Vanaf de kant van PvdA sympathisanten komen regelmatig klachten binnen bij Redactie BGE, over het waarom er zo vaak een PvdA wethouder op de korrel wordt genomen in de columns van Redactie BGE en waarom de CDA wethouders Henk Jumelet en Jan Kuper veelal buitenschot blijven.

Daarom vandaag een column over CDA wethouder Henk Jumelet.

Wij willen dit doen met te beginnen met een aantal praktijkvoorbeelden over hoe deze wethouder zijn functie uitoefent.

Voorbeeld 1:

Op 2 december 2010 vroeg PvdA raadslid Jan Hulsegge netjes aan de wethouder of een brief van de EMCO-groep van 7 oktober 2010 door het college geagendeerd kon worden. De wethouder gaf hier zoals zo vaak geen duidelijk antwoord op, waarop de heer Hulsegge er in tweede termijn nogmaals om vroeg. De wethouder vond het toen een goed idee, zodat de brief ook in een bredere context behandeld kon worden. Hij zegde dus toe de brief spoedig te agenderen en voor de aanvullende info voor de bredere context te zullen zorgen. (Sla de notulen er maar op na.)

 

En zoals het met alle beloften van deze wethouder gaat, komt hij er niet op terug. Wie er 3 februari 2011 wel op terugkwam was de heer Hulsegge. Hoe stond het er nu mee en wanneer kunnen wij het op de agenda verwachten was zijn vraag. En wethouder Jumelet die herinnerde zich natuurlijk niets meer van zijn toezegging of wilde zich dit niet meer herinneren. De wethouder kaatste de bal terug naar de heer Hulsegge onder het mom van "als u als raad iets wilt agenderen moet u dit zelf doen daar gaan wij niet over". Duidelijk zichtbaar was dat de heer Hulsegge geïrriteerd was en zijn woede inhield bij zoveel onfatsoen van de wethouder.

 

Voorbeeld 2:

Wie hun woede en irritaties op 3 februari 2011 iets minder konden inhouden waren de fractievoorzitters Rene van de Weide (Wakker Emmen) en Ton Schoo (DOP). Het onderwerp betrof de problemen rond de Schuldhulp en de veelvuldig toegezegde evaluatie hierover van de Wethouder. Van de Weide en Schoo wilden graag de evaluatie toegezonden krijgen en deze betrekken bij het voorgestelde verbeteringen en het nieuwe beleidsplan. Wethouder Jumelet vond de evaluatie niet echt nodig, het ging voor hem vooral om de toekomst. Volgens hem ging het nu om meters maken, om vooruit te kijken en niet om achterom te kijken. De Quickscan van een extern bureau was volgens hem voldoende. En als klap op de vuurpijl van zijn verweer gaf hij aan niet te weten wat er nu met een evaluatie bedoeld werd en of beide heren dat dan konden aangeven.

 

Dat wethouder Jumelet geen idee heeft wat er met de evaluatie schuldhulp bedoeld wordt is opmerkelijk want in 2009 is een evaluatie in 2010 door het college toegezegd,  in de commissievergadering van 14 september 2010 verwijst Jumelt er zelf naar, In een brief van  die datum verwijst hij er naar. In latere brieven verwijst hij ernaar en plotseling als er naar gevraagd wordt waar de evaluatie blijft speelt hij de vermoorde onschuld en weet hij eigenlijk niet eens wat een evaluatie is.

 

In de Quickscan schuldhulp zijn 21 dossiers onderzocht en schuldhulp heeft meer dan  1000 dossiers, dus het is op zich niet zo gek dat niet alleen met de Quickscan kan worden volstaan. Er zal een nieuw beleidsplan schuldhulp komen en mensen met gezond verstand zouden dan graag een evaluatie van het vorig plan willen hebben, zodat je weet wat en waarom je iets anders gaat doen dan voorheen.  (Zou bij elk nieuw plan moeten gebeuren.) Maar Jumelet wil alleen een nieuw plan. Waarschijnlijk een plan die zo min mogelijk met de werkelijkheid te maken heeft. Zo kan hij er later ook niet politiek over worden lastiggevallen en op worden aangesproken.

 

Voorbeeld 3:

Bij de behandeling van de begroting 2011 (tweede termijn) op 4 november 2010 probeerde fractievoorzitter Jan Dijkgraaf van GroenLinks een discussie met wethouder Jumelet te voeren over o.a. de 5% bezuinigingen op basisvoorzieningen zoals de Bibliotheek en op CQ. Jan Dijkgraaf constateerde terecht dat hij van Wethouder Jumelet geen enkele inhoudelijke reactie kreeg op wat door hem was ingebracht. Dijkgraaf gaf aan dat over de essentie van de bezuinigingen, het waarom van de gemaakte keuzes en de gevolgen, gedebatteerd zou moeten worden. Jan Dijkgraaf moest helaas concluderen dat hem dit niet lukte en dat wethouder Jumelet er maar omheen bleef draaien.

 

Het verweer van Jumelet was namelijk dat Dijkgraaf o.a. een eigen interpretatie gaf van wat een basisvoorziening was. Merkwaardig want het college waar Jumelet deel van uitmaakt  noemt het in het bestuursakkoord zelf ook basisvoorzieningen. Ook gaf de wethouder  aan dat het college graag wil vernieuwen, want iets dat gestold moet blijven zoals het is daar is het college niet voor. De vraag waarom je alleen maar zou kunnen vernieuwen met minder geld liet de wethouder onbeantwoord. En dus negeerde hij Dijkgraaf volledig.

 

 

Het zijn maar 3 willekeurige voorbeelden, zoals het bij Jumelet er steeds toegaat, en die aantonen dat het bij deze op het eerste oog zo sympathieke en vriendelijke wethouder nooit over iets inhoudelijks gaat of zal gaan en dat toezeggingen en beloftes niets waard zijn. Je kan dan ook alleen MET  deze wethouder praten en debatteren, maar nooit met deze wethouder OVER  iets praten en debatteren.

 

Wethouder Jumelet mag graag het woord respect in de mond nemen, maar zijn handelswijze, het stelselmatig niet reageren op vragen en verzoeken vanuit de raad en het niet nakomen van beloftes en toezeggingen, wordt in de normale mensenwereld gewoon respectloos en onfatsoenlijk genoemd. De wethouder balanceert dan ook duidelijk steeds tussen onfatsoen en inhoudsloosheid.

 

Hopelijk zijn de PvdA sympathisanten met deze column aan hun trekken gekomen en begrijpen ze beter dat het over inhoudsloosheid en inhoudsloze politici best moeilijk is om regelmatig een leuke column te schrijven.

 

Er is echter hoop voor hen die graag van deze wethouder af willen. Het hardnekkige gerucht gaat dat CDA'er Henk Jumelet na de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2 maart 2011 de belangrijkste CDA kandidaat is om gedeputeerde te worden in de provincie Drenthe. Dus raadsleden van PvdA en andere huize, wilt u van CDA Wethouder Henk Jumelet in Emmen af: Stem dan op 2 maart 2011 op het CDA.

 

 

Redactie BGE

 

NB

Mocht deze wethouder na 2 maart 2011 toch niet vertrekken naar de Provincie, dan kan misschien worden volstaan met het afdraaien van een willekeurige geluidsband van deze wethouder in de commissie- en raadsvergaderingen. Vraag en antwoord zullen ook dan, net als nu,  veelal niets met elkaar te maken hebben, maar het scheelt in de kosten van een wethouder  en het scheelt in de ergernissen van veel raadsleden.