Het politieke jaar 2010 zit er zo goed als op. Het was een politiek bewogen jaar met gemeenteraadsverkiezingen, wachtgeldaffaires, bezuinigingen, tegenvallers bij het dierenpark en het Atlanta project, politieke ruzies en lange raadsvergaderingen en commissievergaderingen.

Het jaar is begonnen met 10 partijen in de gemeenteraad en zal eindigen met 11 partijen. Om het jaar op een ludieke manier af te sluiten, en voor de belangrijke raadsvergadering van 20 december nog een moment van ontspanning en verbroedering in te bouwen, houdt Redactie BGE een politieke eindejaars quiz 2010 met 30 meerkeuze vragen waarbij we hopelijk niemand hebben overgeslagen.

 

Burgers, politici en journalisten kunnen zo hun kennis van de Emmense politiek testen. DUS doe uw best.

 

Vraag 1:

Dagblad van het Noorden journalist Marc Bootsgezel is van mening dat:

a) Partijleider Wim Halm van BGE op zijn website meer humor heeft dan in de raadszaal.

b) De redacteuren van DvhN Emmen op Twitter ijveriger zijn dan in de raadszaal.

c) Antwoord a) en b) zijn beiden waar.

d) De columns van Redactie BGE de opiniestukken en commentaren van het DvhN overtreffen.

 

Vraag 2:

De eerste reactie van Burgemeester Bijl op de column Wiki-Leaks Emmen - Atalanta /  Dierenpark Emmen was:

a) Verdomme er is ingebroken op onze computers.

b) Dat zit wel erg dicht bij de waarheid.

c) Het gemiddelde raadsvoorstel in Emmen zit vaak verder van de waarheid af.

 

Vraag 3:

De favoriete politieke bezigheid van fractievoorzitter Ton Schoo van de DOP in 2010 was:

a) Het actueel houden van de website van de DOP.

b) De voorpagina van het DvhN halen.

c)  Op bezoek gaan bij het radio programma Cassata van RTV Drenthe.

 

Vraag 4:

Het onderwerp en debat waar fractievoorzitter René van de Weide van Wakker Emmen met het meeste plezier op terugkijkt is:

a) Het opknappen van het trouwpaviljoen van het gemeentehuis.

b) Het Atalanta project en het dierenpark.

c) De jeugdzonden die burgemeester Bijl hem verwijt bij BGE.

 

Vraag 5:

De gemeente Emmen presenteert  zich graag als Vlinderstad en heeft daarom in 2010 besloten om:

a) Geen Vlinder als Landmark te plaatsen bij de A37.

b) Een giraf voldoende te vinden als landmark bij de A37 om zich als Vlinderstad te profileren.

c) Antwoord a) en b) zijn beiden waar.

 

Vraag 6:

Het nieuws dat Burgemeester Cees Bijl als vervent Feyenoord Fan in 2010 op de been heeft gehouden was:

a) Dat het zo goed gaat met het Atalanta project.

b) De stand op de ranglijst van Feyenoord.

c) De telfouten bij de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010.

d) De burgemeester probeert 2010 zo snel mogelijk te vergeten.

 

Vraag 7:

Toen de enorme verliezen van het dierenpark bekend werden was de eerste reactie van PvdA wethouder Bouke Arends:

a) Ik ben nog geen paar maand weg als President Commissaris en het gaat al mis. Kun je nagaan hoe goed ik ben, want ik heb de boel goed achtergelaten.

b) Opmerkelijke ontwikkelingen.

c) Collega commissaris Harry Leutscher had steeds te weinig LEF om de problemen eerder aan te pakken.

d) Het dierenpark kan niet zonder de gemeente Emmen of was het nou omgekeerd?

 

Vraag 8:

Op de vraag aan de PvdA fractie of er met 11 raadsleden nu harder gewerkt moet worden dan met de 18 raadsleden uit de vorige raadsperiode zou de gehele PvdA fractie geantwoord hebben:

a) De sterkste schouders dragen bij ons de zwaarste lasten.

b) Gewoon ja zeggen tegen onze fractievoorzitter blijft gewoon ja zeggen dus eigenlijk is er weinig veranderd.

c) We openen de enveloppen met raadsstukken echt wel.

d) Komen we op terug, dat moeten we eerst navragen bij onze Bouke.

 

Vraag 9:

Fractievoorzitter Carmen Hoogeveen van D66 gaf bij de begrotingsbehandeling aan dat zij het volgende op haar vakantie op Curaçao het meest had gemist:

a) Drank en sigaren.

b) Mooie mannen.

c) Wilde feesten en muziek.

d) Een duidelijke visie voor het eiland.

 

Vraag 10:

Welk politiek huwelijk is vanwege de innige samenwerking in het afgelopen jaar in het nieuwe jaar te verwachten:

a) Het samengaan van Wakker Emmen en de DOP

b) Het samengaan van D66, LEF! en Christen Unie

c) Het samengaan van fractie BGE en Redactie BGE

 

Vraag 11:

De reden waarom eindredacteur John Schiphouwer van emmen.nu  PvdA wethouder Bouke Arends niet kritischer heeft doorgevraagd over de problemen van het dierenpark is:

a) De wethouder moest het nieuwe emmen.nu kantoor nog komen openen

b) In dat geëmmer van kritisch wezen zit geen toekomst meer.

c) Hij wil niet dat zijn innige band met Wakker Emmen teveel opvalt.

 

Vraag 12:

Wat waren de gedachten van fractievoorzitter Harry Leutscher van LEF! toen Wim Halm van BGE hem tijdens de behandeling van de begroting in 2e termijn aanviel:

a) Die Halm heeft wel LEF.

b) Wat kan de waarheid zeer doen.

c) En toch mis ik een visie.

d) Die Halm vertelt het wel akelig kalm.

e) Niks doen met je verkiezingsbeloftes is toch ook LEF! hebben.

 

Vraag 13:

Wat was de reactie van de ambtelijke projectmedewerkers Atalanta toen zij  het voorstel van  B&W kregen dat hun loon in het vervolg uitbetaald zou worden in aandelen van het nieuwe Dierenpark:

a) Zijn jullie nu helemaal besodemieterd.

b) Wij zijn geen raadsleden die je alles wijs kunt maken.

c) Antwoord a) en b) zijn beiden waar.

 

Vraag 14:

Vanwege zijn of haar kritische vragen is de favoriete politieke journalist van PvdA wethouder Bouke Arends:

a) Margriet Benak van RTV Drenthe

b) John Schiphouwer van emmen.nu

c) Marc Bootsgezel van DvhN

d) Martin Laning van Radio Emmen / RTV Drenthe

e) Volgens Bouke Arends zijn er geen kritische journalisten in Emmen en Drenthe want anders zou hij nu al lang geen wethouder meer zijn.

 

Vraag 15:

Wat was de reactie van CDA wethouder Henk Jumelet op het schuldhulp rapport:

a) Gemiddeld is het overal een puinhoop in Nederland dus ik ben blij dat Emmen die gemiddelde nationale allure ook heeft. 

b) Ik moet nog een paar maanden als wethouder en dan ben ik gelukkig Gedeputeerde in Drenthe.

c) Als je 7 structurele maatregelen moet nemen is er veel mis, maar gelukkig heeft niemand dit verband nog gelegd.

d) Respect.

 

Vraag 16:

Welk raadslid blijkt statistisch door CDA raadsleden niet uit de CDA fractie weg te pesten:

a) Herry Thole

b) Leo Pekelsma

c) Henry Wittendorp

d) Antwoord b), c) en d) zijn alle 3 waar.

 

Vraag 17:

Welke reden geeft Christen Unie fractievoorzitter Henk Huttinga voor zijn innige samenwerking met LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher:

a) Oh begint de samenwerking zo  op te vallen, dat was niet de bedoeling.

b) Met meer LEF komen mijn kwaliteiten meer tot zijn recht.

c) Harry is vaak wat in de warry en een beetje Christen steekt dan de helpende hand toe.

d) Harry Leutscher van LEF! is gewoon een schatje.

 

Vraag 18:

Radio Emmen en RTV Drenthe verslaggever Martin Laning profileert zich graag als:

a) Een vrijgezel in werktijd.

b) Een vrijgezel buiten werktijd.

c) Een man met veel wisselende contacten via Twitter en bijvoorkeur met vrouwen.

 

Vraag 19:

Wat is de bijnaam van fractievoorzitter Jan Dijkgraaf van GroenLinks:

a) Onze Emmense Sjakie van Flodder

b) Twitter Jan en Jan Twitter

c) Jan Klimaatneutraal

d) Jan CO2 neutraal

 

Vraag 20:

Waarom was SP raadslid Marika Vrolijk bij de begrotingsvergadering gekleed in een jutezak:

a) Om aan te tonen dat een vrouw met zelfvertrouwen alles goed staat.

b) Om aan te geven dat ze de Modeacademie heeft gevolgd.

c) Om aan te geven dat met de bezuinigingen Emmen naar Middeleeuwse toestanden toegaat.

d) Omdat voor Ton Schoo van de DOP niet de juiste maat beschikbaar was.

 

Vraag 21:

Waarom heeft CDA wethouder Jan Kuper op de meeste vragen in de commissie en de raad bijna nooit geen antwoord:

a) Hij heeft niets met politiek.

b) Hij heeft niets met raadsleden.

c) Hij heeft niets met voorbereiden van raadsvergaderingen.

d) Hij heeft maar een geheugencapaciteit om 1A4 tegelijk te kunnen onthouden.

e) Antwoord a), b), c) en d) zijn allemaal juist.

 

Vraag 22:

Waarom voelt VVD wethouder Nynke Houwing zich beledigd door Wakker Emmen:

a) Zij vindt dat niet PvdA wethouder Mariet Thalens een pretpakket heeft zoals Wakker Emmen stelt, maar dat zij die heeft.

b) Zij vindt dat niet PvdA wethouder Mariet Thalens een pretpakket heeft zoals Wakker Emmen stelt, maar dat zij die heeft.

c) Zij vindt dat niet PvdA wethouder Mariet Thalens een pretpakket heeft zoals Wakker Emmen stelt, maar dat zij die heeft.

 

Vraag 23:

Waarom stelt de Emmense VVD fractie zich zo weinig kritisch op:

a) VVD wethouder Nynke Houwing is zo gelukkig als wethouder dat willen ze niet verstoren.

b) Kritisch zijn kost gewoon teveel tijd als raadslid en voor een VVD'er is tijd gewoon geld.

c) Dat was een voorwaarde van PvdA wethouder Bouke Arends om mee te mogen doen in het college.

d) Het was niet de bedoeling dat het zo zou opvallen.

e) Antwoord a), b), c) en d) zijn beiden waar.

 

Vraag 24:

Hoe heeft geldschieter en raadslid van Wakker Emmen Hendrikus Velzing de extra bonussen voor zijn raadsleden van Wakker Emmen geregeld:

a) Ze krijgen per persbericht een extra bonus.

b) Ze krijgen per artikel 38 vraag aan het college een extra bonus.

c) Ze krijgen voor elke keer dat ze een lid van het college op de kast jagen een extra bonus.

d)  Antwoord a), b) en c) zijn allemaal waar.

 

Vraag 25:

Wat is de favoriete college samenstelling voor 2014 - 2018 van het CDA en VVD:

a) CDA, VVD met gedoogsteun van Wakker Emmen en DOP

b) CDA, VVD met gedoogsteun van en PVV Emmen

c) CDA, VVD met gedoogsteun van BGE

d) CDA, VVD en als het verder maar zonder PvdA is.

 

Vraag 26:

Als iemand een als oorspronkelijk als scheldnaam bedoelde benaming door anderen ook zelf gaat gebruiken spreken we van een geuzennaam / erenaam.  Welke geuzennaam gebruikt RTV Drenthe programmaker en journalist Margriet Benak graag voor zichzelf:

a) Doetje

b) Watje

c) De fluwelen handschoen

d) (Radio)Bitch

e) Keukenprinses

 

Vraag 27:

Welk lid van het college is nog niet genoemd in de vragen 1 tot en met 26:

a) PvdA wethouder  Ton Sleeking

b) Oud PvdA wethouder Gezienus Evenhuis (want macht sta je natuurlijk niet echt af)

 

Vraag 28:

Wie twittert er sinds kort onder de naam "namkrew":

a) Harry Werkman

b) Wat is twitteren?

 

Vraag 29:

Welke DvhN journalist twitterde onlangs "Ik laat me nooit weer voor iemands karretje spannen":

a) Gert Meijer

b)  Hij bedoelde niet dat het omgekeerde dan ook meteen waar is.

c) Wat is het DvhN?

 

Vraag 30:

De vraag die de Emmense bevolking eind 2010 het meeste bezighoudt is:

a) Zijn de problemen van de Schuldhulp nu opgelost want we horen en lezen er niets meer over?

b) Als er geen Emmen zonder dierenpark bestaat, moeten we straks dan allemaal verhuizen?

c) Wat zal het aandeel van het nieuwe dierenpark straks doen op de politieke beurs?

d) Worden de komende politieke jaren van PvdA wethouder Bouke Arends net zo opmerkelijk als het eerste jaar van zijn wethouderschap?

e) Wat zou de mening zijn van journalist Gerard de Kleine over de Atalanta / Dierenpark perikelen?

 

 

NB

U kunt uw antwoorden opsturen naar Wim Halm met vermelding van een onderwerp waar de eerste column van Redactie BGE over moet gaan in 2011 en een voorspelling van wat de werkelijke kosten van het Atalanta zullen zijn als alle projecten gerealiseerd zijn.

Degene met de meeste goed antwoorden is winnaar van de quiz zijn en over zijn of haar onderwerp zal dan de eerste column van Redactie BGE gaan in 2011.

Wie de meeste antwoorden goed heeft en ook de kosten van het Atalanta project goed heeft voorspeld, zal t.z.t. een aandeel van het nieuwe dierenpark krijgen of een eerste bod mogen uitbrengen op een failliete boedel.