In deel 7 van deze rubriek  aandacht voor de roddels naar aanleiding van de laatste 3 columns van Redactie BGE.

Het schijnt dat velen op het gemeentehuis de column over burgemeester Cees Bijl "Tijdsdruk - onomkeerbare besluiten en de verantwoording achteraf"  op of over het randje vonden en het als het ware een belediging van de Allerhoogste te vinden. Burgemeester Cees Bijl zelf schijnt de column nuchterder  opgevat te hebben en gewoon te zien als een column die gaat over een burgmeester en de wijze waarop hij een besluit heeft uitgelegd. Wat dit alles zegt over het werkklimaat op het gemeentehuis  willen wij geheel aan de verbeelding van de lezer zelf over laten, ook al begrijpen wij dat dit met de nodige risico's gepaard gaat. De houding van de burgemeester in deze vinden wij echter bemoedigend en een lichtpuntje.
De CDA wethouders Henk Jumelet en Jan Kuper zouden wat geïrriteerd zijn dat GroenLinks voorzitter Jan Dijkgraaf met zijn aandacht voor de column over hém te veel de aandacht voor de column  "Over CDA politici en kleine kinderen" heeft afgeleid. Beide CDA bestuurders zouden dit wat kinderachtig vinden van de GroenLinks voorman en zouden overwegen een aanklacht wegens voordringen en aandachttrekkerij tegen Jan Dijkgraaf in te dienen. Ook zouden zij de column over het CDA vele malen beter vinden dan de column over Jan Dijkgraaf

BGE fractievoorzitter Wim Halm schijnt zo in zijn nopjes te zijn met de landelijke publiciteit rondom de BGE column over GroenLinks voorzitter Jan Dijkgraaf, dat hij van mening is dat de lat voor de columnisten van Redactie BGE structureel omhoog kan en omhoog moet. Van het argument van Redactie BGE dat de landelijk publiciteit voor een groot deel ook de verdienste is van Jan Dijkgraaf wil Halm echter niets weten. Halm verwijst in deze naar de woorden van PvdA wethouder Arends door te stellen dat de lat niet hoog genoeg kan worden gelegd als het om ambities gaat. De waarschuwing van Redactie BGE dat een dergelijke ambitie als grootheidswaan kan overkomen naar de buitenwereld wil er bij Halm ook niet in.

Dat in politiek Emmen alles mogelijk is blijkt wel uit het feit dat er raadsleden van collegepartijen zijn die aangeven dat de columns van BGE geen nivo hebben en dat zij de columns daarom dan ook nooit lezen. Of hieruit ook geconcludeerd mag worden dat als deze raadsleden zich positief uitlaten over een voorstel van het college dat zij deze stukken dan ook niet hebben gelezen, willen wij geheel overlaten aan de verbeelding van u als lezer.

De column over Jan Dijkgraaf schijnt deze week ook in de Chinese stad Shangluo, de stad waar Emmen een Zusterstadrelatie mee heeft, groot nieuws te zijn geweest. Burgmeester Bijl schijnt telefonisch tekst en uitleg te hebben gegeven over de spanningen in de Emmense politiek en duidelijk gemaakt te hebben dat bij verdere democratisering in China, dat land ook te maken zal krijgen met een partij als Burgerbelangen en politieke columns. In dit geval zal het dan gaan om  Burgerbelangen Shangluo.

Via twitter heeft GroenLinks voorman Jan Dijkgraaf diverse steunbetuigingen gekregen van zijn politieke vrienden van andere partijen. Er schijnt nu een documentairemaker bezig te zijn die deze tweets gaat gebruiken in de documentaire "Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig". Of de betreffende vrienden van Jan Dijkgraaf ook ondervraagd zullen worden over het waarom zij vinden dat Janneman Dijkgraaf zichzelf gewoon voor schut moet blijven zetten is nog onduidelijk. Het schijnt hierbij niet op de financiën vast te zitten, maar op oprechtheid gecombineerd met moed van de te ondervragen personen.  

Onduidelijk is nog waarom verschillende media de column over Jan Dijkgraaf nog eens vele malen negatiever hebben uitgelegd dan hoe de column is en was bedoeld en zoals in de column staat verwoord. De Raad voor de Journalistiek schijnt hier nu onderzoek naar te doen om te achterhalen of dit te wijten is aan het feit dat er met BGE nog een appeltje geschild moest worden door de media of dat het tegen Jan Dijkgraaf van GroenLinks was gericht.

In de hogere kringen van Emmen wordt de actie van Jan Dijkgraaf om aangifte van smaad te doen tegen BGE  als "moedig" betiteld . (Voor de niet politiek ingewijden onder u: Moedig is in deze context geen compliment.)

In de kringen van lager opgeleiden van Emmen is men er van overtuigd dat niet de "echte" Jan Dijkgraaf van GroenLinks zoveel stennis in alle media heeft gemaakt over de BGE column over hem, maar dat het gaat om een "nep" Jan Dijkgraaf. Het argument dat ze hiervoor hebben is dat niemand zo dom is om een column waarin hij of zij op de hak wordt genomen zo breed onder de aandacht te brengen. (De één zal in deze uitleg de bevestiging zien dat de lager opgeleiden in Emmen een echte probleemgroep zijn. Anderen zullen hieruit afleiden dat met het nivo van de lager opgeleiden in Emmen en hun gezond verstand niets mis is en dat velen van hen een aanwinst voor de huidige gemeenteraad zouden zijn.)

Het schijnt dat er aan een voorstel gewerkt word om politieke satire en politiek cabaret in het nieuwe theater te verbieden. Het zou iets met City Marketing en ijdelheid van bestuurders te maken hebben. Wij zullen het voornemen onderzoeken en er op terugkomen als er meer nieuws over is.

EmmenNu berichtte zaterdagmiddag 16 april 2011 over de perikelen rondom de column van Jan Dijkgraaf en dat hij aangifte van smaad ging doen. De Telegraaf deed dit zondagavond 17 april 2011. PvdA voorzitter Jaap Gernaat concludeerde hieruit op twitter dat: "Telegraaf is sneller dan Dagblad en EmmenNu met nieuws over aangifte van Jan Dijkgraaf tegen BGE? Vreemd."  Wij van Redactie BGE vinden het vreemd dat zondagavond 17 april 2011 bij PvdA voorzitter Jaap Gernaat eerder is dan zaterdagmiddag 16 april 2011. Na onlangs de fouten i.v.m. verscheidene dubbeltellingen bij de jaarrekening waar PvdA wethouder Bouke Arends politiek voor verantwoordelijk is,  komt steeds meer het beeld naar voren dat prominente PvdA'ers in Emmen in ieder geval niet op hun rekenvaardigheid worden geselecteerd.

De vraag die velen nog steeds bezighoudt over Jan Dijkgraaf is: Waarom hij al op zaterdagmiddag onderweg was naar het politiebureau om daar pas op donderdag aangifte van smaad te gaan doen?

Naar aanleiding van alle landelijke publiciteit krijgt BGE fractievoorzitter Wim Halm vele verzoeken van lokale politici die in de vergetelheid dreigen te raken en bij hem komen met de vraag: "Kunnen jullie ook niet eens een Jan Dijkgraaf achtige column over mij maken. Ik zorg dan zelf wel voor de herrie er omheen."

Daarentegen komen er ook verzoeken binnen bij de BGE fractievoorzitter met de vraag: "Wil je het over mij niet te bont maken als jullie mij in een column noemen." Deze groep is echter wel aanmerkelijk kleiner.

 

Redactie BGE

 

NB

In de column over Jan Dijkgraaf hebben wij u gevraagd om de column niet onder de aandacht van de GroenLinks voorman te brengen. Om onduidelijke redenen heeft één van u zich niet aan dit advies gehouden. Als Redactie BGE betreuren wij dit ten zeerste. Helaas hebben wij moeten constateren dat van onze boodschap in de column: "Politici steek de koppen bij elkaar en bedenk een oplossing voor het probleem Dijkgraaf" nog weinig terecht gekomen. Wij gaan er echter vanuit dat de Emmense politici dit de komende tijd nog wel op gaan pakken met elkaar.