Zijn het de ene keer PvdA'ers die boos reageren omdat Redactie BGE te weinig CDA politici op de korrel neemt, nu zijn het boze CDA'ers die vinden dat, in de column forse financiele tegenvallers gemeente Emmen 2010 nader belicht, wij van Redactie BGE ten onrechte CDA wethouder Henk Jumelet een fout van PvdA wethouder Arends in de schoenen wil schuiven.

 

Voor de duidelijkheid:  wethouder Jumelet is niet verantwoordelijk voor de gemaakte fout bij het dubbel inboeken van 3 miljoen  Rijksuitkering WWB. Redactie BGE is en was alleen van mening dat een verantwoordelijk vakwethouder deze fout veel eerder zou moeten zijn opgevallen en verbaast zich erover dat dit niet is gebeurd. Zeker omdat het college zelf vindt dat alles zo transparant is.

De politieke eindverantwoordelijkheid voor een betrouwbare financiele boekhouding van de gemeente en bijbehorende informatievoorziening aan de gemeenteraad hierover ligt uiteindelijk altijd bij de wethouder Financiën,  en in Emmen is dit PvdA wethouder Bouke Arends. Ook al zou het gaan om een fout die 1 dag na zijn aantreden aan het licht zou zijn gekomen of een fout die onder zijn voorganger zou zijn gemaakt, dan nog is de zittende wethouder van Financiën eindverantwoordelijk. (Eindverantwoordelijk betekent niet dat zelf ook schuldig is aan een fout of probleem.) Mede daarom wordt bij regelmaat gezegd dat politiek niet iets is voor bange mensen. Een uitspraak die ook wethouder Arends bij regelmaat ook zelf graag mag gebruiken.

De reactie van PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders in het DvhN op het voorval is een politiek correcte opstelling. De PvdA fractievoorzitter verschiet zijn kruit nog niet, erkent wel dat Arends politiek verantwoordelijk is maar stelt haalt tegelijkertijd alvast de meeste kou uit de lucht door te stellen "Maar je moet je afvragen of hij ook verwijtbaar heeft gehandeld. Ik heb nog geen reden om dat aan te nemen."

 

De reactie van CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms is in deze is echter politiek zuiver en correct. Zo stelt Wilms in het DvhN  "Er liggen ook verantwoordelijkheden elders, zoals bij de gemeentesecretaris."  Echter als een oppositiepartij een ambtenaar in het openbaar aanvalt, een ambtenaar  die zich niet kan / mag verdedigen, wordt door het college bij monde van Burgemeester Cees Bijl dan ook altijd duidelijk gemaakt dat dit niet kan en dat dit ongepast is. Redactie BGE is benieuwd of CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms nog een telefoontje heeft gehad van de burgemeester hierover? Of zou burgemeester Bijl met 2 maten meten?

 

Ook stelt CDA fractievoorzitter  Bouke Durk Wilms in het DvhN: " Wethouder Arends moet ervan kunnen uitgaan dat de aangeleverde cijfers kloppen."   Nou daar hoeft een raadslid zich niet druk over te maken,  een raadslid moet het college er op aanspreken dat hij of zij als raadslid ervan uit moet kunnen gaan dat de aangeleverde cijfers kloppen. Als een wethouder er niet meer van kan uitgaan dat de cijfers die hij door zijn ambtenaren krijgt aangeleverd kloppen dat staat het de wethouder vrij om zelf passende maatregelen te nemen. Doet hij dit niet en herhalen de problemen zich dat zal de verantwoordelijk wethouder vroeg of laat in politieke moeilijkheden komen. Zo werkt nu eenmaal het politieke spel.

 

 

René van der Weide, fractievoorzitter van Wakker Emmen, gaf in het DvhN aan er nog niet van overtuigd te zijn dat het college geen blaam treft. "Wat Arends roept, is mij te kort door de bocht. Je mag toch verwachten dat hij zijn ambtenaren goed controleert? Met dit halve rekenwerk in het achterhoofd houden wij ons hart vast voor het Atalanta-project. Het college rekent zich nu al rijk met allerlei bijdragen, maar ik maak me vooral zorgen of er na dit nog meer lijken uit de kast komen."  Dat de reactie van Arends tekort door de bocht is en dat het aan de raad is om eerst zelf te onderzoeken wat er fout is gegaan en dan pas te oordelen  of het college in deze blaam treft is een politiek correcte en juiste opstelling. En ook zijn zorg of er nog meer lijken uit de kast komen en de informatie die de raad heeft over het Atalanta project wel betrouwbaar is,  is een terechte zorg. 

 

Dat de Wakker Emmen fractievoorzitter zegt er vanuit te gaan dat wethouder Arends zijn ambtenaren goed controleert is echter weer iets tekort door de bocht. Zou wethouder Arends dit wel doen dan kwam hij niet alleen tijd tekort om te twitteren, maar moeten er nog een 2e en 3e wethouder van financiën bijkomen. En volgens ons is ook Wakker Emmen niet voor een college dat meer wethouders  telt dan raadsleden.   

 

 

Wethouder Arends was een verstandig bestuurder geweest en had het zichzelf makkelijker gemaakt als hij gezegd had dat hij en niemand anders politiek verantwoordelijk is, dat hij nog nadere uitleg zal geven aan de raad, dat hij een aantal passende maatregelen heeft genomen of nog zal nemen om herhaling te voorkomen,  niet verwijtend zou verwijzen naar zijn ambtenaren en dat hij begrijpt dat de raad in deze een eigen verantwoordelijkheid heeft die hij respecteert en dat hij vol vertrouwen het debat over dit onderwerp tegemoet ziet.

 

Maar ja onze Bouke zou Bouke niet zijn en dus handelt hij weer eens niet zoals een verstandig bestuurder wel zou handelen. Bouke speelt als het om hemzelf gaat steeds de dubbele hoofdrol van de beoordeelde en de beoordelaar in het  politieke toneelstuk "Bouke de zelfbeoordelaar" Zou wethouder Bouke Arends aan een programma als Idols meedoen dan zou hij de jury overbodig maken en als kandidaat voor zijn eigen juryrapport zorgen.

 

Zo geeft wethouder Bouke Arends in het DvhN onder andere aan: "Het gaat mij erom of

de betrokken wethouder iets te verwijten valt. Dat is in mijn beleving bij mij nu niet het geval. Toen CDA-wethouder Jan Kuper eerder vanwege het energiebedrijf Rundedal in problemen kwam, heeft de PvdA een motie van wantrouwen ook niet gesteund. Hem was volgens mij niets te verwijten."

 

Naast de zelfbeoordeling in de probleemdossiers haalt de PvdA wethouder ook zijn CDA college wethouder Jan Kuper aan. Wij van Redactie BGE vinden deze "Jan Kuper norm" een gevaarlijke ontwikkeling, want het is voor iedereen duidelijk dat deze CDA wethouder al jarenlang ver onder de acceptabele ondergrens van een goed functionerende wethouder zit. Dat één zo'n wethouder gedoogd wordt kost de gemeenschap van Emmen  al  geld genoeg, maar dit zou niet zover mogen gaan dat andere wethouders het functioneren van deze CDA wethouder als norm voor zichzelf gaan hanteren.

 

Ons advies aan wethouder Arends is: Zorg voor een inzichtelijk controle- en informatiesysteem, waarbij  jezelf niet alles hoeft te controleren, maar waarbij fouten zoals ze zich nu hebben voorgedaan in de toekomst worden voorkomen en / of snel door de verantwoordelijke ambtenaren en vakwethouders worden gesignaleerd. Een financiele boekhouding  dus die dienstbaar is aan de rest van de organisatie.  

 

En wat betreft het debat met de gemeenteraad over dit onderwerp zouden wij aan wethouder  Arends willen adviseren: Vertel wat je gedaan hebt bij de signalering van de problemen, wat jij en de organisatie er van geleerd hebben en wat je gaat doen om herhaling te voorkomen. En oordeel niet over je zelf, dan kan het  oordeel van de meerderheid van de gemeenteraad nog weleens verrassend mild voor je kunnen uitvallen.

 

Wij van redactie BGE denken dat wethouder Arends in deze weinig is te verwijten als hij tot nu toe gehandeld heeft zoals hij in het openbaar heeft gezegd gehandeld te hebben. Maar ook wij zullen het politieke debat hierover verder afwachten en luisteren naar wat de wethouder voor maatregelen gaat nemen om herhaling te voorkomen.  

 

En aan een grote meerderheid van de gemeenteraad zouden wij willen meegeven: Maak nu eens werk van echt transparante financiele verantwoording naar de raad toe , dwing dit af, want de huidige werkwijze,  namelijk de raad die wordt overspoeld met een oerwoud aan non-informatie om ze zo met een kluitje in het riet proberen te sturen en waarbij een meerderheid van de raad die dit steeds weer accepteert, maakt velen in de raad medeplichtig aan fouten zoals ze zich nu hebben voorgedaan. Wie de schoen past in de raad trekt hem hopelijk bij het debat over dit onderwerp aan.

 

Redactie BGE