Geheel in de Emmense bestuursstijl van niet aan zelfkritiek doen en geen fouten kunnen toegeven, heeft het Presidium, het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad, aangeven dat zij geen oordeel kan geven over het optreden van één van haar leden, te weten Jan Dijkgraaf, die in de commissievergadering van 12 mei 2011 besloot om fractievoorzitter René van der Weide het spreken te beletten.

Wij zien hierin een indirect verzoek van het Presidium aan de columnisten van Redactie BGE voor een column, om hetgeen is voorgevallen onder de loep te nemen, zodat voor alle partijen toch een neutrale evaluatie plaatsvindt.  Mocht dit niet de bedoeling zijn van het Presidium dan berust dit op miscommunicatie. En zoals u heeft kunnen lezen in het DvhN van 14 mei 2011: "Communiceren is een vak op zich, helemaal in Emmen"

Commissievoorzitter Jan Dijkgraaf ontnam René van der Weide definitief het woord bij de behandeling van de  "kadernota corporate communicatie 2011 - 2015", nadat hij het woord megalomaan gebruikte in de zin "Blijkbaar worden onze collegeleden niet serieus genomen in Den Haag, maar met de megalomane ideeën en plannen is dat ook niet geheel verwonderlijk."

Jan Dijkgraaf ontnam René van der Weide definitief het woord met de woorden: "Een term als megalomaan gaan we hier niet bezigen."

Na de vergadering legde Jan Dijkgraaf zijn ingrijpen uit als zijnde een optelsom. Alleen dat was niet zijn uitleg op het moment dat hij ingreep. Het ging hem om het woord megalomaan. Of het moet zo zijn dat Jan, zoals bij meer politici het geval is, iets anders bedoelt dan hij zegt.    

Megalomanie is in de psychologie de wetenschappelijke naam van grootheidswaan of grootheidswaanzin. Wie megalomaan is, ziet zichzelf als belangrijker of machtiger dan zijn omgeving of schrijft zichzelf bijzondere talenten toe. Het is aan u als lezer om uit te maken of u deze kenmerken bij één of meer Emmense leden van het college of bij raadsleden herkent.

Zou het Presidium even de moeite hebben genomen de woorden, megalomaan, megalomane en grootheidswaanzin, in te typen bij de zoekmachine op de site van de gemeenteraad, dan was men binnen 5 minuten het volgende tegengekomen.

Wim Halm (BGE): Raadsvergadering 24 september 2009

"Wat de ambitie in 2018 culturele hoofdstad van Europa te worden betreft: de fractie zou het college willen adviseren zich te laten nakijken op Mexicaanse griep of op Q-koorts! Mocht geen van beide het geval zijn, dan is er in de ogen van de fractie sprake van grootheidswaan bij het college."

 

 

René van der Weide (Wakker Emmen) : Raadvergadering 1 november 2010

 

"Een wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft toont aan dat de baten altijd worden overschat en de lasten onderschat. Maar liefst 298 onderzochte megalomane

projecten vallen in 9 van de 10 keer duurder uit, waarbij 50% overschrijding eerder regel is dan uitzondering. Bij een overschrijding van 10% van het gehele budget dient er al € 50 miljoen extra te worden gefinancierd. Wie gaat dit betalen? De geschiedenis kennende, zal dat naar alle waarschijnlijkheid de gemeente Emmen oftewel de burger zijn."

 

Raymond Wanders (PvdA): Commissievergadering BME 14 en 16 december 2010

 

"PvdA is verrast omdat Wakker Emmen blijkbaar zeker de helft van het huidige parkoppervlak wil overbrengen naar de Es plus een kabelbaan door het centrum en daarvoor de verplaatsingsvergoeding wil fourneren. Hoe moet de PvdA de kwalificatie van die partij over DPE Next als een ‘megalomaan project’ interpreteren?"

 

Het woord megalomaan of woorden met een vergelijkbare betekenis zijn dus de afgelopen jaren al meerdere keren gebruikt door verschillende raadsleden, zonder dat het Presidium hierin aanleiding zag de betrokkenen het woord te ontnemen. Wij zijn dan ook benieuwd wat de uitleg van het Presidium maandag 23 mei 2011 zal zijn aan de fractievoorzitters, over het waarom het woord "megalomaan" op 12 mei 2011 ineens wel aanleiding was om iemand het woord te ontnemen en in eerdere gevallen niet. Zal wel een mooi ......verhaal worden als men doorgaat op de lijn van wij geven onze fouten nooit en te nimmer toe.

 

Voordat Wakker Emmen definitief het woord werd ontnomen kreeg fractievoorzitter René van der Weide, naar aanleiding van onderstaande bijdrage, een eerster interruptie van commissievoorzitter Jan Dijkgraaf met het verzoek "het anders te formuleren, dat het te ver gaat, dat wat hij zegt niet over het stuk zelf gaat""

 

De eerste bijdrage van WE waarop commissievoorzitter Jan Dijkgraaf kritiek had en verzocht tot andere formulering:

"Dit  collegebestuur lijkt de externe omgeving buiten de gemeente Emmen belangrijker te vinden dan haar eigen inwoners. Dit blijkt ook wel uit een citaat, van een wethouder, in de inleiding van deze nota. “Toen ik in het begin in Den Haag kwam en aangaf dat ik uit Emmen kwam, kon men daar geen beeld bij vormen. Het is voor mij heel lastig om mijn ideeën en plannen op tafel te krijgen, als men Emmen niet kent. Ik wil dat Emmen voor de mensen in Den Haag een gezicht krijgt.”Voorzitter, wellicht is het voor sommige collegeleden nodig om belangrijk gevonden te worden in den Haag, Wij sluiten ook niet uit dat carrièreambities hierbij ook een rol spelen. Goede connecties in den Haag zijn nooit weg met het oog op een mogelijke burgemeesterspost." 

Wij willen hier niet ingaan op de geleverde kritiek van Wakker Emmen, maar willen wel stilstaan bij het aangehaalde citaat uit de "kadernota corporate communicatie 2011-2015".

Emmen wil dus geld aan communicatie besteden om meer bekend te worden in Den Haag, omdat volgens één wethouder, of meerdere wethouders, men in Den Haag de gemeente Emmen niet kent en Emmen voor hen geen gezicht heeft. Nu is het volgens ons zo dat Emmen meer dan 250 miljoen Euro per jaar krijgt uit Den Haag om gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren. Als men in Den Haag Emmen niet zou kennen dan zou het geld volgens ons niet jaarlijks naar Emmen worden overgemaakt. Maar wij zijn natuurlijk maar gewone columnisten met een columnistenlogica.

 

Het deel van de dekking van het Atalanta project dat uit Den Haag moet komen, zou zo goed als gedekt zijn volgens het college. Of het college probeert ons dit te laten geloven. Maar tegelijkertijd kent men Emmen dus niet in Den Haag horen we van het college. Als dat maar goed gaat horen wij u als lezer al denken. Mocht u denken dat we mogelijk worden voorgelogen door het college dan zijn dit u gedachten en niet de onze, ook al kunnen wij uw gedachtegang op basis van gezond boerenverstand begrijpen.

 

Menig keer hebben wij als columnisten naar verhalen van leden het college geluisterd en na een kwartier of half uur luisteren moesten wij regelmatig concluderen dat we geen idee hadden waar het over ging en dat bij ons niets tussen de oren was blijven hangen. Mogelijk dat men in Den Haag hetzelfde probleem heeft als men naar onze bestuurders luistert. Of dit mogelijke communicatieprobleem ook is onderzocht bij het opstellen van de "kadernota corporate communicatie" valt uit de stukken niet op te maken. Gezien het feit dat dit college niet aan zelfkritiek doet achten wij de kans niet zo groot.

 

Misschien was het verstandig geweest als het Presidium de "kadernota corporate communicatie" vooraf had gecontroleerd en het college dan had verzocht de betreffende passage, van het probleem van geen bekendheid in Den Haag en het doel om geld uit te geven aan communicatie om meer bekend te worden in Den Haag, te schrappen. Dergelijke passages geven wel een erg onthutsend beeld van waar sommige politici vinden dat belastinggeld van u en ons aan besteed moet worden. Dergelijke passages moeten dan ook wel leiden tot kritische of hilarische columns en raads- en commissiebijdragen, want bij het lezen begint het op alle plekken te jeuken en je ligt bijna in een deuk van het lachen.

 

Wij willen deze column dan ook afsluiten met de wijze woorden: "Communiceren is een vak op zich, helemaal in Emmen"

 

Redactie BGE