het Atalanta project worden meegenomen, dan komt hier nog eens  2.125 euro per gezin bij. Totaal dus 3.100 euro per gezin. Het zou het CDA sieren als men in verband met komende gemeentelijke  bezuinigingsronde alsnog  in een referendum voorstelt om het Atalanta project te laten financieren door een bijdrage van 3.100 euro per gezin. En als de bevolking  nee zegt is het nee. Benieuwd of het CDA zoveel vertrouwen in de eigen bevolking heeft?

Bouke Durk zelf wil geen 1 euro aan de voedselbank schenken als daar om wordt gevraagd, maar zelfs 25 euro. Wij willen dan ook voorstellen om de bijdrage voor Bouke Durk met 25 te vermenigvuldigen en dus vast te stellen op 77.500 euro. Dan doen we dit voor alle CDA raadsleden ook nog eens. Dat wordt dan 697.500 voor de gehele CDA fractie.  En omdat CDA kiezers loyale mensen zijn geldt dit voor iedereen die in 2010 op de CDA heeft gestemd. Dat wordt dan 646.195.000 euro. Dan hebben we meer dan 500 miljoen extra voor onvoorziene risico's. Niet alleen D66, zoals bij de behandeling van de kadernota 2011 in juni, kan dus met snelle rekensommetjes de Emmense problemen oplossen. Redactie BGE weet ook van wanten.  

Of volgens de logica van Bouke Durk van het CDA ook de gezinnen die gebruik maken van de voedselbank, gezinnen in de schuldhulp, gezinnen in de bijstand en gezinnen die gebruik maken van bijzonder bijstand deze 1 euro zouden moeten ophoesten? Waarschijnlijk zitten achter de cijfers bij het CDA geen verhalen en mensen. Tenminste als het ze niet goed uitkomt, anders weer wel natuurlijk.

Maar alleen kritiek hebben als columnisten is goedkoop, dus willen wij ter afsluiting ook met een oplossing komen. Gezien de kosten van afscheidsrecepties van vertrekkende wethouders in Emmen, kun je je daar zeker een jaar helemaal rond en vol van eten. Als de oppositie dus elk jaar een wethouder wegstuurt, alle gezinnen die gebruik maken van de voedselbank naar de receptie gaan, dan zou het probleem ook opgekost zijn. U vraagt zich misschien nu af of  dat met de kosten van receptie en wachtgeld niet een veel duurdere oplossing is dan 12.500 euro subsidie aan de voedselbank? Ja, maar overdadige recepties en wachtgeld vallen wel onder gemeentelijke taken. Meestal gaat het ook niet echt om het geld, maar de boekhoudkundige verhaal wat je er bij houdt. Als dat maar klopt (denk aan de miljoenen tekorten bij de jaarrekening die geen tekorten zijn, omdat we het van tevoren al tekorten hebben genoemd)  En het alleenrecht voor onlogische en onnodig dure oplossingen ligt natuurlijk niet alleen bij PvdA, CDA en VVD toch!

Redactie BGE

NB

Wat zal het druk worden bij de komende afscheidsreceptie van 1 van de huidige CDA wethouders.