Als een burgemeester of wethouder elders solliciteert dat houdt hij of zij dit angstvallig geheim voor de buitenwereld. Het voorkomt lastige vragen over waar de loyaliteit en aandacht van de bestuurder ligt en of er geen tegenstrijdige belangen zijn.

Zo wordt voor de buitenwereld angstvallig geheim gehouden waar de bestuurders (ook) mee bezig zijn. Dit is een begrijpelijke handelswijze die min of meer door iedereen geaccepteerd wordt van bestuurders door zowel de media en de burgers.

 

Ton Schoo van de DOP besloot iets minder spastisch te zijn en deelde mee dat hij als persoon in gesprek was met de PVV voor een plek voor de Provinciale Staten van Drenthe voor die partij. Daar kun je dan 2 dingen van vinden. Je waardeert het dat hij er niet krampachtig over doet of je vindt het onprofessioneel en dom, omdat hij zou moeten weten dat je dan veel vragen krijgt en veel moet uitleggen. Dit terwijl nog onzeker is of iets wel of niet doorgaat en onder welke voorwaarden en er dus eigenlijk niets uit te leggen is. Als u als burger in een sollicitatieprocedure zit en nog niet bent aangenomen kunt u ook weinig zeggen over het bedrijf waar u solliciteert en zult u er ook niet mee te koop lopen. Zeker niet in uw eigen werkkring. En geen journalist zal tegen in zijn hoofd halen zijn werkgever te melden dat hij bezig met het solliciteren naar een journalistieke functie bij een ander bedrijf / organisatie.

Het resultaat van de handelswijze van Schoo is dat sommige media en politici zoals de PvdA wethouder Bouke Arends verontwaardigd reageerden en er een rel rond Ton Schoo, de PVV en uitspraken van PvdA wethouder Arends ontstond die vanaf 18 januari 2011 tot en met 21 januari 2011 welgeteld  4 dagen achter elkaar de pagina's van het DvhN vulden. En dan te bedenken dat het om oud nieuws ging waar RTV Drenthe al op 1 december 2010 melding van maakte in een kort berichtje.

Journalisten willen graag dat bestuurders meer open zijn, maar als ze niet laten zien dat ze hier op gepaste wijze mee om kunnen gaan, dan is het effect alleen maar dat bestuurders nog meer gesloten zullen worden en zich van nog meer nietszeggend bestuurlijk gebrabbel zullen bedienen.

Was Ton Schoo inderdaad met de PVV in zee gegaan dan had hij wat uit te leggen gehad. Was hij dan bij de DOP gebleven of niet? Zo ja hoe verhouden de standpunten van de PVV zich met die van de DOP? Verandert de DOP dan in PVV Emmen? etc. Pas na het kennen van de antwoorden op die vragen had eenieder zijn of haar oordeel kunnen vellen. Nu viel er niets uit te leggen en toch was het groot nieuws.

Vergeten wordt echter dat Ton Schoo niet meedoet met de verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS) van Drenthe en dat veel belangrijke vragen over de PVV Drenthe nog steeds onbeantwoord zijn. Als het Dagblad ook nu weer bijna 50 dagen wacht dan zijn de verkiezingen voor PS al voorbij. Dus wil Redactie BGE het DvhN een aantal vragen meegeven waarvan  het goed is dat de burgers het antwoord van de PVV Drenthe zouden kennen. Waarschijnlijk zien ze bij het dagblad het echte nieuws (nog) niet, omdat ze, zoals Johan Cruijff zou zeggen 'ze het niet meer doorhebben wat wel of geen echt nieuws is of echt nieuws zou moeten zijn". Want je ziet het pas als je het door hebt. Dus beste DvhN redacteuren, ter uwer inspiratie de volgende vragen waarmee u journalistiek aan de slag kunt.

Waarom komen er geen kandidaten uit de regio's Meppel, Hoogeveen? Waarom komen de eerste 6 kandidaten allemaal uit Noord Drenthe en waarom staan er 4 kandidaten uit Eelde op een lijst van 11 personen?

Waarom staan er bij de eerste 6 kandidaten geen mensen uit Emmen? Emmen is toch veruit de grootste gemeente van Drenthe? Waarom staan de Emmense kandidaten pas op de plaatsen 7 en 10?  Worden de 2 Emmense kandidaten nog voorgesteld, zodat we weten wat voor vlees we in e kuip hebben of schaamt de PVV zich er eigenlijk voor en dienen ze als bladvulling?

PVV Drenthe Lijsttrekker Ronald Beimers geeft in DvhN van 8 januari 2011 aan dat hij onder andere tegen de verplaatsing van het dierenpark is omdat de toegangsprijs van het nieuwe dierenpark Euro 29,50 zal en het onduidelijk is of het dan uit kan. Waarom weet hij niet dat in december 2010 is aangegeven dat dit maximaal Euro 25 zal zijn? En verandert dit het standpunt van de PVV Drenthe dan? En Waarom weet hij dit niet terwijl het gaat om een project waar de Provincie tientallen miljoen voor wil gaan uittrekken? Ontbreekt de tijd en interesse om zich in Emmen te verdiepen?

Het dierenpark moet eerst op orde komen volgens de PVV in hetzelfde interview. Betekent dit dan dat het NEE van de PVV een voorlopig Nee is en het over een paar jaar wel kan? (We kiezen tenslotte voor 4 jaar) En hoe verhoudt dit zich dat tot het duidelijke definitieve NEE tegen de verplaatsing in het verkiezingsprogramma van de PVV Drenthe? Of roepen we maar wat?

PVV Drenthe wil een einde maken aan flauwekul subsidies. Maar welke van de huidige Provinciale subsidies vindt de PVV flauwekul en kunnen worden afgeschaft? Wat de een namelijk flauwekul vindt dat zal de ander geen flauwekul vinden. En iedereen die nu subsidie ontvangt zal van zichzelf vinden dat dit niet voor de flauwekul is. En  welk bedrag kan hiermee bespaard worden?

Neemt de PVV eventueel genoeg met een gedogende rol in de Provincie? En zijn andere partijen zoals CDA en VVD provinciaal wel bereid een coalitie aan te gaan met de PVV of gelden ook hier dat het principiële verschil over of de Islam een religie is of een ideologie een breekpunt is?

Kortom, er is nog volop echt nieuws voor de redacteuren van het DvhN om zich de komende tijd in te verdiepen en haar lezers over te berichten. Dus beëindig het journalistieke speelkwartiertje dat nu al te lang duurt en doe uw journalistieke plicht. Als u hierbij maar half zo kritisch bent zoals u in de beginjaren BGE benaderde, en u zich dan tevens meer concentreert op de inhoud dan op de persoonlijke bijzaken,  dan wordt het misschien nog wat. Redactie BGE en de inwoners van Drenthe rekenen op u.

Redactie BGE

NB

Wij van Redactie BGE geloven niet in complottheorieën, omdat het aan de top van de maatschappelijke ladder het net zo vaak van klungeligheden en onbenulligheden aan elkaar hangt dan onderaan de maatschappelijke ladder en bij u en ons thuis. Zouden wij wel in complottheorieën geloven dan is er misschien door de PVV een een-tweetje gemaakt, waarbij Ton Schoo dient als afleidingsmanoeuvre om de mogelijke programmatische inhoudsloosheid, en de personele-  en organisatieproblemen van de PVV Drenthe te camoufleren, zodat de pers er geen aandacht aan besteed en het grote publiek er geen weet van krijgt. En dat zou dan tot nu toe aardig gelukt zijn, want zowel DvhN als PvdA wethouder Arends lijken er met open ogen in te trappen. Hopelijk draagt deze column er aan bij om tijdig duidelijkheid te krijgen voor de kiezers in Drenthe.