Als we een kritische column over iemand schrijven staan we er als columnisten altijd bij stil of de geestelijke gesteldheid van de betreffende persoon wel zodanig is dat hij of zij een stootje kan verdragen. Als we er aan zouden twijfelen of de betreffende persoon wel een stootje kan verdragen dan doen we het natuurlijk niet.  Maar nood breekt wetten en dus maken we voor deze keer een uitzondering.

Het was het enkele weken geleden dat, in het programma Cassata van RTV Drenthe, columnist en nummer 3 van de GroenLinks kieslijst in Emmen Rick Denkers in zijn radio column de  vloer aanveegde met de plannen voor een aangepast drugsbeleid van GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf. Wij zagen het als een signaal dat de denkbeelden en houding van Jan Dijkgraaf niet echt gedeeld worden binnen de partij.

Dat deze kritiek vanuit eigen gelederen niet op zichzelf staat, zowel betreffende het onderwerp als de persoon Jan Dijkgraaf,  blijk uit de blog van steunfractielid van GroenLinks  Hank van der Vaart. In zijn blog over "Twitteren en politiek in Emmen" geeft hij onder andere aan dat voor wethouders  geldt dat men eerst moet nadenken voordat men tweets verstuurt en dat dit eigenlijk voor iedereen geldt. En hij sluit zijn bijdrage af met de zin " En deze laatste opmerking geldt wat mij betreft ook voor enkele twitterende raadsleden. Want ook deze personen hebben een publieke verantwoordelijkheid als gekozen volksvertegenwoordiger".

Als Redactie BGE willen wij u hierbij het betreffende  blog van Hank van der Vaart van harte aanbevelen te lezen. En ook zijn andere blogs  zijn vaak zeer de moeite waard.  Hierbij de link naar zijn blog van Hank van der Vaart:   http://hankvandervaart.blogspot.com/2011/04/twitter-en-politiek-in-emmen.html

En wie de tweets van GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf wel eens leest kan niet anders dan tot de conclusie komen dan dat de ergernissen van GroenLinkser Hank van der Vaart zeer zeker ook gaan over de tweets van de eigen GroenLinks fractievoorzitter. Of beter gezegd gaan zijn ergernissen waarschijnlijk in hoofdzaak over zijn fractievoorzitter Jan Dijkgraaf, want geen politicus in Emmen maakt het zo bont als deze GroenLinks voorman. Wij zien dit dan ook als een GroenLinks lid die de noodklok luidt over zijn eigen fractievoorzitter.

Jan twittert over politiek, over privé zaken en over of tijdens zijn gewone werk. En hij lijkt dit te doen onder het motto "Een kwartier niet getwitterd is een dag niet geleefd".

Jan lijkt zich er niet bewust van dat de totale indruk die alle deze tweets tezamen zowel schadelijk voor de privé persoon Jan Dijkgraaf zijn, schadelijk voor het gezin Dijkgraaf zijn, schadelijk voor de politicus Jan Dijkgraaf zijn, schadelijk zijn voor de partij GroenLinks, schadelijk zijn voor de Emmense politiek in zijn algemeenheid en schadelijk zijn voor zijn reguliere werk / werkgever.

De tweets in de categorie "privé zaken"van Jan zijn vaak van een niveau waarbij  het je dagelijks verbaast dat je nog geen bericht in de krant hebt gelezen dat Jan vanwege zijn geestelijke toestand is opgenomen in een (gesloten) inrichting.

De tweets van hem in de categorie " politiek Emmen" getuigen van grootheidswaan en narcisme in combinatie met een misplaatst superioriteitsgevoel. Voor Jan zijn bijna alle bijdragen in de vergaderingen van anderen inhoudloos en geneuzel, waar alleen Jan volgens zichzelf niet aan meedoet en dat moet de hele wereld via twitter weten ook. Waarschijnlijk speelt bij dit alles Jan zijn frustratie mee dat GroenLinks onder zijn leiding nooit meer dan 1 zetel heeft behaald en dat Jan weet dat zijn ambitie om ooit wethouder  te worden in Emmen nooit verwezenlijkt zal kunnen worden.

Twitteren tijdens raads- en commissievergaderingen is voor Jan ook de gewoonste zaak van de wereld geworden. Hij twittert dan met de buitenwereld en / of twittert naar collega raadsleden. Dat zijn college raadsleden dit ongepast vinden en dat zij hier niet op zitten te wachten komt niet in Jan op. Signalen en verzoeken aan hem om er mee te stoppen worden door deze, in zijn eigen wereldje levende GroenLinks voorman, evenmin opgepikt.

Dat Jan zijn "politieke" wereld alleen om Jan zelf draait blijkt wel uit het feit dat hij zitting heeft genomen in het Presidium. Geen enkele partij / raadslid die maar met 1 zetel is vertegenwoordigd in de gemeenteraad zou op het idee komen om bovenop de toch al drukke werkzaamheden als kleine fractie nog eens tijd te besteden aan een functie die extra tijd vergt en die ten koste gaan van het belang van de partij. Aan echt politiek doen komt Jan dan ook niet meer toe.

Voor Jan is het trouwens te hopen dat zijn werkgever zijn tweets niet leest, want dan zal die zich vast gaan afvragen of hij wel voor zijn werk als opbouwwerker geschikt is of zich afvragen of Jan überhaupt wel voor welke vorm van werk dan ook geschikt is. Wij kennen Jan zijn werktijden niet, maar gezien zijn twitterfrequentie achten wij de kans groot dan Jan een groot deel van zijn werk twitterend doorbrengt. En als onzin twitteren niet in zijn functieomschrijving  is opgenomen kan ook dit Jan verder in de problemen brengen.

Het is verleidelijk voor partijen om vrolijk toe te kijken als een andere partij of een politicus van een andere partij  zichzelf ten gronde aan het richten is. Toch zouden wij als Redactie BGE alle andere partijen willen vragen coulant te zijn mochten zij door steunfractieleden van GroenLinks benaderd worden met het verzoek of zij willen komen met een wachtgeldregeling voor door de eigen partij ontoerekeningsvatbaar verklaarbare raadsleden. Een regeling die het mogelijk zou maken om op een elegante manier van raadsleden in zijn algemeenheid af te komen en in dit geval Jan Dijkgraaf in het bijzonder. Nood breekt wetten en niet het aanzien van Jan Dijkgraaf en GroenLinks staat op het spel, maar ook die van geheel (politiek) Emmen. Geef de wachtgeldregeling desnoods maar een omgekeerd City-Marketing sausje onder het motto "alles wat schadelijk is voor het imago van Emmen moet worden verbannen en dat mag een paar centen kosten".

Steeds duidelijker lijkt het te worden dat we bij het probleem Jan Dijkgraaf te maken hebben met een persoon die lijdt aan meervoudige geestelijke stoornissen. En u als lezer weet dan dat voor dergelijke problemen geen pasklare oplossingen zijn. Wij zouden alle lokale politici die dit lezen dan ook willen vragen de koppen eens bij elkaar te steken hoe voor dit probleem een  oplossing kan worden gezocht. Jan Dijkgraaf vroeg 12 april 2011 in de vergadering over schuldhulp  aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving, maar zie deze opmerking van hem ook als een noodkreet en beschouw hem zelf ook als een kwetsbare man.

Brengt u deze column vooral niet onder de aandacht van Jan want wij weten niet of zijn geestelijke toestand sterk genoeg is dat hij dit stootje kan verdragen. Deze column is ook eigenlijk niet bedoeld om Jan af te zeiken, maar om aan iedereen duidelijk te maken dat we hier met een ernstig en gezamenlijk probleem te maken hebben, en dat we te maken hebben met een persoonlijke tragedie. Iets waar een passende oplossing voor moet worden gevonden.

Enkele leden van GroenLinks hebben op indirecte wijze de noodklok over Jan Dijkgraaf geluid. Jan Dijkgraaf luidt zelf dagelijks op indirecte wijze de noodklok over zichzelf.  Blijkbaar komen de indirecte signalen niet over. Met deze column willen wij als Redactie BGE dan ook op directe wijze de noodklok luiden in de hoop voor Jan dat de boodschap nu wel overkomt bij degenen die hem uit zijn lijden kunnen verlossen.

Mocht Jan echter nog jaren op de manier doorgaan zoals hij nu doet dan komt het niet goed. Niet met Jan, niet met GroenLinks en niet met het aanzien van politiek Emmen.

Redactie BGE