Vandaag  deel 6 van de serie "De laatste roddels uit de Emmense politiek".

Burgemeester Bijl heeft aangegeven dat het twitteren van PvdA wethouder Bouke Arends  een privé zaak is, waarbij het om privé meningen gaat en die te vergelijken zijn met het doen van persoonlijke boodschappen bij de Albert Heijn. Het schijnt dat veel wethouders en ambtenaren blij zijn dat zij als het ware nu officieel toestemming hebben gekregen om in werktijd privé te twitteren en boodschappen te doen. Of dit de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat ten goede komen waagt Redactie BGE te betwijfelen.
Het schijnt dat de vrouw van wethouder Bouke Arends veel berichten van medeleven heeft gekregen vanuit de bevolking nu blijkt dat haar twitterende man zich privé erg druk maakt om de partij Wakker Emmen. Redactie BGE kan zich een leuker privé leven voorstellen dan je druk maken over de politiek en leeft dan ook met mevrouw Arends mee. Of de fractie van Wakker Emmen al een bericht van medeleven heeft gestuurd naar mevrouw Arends is bij het schrijven van deze column niet bekend.

 

Naar aanleiding van de boekhoudkundige fout waarbij een Rijksuitkering van de WWB van 3 miljoen 2 x is geteld, schijnt wethouder Arends woedend gereageerd te hebben naar zijn college, CDA wethouder Henk Jumelet, en geroepen te hebben: "Dat krijg je nu als je nooit evalueert, had je het wel gedaan dat zou de fout je moeten zijn opgevallen". Onbekend is of wethouder Jumelet ook aan wethouder Arends heeft aangegeven niet te weten wat evalueren is of waar evalueren toe dient.

De verantwoordelijk ambtenaar voor de boekhoudkundige fouten van 4,5 miljoen schijnt een opdracht van het college te letterlijk hebben opgevat. Toen het college zei "zorg dat niemand wijs kan worden uit de gemeentelijke financiën", bedoelde het college niet letterlijk niemand, maar alleen de gemeenteraad.

Omdat achter de werkelijke reden van het op non-actief stellen van medewerkers in 99 van de 100 gevallen meestal een botsing van karakters zit i.p.v. gemaakte fouten , schijnen weinig mensen te geloven dat de Hoofd Concernstaf vanwege boekhoudkundige fouten op non-actief is gesteld.

Dat de boekhoudkundige fouten van 4,5 miljoen niet voor de verkiezingen van de Provinciale Staten bekend zijn geworden, maar pas een week later, schijnt te maken te hebben gehad met het feit dat het college een hogere prioriteit heeft gegeven  aan de beantwoording van de twittervragen van Wakker Emmen over de twitteruitspraken van wethouder Arends. 

Dat het werkbezoek van de raad aan de afdeling schuldhulp een beschamende vertoning is geworden, waarbij niet de werkzaamheden van de afdeling voor de burgers centraal stonden, maar raadsleden leerden budgetteren,  zou op een misverstand berusten over het doel van het werkbezoek. Het oorspronkelijke doel was "hoe voorkomen wij dat lastige raadsleden de schulphulp van de gemeente niet goed begrijpen en ons met te veel vragen opzadelen ". Maar door miscommunicatie had iemand begrepen dat het doel van de cursus was "hoe voorkomen wij dat lastige raadsleden zelf in de schuldhulp belanden." Vandaar dat raadsleden een cursus budgetteren voor beginners kregen.

Een groep raadsleden van verschillende fracties zou overwegen om per motie het college naar een cursus "gemeentelijk boekhouden voor beginners " te sturen.

GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf is geen voorstander van meer cameratoezicht. Of ijdelheid hierbij meespeelt, omdat camera's geen echte liefdesverhouding met Jan Dijkgraaf lijken te hebben,  schijnt als één van de redenen te worden genoemd.  

De reorganisatieplannen betreffende het ambtelijk apparaat schijnt in de wandelgangen van het gemeentehuis ook wel "De grote Atalanta schoonmaak" te worden genoemd, omdat de verwachting is dat van veel ambtenaren die kritisch zijn op het Atalanta project afscheid zal worden genomen.

PvdA voorzitter Jaap Gernaat en Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing ontwikkelen  zich steeds meer als "het politieke Laurel & Hardy twitter discussieduo" van de gemeentepolitiek van Emmen. Het schijnt dat Radio Emmen overweegt beide heren eens voor een politiek debat op de radio uit te nodigen, zodat zij meer woorden kunnen gebruiken en hun discussie van  diepgang kunnen voorzien.

BGE fractievoorzitter Wim Halm schijnt het niet eens te zijn met de artikel 38 statistieken van CDA raadslid Herry Thole. In zijn ogen is niet Wakker Emmen koploper over 2010, maar is BGE dat. Halm zou van mening zijn dat je het aantal artikel 38 vragen per fractie  moet delen door het aantal fractieleden om een eerlijk beeld te krijgen en dan is duidelijk dat BGE veruit koploper is.

PvdA wethouder Ton Sleeking schijnt te onderzoeken of de 500 ton afval die verwijderd is van het Rommelerf in Klazienaveen gebruikt kan worden voor de rotspartij in het nieuwe dierenpark. Zoals u waarschijnlijk weet is men nog op zoek naar 50 miljoen besparing op de rotspartij van het nieuwe dierenpark.

Ton Schoo gaf in de commissievergadering aan niet in krimp te geloven en dat we welkaar ook geen krimpprobleem moeten aanpraten. De diëtist van DOP fractievoorzitter Ton Schoo schijn informeel bevestigd te hebben dat je Ton Schoo zowel moeilijk krimp kunt aanpraten als krimp kunt aanleren.

Burgemeester Bijl peinst er niet over om in Emmen een gemeentelijke hennepkwekerij te beginnen, zoals door GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf wordt voorgesteld. In dezelfde vergadering, waarin Jan Dijkgraaf dit voorstelde, zei de burgemeester in de discussie over de EMCO-groep ook dat je beleid niet van 1 persoon moet laten afhangen. Of dit hoop biedt voor het voorstel van Jan Dijkgraaf, of dat dit een selectief principe is van de burgemeester is nog onduidelijk. Redactie BGE is van mening dat het voorstel van Jan Dijkgraaf meer kans had gehad als hij de opbrengst van de gemeentelijke hennepkwekerij integraal onderdeel had gemaakt van de financiering van het Atalanta project, want onder druk wordt veel zo niet alles vloeibaar.

Om zijn voorstellen voor een progressief drugsbeleid in Emmen kracht bij te zetten schijnt GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf verkleed als het Koot en Bie typetje "Koos Koets" in de raadsvergadering van 31 maart zijn voorstellen te gaan verdedigen. (Voor hen die niet weten wie Koos Koets is zie

http://www.youtube.com/watch?v=X6r6Nhvix7s&feature=related /

http://www.youtube.com/watch?v=cOteo8vRNdc&NR=1 )

Niemand schijnt te weten waarom Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga niet ter zake doende krantenberichten aanhaalde, en geen (persoonlijke)ervaringen als voorbeelden, toen hij de loftrompet zwaaide in de raad over burgemeester Cees Bijl bij diens 10 jarig Burgemeestersjubileum in Emmen. Gegist wordt nu of hij geen goede voorbeelden en ervaringen heeft of dat zijn geheugen hem in de steek liet tijdens de voorbereiding. Wel zou iedereen er over eens zijn dat de (orgasmeachtige ) toonzetting veel weg had van een open sollicitatie voor een vacature voor een functie op het gemeentehuis waarbij het bij op schoot zitten bij de Burgemeester een belangrijk onderdeel zal zijn.

PvdA wethouder Bouke Arends heeft een promotiecampagne gehouden om meer mensen voor de techniek te laten kiezen. Het schijnt nu dat een grote groep op het gemeentehuis hoopt dat de wethouder binnenkort de politiek zal verruilen en voor de techniek zal kiezen. Echter in de sector techniek schijnt dit geheel anders te liggen en hoopt men dat wethouder Arends zelf niet voor de techniek zal kiezen.  Het gerucht gaat dat mevrouw Arends hoopt dat haar man wel iets technischer mag worden, zodat hij thuis meer klussen zelf kan doen. Zij schijnt te overwegen om hem een aantal dagen bij handigste klusjesman van de gemeentepolitiek van Emmen, BGE fractievoorzitter Wim Halm, in de leer te willen sturen op voorwaarde dat er geen column over wordt gemaakt.

Het gerucht gaat steeds sterker dat als CDA wethouder Jumelet binnenkort zijn wethouderspost inruilt om Gedeputeerde te worden op het Provinciehuis in Assen, CDA fractievoorzitter in de Provinciale Staten Henk Klaver de omgekeerde weg zal bewandelen en weer wethouder zal worden in Emmen.

Redactie BGE