Het financiele resultaat 2010 van de gemeente Emmen zal naar verwachting 4,5 miljoen extra negatief zijn, omdat bij het opstellen van de jaarrekening een aantal boekhoudkundige fouten zijn geconstateerd.

Voor de meerderheid van de raad zal dit bericht niet als een verrassing zijn gekomen, omdat zij altijd lovend zijn over alle financiele stukken die ze voorgeschoteld krijgen. Met name collegepartijen PvdA,  CDA, VVD,  soms gesteund door andere college gezinde partijen, vinden de stukken al jarenlang zeer transparant. Waarschijnlijk hadden ze de fouten zelf ook al ontdekt, want met echte transparante stukken is dat een fluitje van een cent, maar hebben ze steeds besloten er gewoon niets van te zeggen en dachten ze vast "ach, de tegenvallers zullen waarschijnlijk wel weer goed gemaakt worden door meevallers".

Of zou het zo zijn dat de vele fracties die bij regelmaat roepen dat alle financiele stukken zo transparant zijn, in werkelijkheid maar gewoon wat roepen en begrijpen ze eigenlijk zelf niet waar ze mee instemmen? Kortom, wij van Redactie BGE zijn benieuwd hoe vaak er de komende maanden nog lovende woorden zullen vallen over dat alles zo heerlijk financieel transparant is in politiek Emmen.

Noemenswaardig is misschien hierbij te vermelden dat de deskundigen van Twijnstra Gudde die de gemeenteraad adviseren bij het project Atalanta, de raad er bij regelmaat op wijst (direct of indirect) dat de financiën van dit project nog weinig inzichtelijk zijn en de raad niet weet wat zij zou moeten weten. Maar de voorstemmers / voorstanders van het Atalanta project  (PvdA, CDA, VVD, D66, LEF!, Christen Unie, GroenLinks) vinden het allemaal "geweldig" transparant. Of ze zijn deskundiger dan de mensen van Twijnstra Gudde of transparant heeft bij hen meer iets weg van "we moeten positief zijn".

PvdA wethouder van Financiën Bouke Arends liet weten zich niet verantwoordelijk te voelen voor de gemaakte boekhoudkundige fouten. Op zich opmerkelijk, omdat dezelfde heer Arends eind 2010 in het programma Cassata van RTV Drenthe aangaf zich als voormalig President Commissaris van het dierenpark Emmen wel verantwoordelijk te voelen voor de financiele problemen van het dierenpark, maar niet schuldig. Misschien  dat een kritische journalist nog eens bij de wethouder kan navragen wat het verschil is tussen niet verantwoordelijk zijn  en niet schuldig zijn, maar wel verantwoordelijk? De overeenkomsten tussen beiden zijn wel duidelijk namelijk: we blijven zitten waar we zitten en trekken geen persoonlijke conclusies voor ons zelf.

Maar misschien gaat het ook te ver om als wethouder op te stappen voor de boekhoudkundige fouten die zijn gemaakt en gaat het in dit geval ook te ver om als raad een wethouder Financiën hierom weg te sturen. De grootste fout die is gemaakt is een forse onterechte dubbelteling in een uitkering bij de Wet Werk en Bijstand (WWB) en het terrein van de WWB is niet de verantwoordelijkheid van de wethouder Financiën in de gemeente Emmen, maar de verantwoordelijkheid van CDA wethouder Henk Jumelet.

Het zou toch in eerste instantie een vakwethouder moeten zijn opgevallen dat er 6,5 miljoen aanvullende WWB uitkering van het Rijk werd verwacht / toegezegd, maar dat er echter 9,5 miljoen in de boeken stond. Dat is geen verschil van een paar procent,  maar is en verschil van 1/3 (33%).  Iets wat iemand met gezond verstand zou moeten zijn opgevallen. Het is daarom niet ondenkbaar dat CDA wethouder Jumelet geen idee heeft en had van de financiele kant van zijn portefeuille. Misschien moet hij zijn energie iets minder steken in het organiseren van cursussen voor raadsleden, maar is een cursus basiskennis financiën meer iets voor hem?

Hoe graag wij als redactie BGE een column PvdA wethouder Bouke Arends ook op de hak mogen nemen, in deze zaak is hem, behalve wat ongelukkige formuleringen, weinig te verwijten. Aan elk onderdeel van een portefeuille van een wethouder zit een financiele kant, daarom is het onzinnig bij financiele problemen altijd dan maar alle pijlen te richten op de wethouder van Financiën.

Benieuwd hoe de journalistiek en de politiek met dit probleem zal omgaan.

Redactie BGE