Als je zo vlak voor kerst als columnisten van Redactie BGE bij elkaar zit dan overdenk je met elkaar je zonden en vraag je je o.a. af of je met je columns niet teveel verdeeldheid en paniek hebt gezaaid in politiek Emmen en of je in een column vlak voor kerst niet meer de overeenkomsten moet benadrukken, zodat je de weg naar meer samenwerking plaveit.

Bij het lezen van de titel denkt u nu misschien dat de column gaat over fractievoorzitter Rene van der Weide van Wakker Emmen of fractievoorzitter Ton Schoo van de DOP. Echter niets iets minder waar, deze  column gaat over de overeenkomsten tussen een Emmense PvdA politicus en PVV leider Geert Wilders.

 

U vraagt zich nu misschien af over welke Emmense PvdA politicus het gaat? Het is PvdA wethouder  Bouke Arends.  Nu hoor ik een aantal van de lezers al hardop denken: "Maar Bouke Arends is toch 100% het tegenovergestelde van alles waar Geert Wilders en de PVV voor staat,  lees zijn twitterpagina er maar op na?"  Nou als u verder leest zult u verstelt staan van de overeenkomsten tussen beide heren.

Zo wordt PVV leider Geert Wilders bij regelmaat verweten dat hij met zijn uitlatingen zorgt voor verdeeldheid en een tweedeling in de samenleving. Dat er een wij tegen zij gevoel wordt gecreëerd. Nou wil het geval dat ook  PvdA wethouder Arends hier met zijn uitlatingen naar lijkt te streven. Terwijl alle partijen voor het behoud van het huidige dierenpark zijn de komende jaren, maar hier alleen verschillende voorwaarden aan stellen, vertaalde  Bouke Arends dit op 20 december 2010  via twitter als volgt. "WE(Wakker Emmen) , DOP, SP en BGE stemmen tegen redding dierenpark Emmen. Deze fracties kiezen dus voor verdwijnen dierenpark uit Emmen. Waarvan akte"! 1:36 PM Dec 20th via Twitter for BlackBerry® ". Bouke Arends maakt zo dus een bewuste tweedeling in de Emmense politiek die er in werkelijkheid niet is.

Van PVV leider Geert Wilders wordt gezegd dat hij met zijn uitspraken over de Islam en Moslims voortdurend een toekomstbeeld schetst die bij veel Nederlanders een gevoel van angst naar boven moet brengen. Maar zo wordt ook in de discussie rondom het dierenpark de Emmense bevolking door PvdA wethouder Bouke Arends   bij regelmaat voorgehouden  dat Emmen geen toekomst heeft zonder dierenpark en dat de risico's voor behoud van het park op de huidige locatie veel groter zijn dan bij een verplaatsing. PvdA wethouder Bouke Arends creëert zo dus een angst voor elk ander scenario dan het scenario dat het college bedacht heeft.

Met weinig onafhankelijke, veelal oncontroleerbare en slecht verifieerbare cijfers probeert PVV leider Geer Wilders bij regelmaat zijn gelijk rond immigratie- en integratievraagstukken  kracht bij te zetten. Eenzelfde soort kunstje werd onlangs uitgehaald door PvdA wethouder Bouke Arends in de commissievergadering van 14 december 2010 in de discussie over de noodzaak tot verhuizing van het huidige dierenpark. Hij had een berekening gemaakt dat het opknappen van het huidige dierenpark aan de Hoofdstraat veel duurder was dan een verhuizing van het dierenpark naar de Es. De cijfers waren mede opgesteld door de directie van het dierenpark en konden door niemand worden gecontroleerd. De directie dus die het liefst wil verhuizen en er absoluut geen zin in heeft in blijven op de huidige locatie. De cijfers waren ook niet opgesteld voordat de  keuze tussen blijven of verhuizen werd gemaakt, maar werden voor u uit de hoge hoed getoverd om criticasters van de verhuizing, zowel  in de politiek en in de bevolking, te doen geloven dat doorgaan op de huidige locatie onverantwoord is en verhuizen wel haast "helaas" moet.

Is het verwonderlijk dat een PvdA bestuurder zoveel overeenkomsten heeft met de zo door hem verguisde PVV en haar leider? Eigenlijk niet. Zoals Geert Wilder de zelfgekozen leider is van de PVV, zo heeft voormalig PvdA leider Wouter Bos in een paar theesessies bepaald dat Job Cohen zijn opvolger is. Niets partijdemocratie dus. Oké, voor de vorm mochten PvdA leden Job Cohen kiezen, zolang niemand zich maar in het hoofd haalde zich tegenkandidaat te stellen.

Zo gaan er ook geruchten dat het model van fractiediscipline bij de PVV is gekopieerd van de van die van de PvdA en schijnen de Kamerleden van beide partijen een contract te moeten tekenen met de titel "Follow the leader / Volg de leider".

Soms staan mensen elkaar zo naar het leven omdat ze denken op alle punten van elkaar te verschillen. Maar veel vaker nog botsen mensen met elkaar omdat ze teveel op elkaar lijken, maar dit helaas niet doorhebben. Als u als trouw lezer van de columns van Redactie BGE  deze column nu zoveel mogelijk onder de aandacht brengt bij mensen waarvan u denkt "Ze hebben waarschijnlijk zoveel ruzie omdat ze op elkaar lijken, maar hebben dit zelf niet door", dan dragen we misschien met elkaar bij aan verzoeningen en samenwerking  die nu nog voor onmogelijk wordt gehouden. Als dat geen mooie gedachte is voor het einde van dit jaar en begin van het volgende jaar?

Zo vlak voor kerst hebben wij, zij het in een column, PVV leider Geert Wilders en PvdA wethouder Bouke Arends (dichter) bij elkaar gebracht. Wie weet wie u allemaal dichter tot elkaar brengt en wat voor moois hier uit zal voortkomen?

Jammer dat Bouke Arends zijn haar niet blondeert (Blonde Bouke), want dan waren u de overeenkomsten waarschijnlijk al eerder opgevallen. Maar misschien ook wel weer gelukkig want anders hadden wij over een waarschijnlijk veel minder leuk onderwerp een column moeten maken.

Columnisten Redactie BGE