Vandaag terug van weggeweest deel 5 van de serie "De laatste roddels uit de Emmense politiek".

Dat PvdA Gedeputeerde Anneke Haarsma geen kandidaat is voor het burgemeesterschap van Heerenveen was deze week groot nieuws. In dezelfde categorie nieuws kan Redactie BGE u melden dat: burgemeester Cees Bijl geen trainer wordt bij Feyenoord, PvdA voorzitter Jaap Gernaat niet de nieuw spits van Ajax wordt, Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing geen bod heeft uitgebracht om de FC Emmen over te nemen,

EMCO directeur Johan Mug niet gaat muggen op het Emmer gemeentehuis, PvdA wethouder Bouke Arends er niet zou overpeinzen om een cursus zelfreflectie te gaan volgen, Emmen.nu redacteur John Schiphouwer geen lid van de PvdA is geworden, BGE fractievoorzitter Wim Halm niet is genomineerd voor de prijs "beste spreker in het openbaar", PvdA fractievoorzitter Raymond Wanders niet genomineerd is voor prijs van "De slechtst geklede sloddervos van de gemeenteraad", fractievoorzitter Ton Schoo van de DOP dit jaar niet de marathon van Rotterdam zal lopen, Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga niet zal overstappen naar de fractie van Wakker Emmen, BGE commissielid Douwe Douwstra zijn columns voor de BGE site niet met tegenzin schrijft, de CDA wachtgeldwethouders Jan Kuper en Henk Jumelet hun wachtgeld niet zullen doneren aan het noodlijdende dierenpark, PvdA wethouder Mariet Thalens haar wachtgeld niet met tegenzin ontvangt, PvdA wethouder Ton Sleeking geen voorzitter wordt van de stichting "Welstandsvrij bouwen Nederland", LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher de columns van Redactie BGE niet heeft voorgedragen voor de cultuurprijs 2010.

 

In China zou nerveus gereageerd zijn op het besluit van de gemeenteraad van Emmen om in China de mensenrechten aan de kaak te gaan stellen. Het schijnt dat het leger in hoogste staat van paraatheid zal worden gebracht als Emmense bestuurders een bezoek aan China zullen brengen.

De zin die in de laatste raadsvergadering van 27 januari 2011 door bijna alle partijen werd gebruikt was: "Zoals onlangs in het DvhN stond”. Het schijnt dat de Emmense redactie van het DvhN nu met een bandopname van deze raadsvergadering om loonverhoging bij de hoofdredactie wil gaan vragen. De hoofdredactie daarentegen schijnt graag te willen dat de Emmense redactie een voorbeeld zou nemen aan kritische maar toch opbouwende insteek van de columns van Redactie BGE. (Redactie BGE zal zich verder niet met deze interne aangelegenheid van het DvhN bemoeien.)

De rode loper voor organisaties die financiele steun komen vragen aan de gemeente schijnt vanwege overmatig gebruik aan slijtage onderhevig te zijn en aan vervanging toe te zijn. LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher zou gevraagd zijn in het buitenland te kijken naar een nieuwe loper met internationale uitstraling.

Fractievoorzitter Carmen Hoogeveen van D66 zou na de laatste raadsvergadering van 27 januari 2011 in verwarde toestand het gemeentehuis hebben verlaten. Ze zou niet begrijpen waarom een duidelijk voorstel van D66, voor meer betrokkenheid van overlegpartners bij het milieuprogramma en milieubeleid, als vaag wordt beschouwd door collegepartijen en 100% vage raadsvoorstellen voor de collegepartijen totaal geen probleem zijn.   

Er zou in het geheim gewerkt worden aan een voorstel om de gemeenteraad van Emmen op te splitsen in 2 deelraden. De ene deelraad zal zich bezig gaan houden met de echte gemeentelijke taken. De andere deelraad zal zich gaan bezighouden met niet gemeentelijke taken zoals het dierenpark, steun aan E&O, de FC Emmen etc. Fracties met 1 raadslid zouden dan een duidelijke keuze voor één van beide deelraden moeten maken.

Omdat hun twitteren nog niet echt wil vlotten schijnen gemeentesecretaris Arjen Mewe en raadsgriffier Harry Werkman zich te hebben ingeschreven voor de cursus "politiek neutraal twitteren voor ambtenaren". Redactie BGE is benieuwd wat dit zal opleveren en zal de vordering van beide heren nauwlettend in de gaten houden.

Ambtenaren die onder CDA wethouder Henk Jumelet vallen schijnen nog maar op halve kracht te werken sinds de wethouder heeft aangegeven niet te weten wat evalueren is en waarvoor evaluaties zijn bedoeld. De openbaring van de wethouder schijnt dan ook met blijdschap te zijn ontvangen door zijn ambtenaren.

Na een aanbod van BGE fractievoorzitter Wim Halm aan D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen, om tegen betaling een deel van haar huishoudelijke werk te willen doen, schijnt Halm spontaan in de lappenmand te zijn beland. Of spijt van dit onbezonnen aanbod de klachten van Halm hebben veroorzaakt of  hebben verergerd is door de medici nog niet vastgesteld. Mevrouw Halm schijnt na het horen van dit aanbod Wim ook thuis meer huishoudelijke werk te laten verrichten.

Na steunverzoeken van het dierenpark, handbalvereniging E&O en FC Emmen schijnt men op het gemeentehuis vurig te hopen op steunverzoeken van Elektromotoren Emmen, handbalvereniging Hurry Up en tafeltennisvereniging De Treffers '70. Bedrijven en verenigingen waar raadslid Hendrikus Velzing van Wakker Emmen de leiding heeft. De gemeente schijnt bij voorbaat erg welwillend tegen deze steunverzoeken aan te kijken, omdat zij dan beter kunnen uitleggen dat mismanagement en wanbeleid overal voor kan komen.  Ook zou meespelen dat Wakker Emmen zich dan naar verwachting in de toekomst minder kritisch zal opstellen. Men schijnt daarom op het gemeentehuis dan ook druk te oefenen op de zin "Emmen kan niet zonder, Hendrikus Velzing, kan niet zonder Elektromotoren Emmen, kan niet zonder Hurry Up en kan niet zonder De Treffers '70".  Een aantal mensen op het gemeentehuis schijnt het echter emotioneel erg moeilijk te hebben met het uitspreken van deze zin.

Fractievoorzitter Ton Schoo van de DOP schijnt op het laatste moment te hebben afgezien van een cursus twitteren,  nu de ervaring heeft geleerd dat je met niet twitteren meer twitterpubliciteit kunt krijgen dan met twitteren.  Redactie BGE vindt dit jammer en is van mening dat ook een ouderen partij met de tijd mee moet gaan.


Het schijnt dat de ambtenaren van de gemeente konden kiezen voor de zoveelste verandering van de organisatiestructuur of het veranderen van de ambtelijke cultuur. De keuze is gevallen op het veranderen van de organisatiestructuur. Redactie BGE heeft hier gemengde gevoelens bij. Aan de ene kant zal zo de gemeentelijke dienstverlening niet direct verbeteren, maar aan de andere kant blijft er dan wel weer voldoende stof over om columns over te schrijven.

Na zijn uitspraak "Wij gingen thuis altijd van het standpunt uit dat je de gemeente maar vier keer nodig hebt in je leven, en dat mag je best opschrijven. Bij de geboorte, voor het paspoort en het rijbewijs en als je dood gaat. Voor de rest helpt de familie Kuper zichzelf", schijnt op het gemeentehuis bij de ambtenaren en zijn collega wethouders eindelijk duidelijk te zijn geworden waarom CDA wethouder Jan Kuper al 8 jaar zo verwonderd op het gemeentehuis rondloopt en zich afvraagt waar iedereen het toch zo druk mee heeft.

 

De afdeling "Jubelstemming (JS)" schijnt erg in haar nopjes te zijn dat de gemeentelijke informatiepagina Emmen Actueel is verkozen tot de beste gemeentepagina van Nederland. De jury zou hierbij de column van Redactie BGE (Wie houdt ze dom wie houdt  ze arm in de gemeente Emmen?)  hebben mee laten wegen in haar beoordeling en van mening zijn dat geen gemeentebestuur in Nederland haar inwoners zo goed dom kan houden als die van de gemeente Emmen. Redactie BGE wil de afdeling Jubelstemming hierbij dan ook feliciteren met het feit dat zij in hun vak tot de besten van Nederland behoren.

 

GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf zou door het hoofdbestuur van GroenLinks op het matje zijn geroepen. Hij zou moeten uitleggen waarom hij nog niet meerdere malen een keiharde aanvaring heeft gehad met een VVD wethouder die gaat over GroenLinks stokpaardjes als duurzaamheid en milieu. Het hoofdbestuur van GroenLinks zou bang zijn dat in Emmen GroenLinks zo langzamerhand het etiket van GroenRechts krijgt. Het bestuur van de VVD schijnt aan Redactie BGE gevraagd te hebben of het mogelijk is om in de roddel te spreken over "De VVD Wethouder mevrouw Nynke Houwing"  i.p.v." een VVD wethouder ."

 

Met de opmerking "Je kunt veel van onze wethouders zeggen, maar niet dat ze naïef zijn. Nou ja, de meeste..." schijnt SP commissielid Harry de Jonge genomineerd te zijn voor de prijs van 40e raadslid van de maand januari 2011. Redactie BGE kan zich in de nominatie vinden, omdat Harry de Jonge met zijn scherpzinnigheid en humor laat zien van grote toegevoegde waarde te zijn.

 

Er schijnt een prijs uitgeloofd te zijn voor degene die burgemeester Cees Bijl aan het twitteren krijgt. Het is onbekend wie die prijs heeft uitgeloofd en PvdA wethouder Bouke Arends wilde daarom aan Redactie BGE dan ook geen commentaar geven over het hoe en waarom hij deze prijs heeft uitgeloofd.

 

  

Redactie BGE

NB

Redactie BGE wil het ziekenboegduo Wim & Wim (Moinat (SP) en Halm (BGE))  hierbij van harte beterschap wensen. Als Wim en Wim slim zijn dan doen ze het de komende tijd dan ook even kalm aan.