Dat CDA wethouder Jan Kuper in commissievergaderingen bij lastige onderwerpen en vragen zwaar leunt op zijn ambtelijk apparaat is al jaren een gegeven. Dat deze CDA wethouder desondanks in maart 2010 aan zijn derde periode als wethouder mocht beginnen toont aan dat dit gedrag van de wethouder door zijn eigen partij, en de coalitie partijen PvdA en VVD, blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld wordt gevonden of dat zij dit gegeven bij gebrek aan betere bestuurders maar gedogen.

 

Goed voorbeeld doet blijkbaar volgen en zo konden wij bij de commissievergadering van 12 april 2011 over het nieuwe beleid voor de schuldhulp, van schuldhulp naar schulddienstverlening, getuige zijn van het feit dat het hoofdzakelijk de verdienste was van de naast de wethouder zittende mevrouw Nadja Jungman( lector schulden en invordering van de Hogeschool Utrecht), dat de meerderheid van de raad overtuigd werd van het feit dat de voorgestelde omslag in het beleid een goede is. Gezien het feit dat aan de inhoudelijk bijdragen en beantwoording van vragen van CDA wethouder Henk Jumelet meestal geen touw is vast te knopen, was het nog niet eens zo'n slechte zet van de wethouder om iemand anders (grotendeels) het woord te laten doen. De raad wordt zo tenminste iets wijzer over een voorgesteld besluit, zodat zij vervolgens een betere afweging te maken om een juiste keuze te maken in het belang van de inwoners van Emmen.

 

Even een geheel ander onderwerp. Veel lezers van de columns van Redactie BGE hebben aangegeven graag meer te willen weten over het privé leven van de columnisten van de Redactie. Deze columnist komt graag aan de wens van deze mensen tegemoet. Zo kan ik u vertellen dat deze columnist 3 jonge kinderen heeft en over de middelste, Henk Jan van 10, kan ik u nog een mooi verhaal vertellen. Hij moest laatst een spreekbeurt houden op school over het beroep van één van zijn ouders. Helaas voor mij koos hij voor het beroep van zijn moeder. Hij vroeg mijn vrouw of ze wilde meegaan naar zijn school, zodat zij toelichting kon geven als hij dingen niet meer wist of als er lastige vragen kwamen uit de klas. In tegenstelling tot zijn vader is zijn moeder wel een verstandig iemand dus zei zij tegen hem: "Henk Jan ik ga niet met je mee want je moet leren de dingen zelfstandig in het leven te doen. Als het niet allemaal lukt en je fouten maakt is dat niet erg, maar je moet wel leren wat zelfstandig zijn is, want als je later groot bent moet je ook zelfstandig een verhaal kunnen houden en kan je pa of ma er ook niet altijd bij zijn om voor jou het woord te doen." U merkt wel, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt onze kinderen met de paplepel bijgebracht.

Weer terug naar de politiek van deze week. BGE fractievoorzitter Wim Halm schreef CDA wethouder Henk Jumelet deze week een brief over zijn tweet van 28 maart 2011 met de tekst "Citaat van kind: ikke zelf doen! Bijstandsgerechtigde: gemeente moet het voor me doen! Waar is het fout gegaan..... ". In de brief gaf de BGE fractievoorzitter aan dat een dergelijke uitlating ongepast en onacceptabel is voor een wethouder sociale zaken, omdat zo een hele groep mensen in een negatief daglicht werd gesteld. BGE eiste dan ook dat de wethouder openlijk afstand zou nemen van wat door hem over bijstandsgerechtigden is gezegd. In de commissievergadering van 12 april 2011 ging CDA wethouder Henk Jumelet dan ook op het onderwerp in. Hij gaf aan dat hij met zijn tweet slechts een spreker had geciteerd tijdens een congres over arbeidsmarktbeleid. Het was volgens hem absoluut niet de bedoeling om iemand te kwetsen. Het bij het zelf plaatsen van een bericht zich verschuilen achter de boodschap dat de tekst eigenlijk van iemand anders is toch wel minimaal een opmerkelijke uitleg van een CDA politicus die het begrip "eigen verantwoordelijkheid" zo hoog in het vaandeel heeft.

Wil ik toch weer even terugkomen voor de liefhebbers die iets meer willen weten over mijn privé leven. Als ouders werden mijn vrouw en ik laatst gevraagd naar school te komen om over onze oudste zoon, Jan Henk van 12, te komen praten. De onderwijzer vertelde ons dat Jan Henk sms'jes stuurde naar zijn klasgenoten met negatieve uitlatingen over een groep mensen die achter de school woonde. Weer thuisgekomen hebben mijn vrouw en ik dan ook een hartig woordje met onze oudste zoon gesproken en hem gevraagd waarom hij dit doet? Hij zei toen dat het niet zijn eigen sms'jes waren, maar die van een vriendje van hem die hij alleen maar aan iedereen doorstuurde en dat zijn vriendje die ook aan iedereen stuurde. Ik vroeg hem of als zijn vriendje in het kanaal springt hij dit dan ook doet? Mijn vrouw vertelde hem dat je als kind en als volwassene altijd verantwoordelijk blijft voor je eigen daden en dat het geen excuses is als anderen het ook doen of dat een bericht eigenlijk niet van jou is maar van een ander. Als jij hem verzendt is het jouw bericht. Omdat mijn vrouw het nog niet voldoende vond zijn we ook met Jan Henk naar de groep mensen gegaan die achter de school wonen, zodat hij weet dat het om echte mensen gaat van vlees en bloed. Toen we weer thuiskwamen gaf Jan Henk aan te begrijpen dat je zoiets niet over deze mensen mag zeggen en gaf hij aan spijt te hebben van wat hij had gedaan.

Nog even weer terugkomend op de twitter-affaire Jumelet / Halm. Er was een lokale politicus die via twitter aangaf de reactie van BGE op de tweet van wethouder Jumelet overdreven te vinden en dat een wethouder af en toe ook de vinger op de zere plek mag leggen. Hij vroeg zich ook af of de actie van BGE bedoeld was om zich even uit de vergetelheid te profileren en hij verwachtte dat zijn tweet wel weer een plek zou opleveren op de mooie site van BGE. Nou wil het gezegde dat kinderen die vragen worden overgeslagen. Maar voor deze keer wil ik niet kinderachtig zijn en zal ik de naam noemen van de politicus om wie het gaat. Want blijkbaar gaat het deze politicus er niet om waarom hij genoemd wordt, als hij maar genoemd wordt. Het is de sympathieke, en alle dagen heel druk zijnde, voorzitter van de Emmense afdeling van de PvdA: de heer Jaap Gernaat. Ben benieuwd of een overstap van hem van PvdA naar CDA er aan zit te komen nu hij zo overduidelijk laat blijken dat stijl en inhoud van het CDA zijn voorkeur kijken te genieten?

Na een aantal achtereenvolgende verkiezingsnederlagen schijnt het CDA zich de vraag te stellen: Waar is het fout gegaan?

Ben benieuwd of de verantwoordelijke CDA bestuurders zo ver durven terug te gaan in de tijd dat ze bij hun eigen kinderjaren aankomen? En als zij het niet doen of de CDA leden dit dan voor hen doen?

Columnist Redactie BGE

NB

Er zijn veel reacties binnengekomen met de vraag hoe nu toch de jongste zoon heet. Aan hen kan ik vertellen dat het Burk Douke is van 8.