Natuurlijk gaat in deze weken ons medeleven uit naar al die medewerkers van het Dierenpark die te horen hebben gekregen dat zij hun baan zijn verloren of dat zij hun werk mogen voortzetten, maar dan wel voor honderden Euro's per maand minder. En dit dan ook nog allemaal buiten de schuld van deze medewerkers om. Iedereen hoopt voor hen dat  ze snel een passende plek vinden die past bij hun talenten

 

Toch zijn er ook nog andere groepen die deze weken zware tijden doormaken en die onze en uw medeleven dan ook zeer zeker verdienen. Het gaat dan om de journalisten en raadsleden die voor u als burger van het Atalanta / Dierenpark dossier verhaaltjes moeten maken, zodat u nog allemaal begrijpt waar het over gaat. En gelooft u ons maar, dat valt voor al die journalisten en raadsleden zeker niet mee.

Het dossier Atalanta / Dierenpark is een project met een aantal deelprojecten waarbij het nieuwe  Dierenpark het belangrijkste onderdeel is. Het dossier hiervan  bestaat na 2 jaar onderweg te zijn al uit een ongelooflijke papierberg van een aantal meters en waarin er zo min mogelijk onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en bijzaken. Of beter gezegd, de hoofdzaken zoveel mogelijk worden vermeden.

U kunt zich het project van het nieuwe Dierenpark het beste voorstellen als iets dat op een dag een mooie grote stevige boom zou moeten worden. Een nieuwe Dierenparkboom als het ware.  Om te zorgen dat er straks ook daadwerkelijk een stevige boom staat is het belangrijk dat een aantal zaken vooraf goed worden geregeld. Zo moet de boom op een plek komen te staan waarbij er voldoende zonlicht is, waarbij de bodem voldoende voedingsstoffen heeft, waarbij er voldoende water is, waarbij de wortels ruimte hebben om te kunnen groeien en waarbij de stam niet het risico loopt op ernstige beschadigingen. Alleen zo ontstaat er een boom die tegen een stootje kan en het op eigen kracht redt.  U zult nu denken "dat zijn dan de onderwerpen waar je vooraf goed rekening mee moet houden en met elkaar over moet praten". Helaas zo werkt dat niet in politiek Emmen. In de voorbereiding gaat het in de stukken over de takken en bladeren van de boom die er op een dag moet staan. En zoals u weet heeft een flinke boom nogal wat takken en bladeren en het college van B&W van Emmen zet hier in dikke dossiers dan ook menig boompje over op voor de gemeenteraad. Het college geeft aan wat er belangrijk is voor deze takken en bladeren en dan bijvoorkeur ook nog  voor elke tak en elk blad van de boom afzonderlijk. Het resultaat is dat het gemiddelde journalist en dito gemeenteraadslid door de bomen het bos niet meer ziet. Bij de meeste verhalen die u als burger dan ook tot u krijgt van vele journalisten en politici lijkt het dan ook of er van de hak op de tak wordt gesprongen, het over bijzaken lijkt te gaan in plaats van over hoofdzaken, maar dat lijkt niet alleen zo dat is helaas ook nog zo.

Maar ja wat moeten de meeste journalisten en raadsleden anders als belangrijke zaken zoals de plek van de boom, voldoende zonlicht en een vruchtbare bodem niet in de stukken worden genoemd. Zij moeten volgens de omgangsetiketten in onze samenleving nu eenmaal reageren op al die dikke dossiers die voorliggen en als zij ook maar een poging wagen om zich tot de belangrijke zaken te beperken of zelf zaken aandragen dan zal het college van B&W er voor zorgen dat zij als ondeskundig worden weggezet, omdat zij menig tak en blad over het hoofd hebben gezien en het hen aan dossierkennis ontbreekt. En de meeste journalisten en raadsleden zijn ijdele mensen die niet het risico willen lopen de plank volledig mis te slaan en door het grote publiek als ondeskundig te worden gezien. En de eerste journalist of raadslid die in het openbaar durft toe te geven "ik begrijp het niet meer helemaal"  of "ik ben het spoor bijster" moet nog steeds worden geboren.

U zult zich misschien afvragen waarom het college van B&W er voor kiest om het aarden van de wortels van de nieuwe Dierenparkboom vooraf niet goed te waarborgen, zodat de boom echt tot een mooie stevige boom kan uitgroeien? Dit vraagt om uitleg. Voor bestuurders (wethouders en burgemeesters) is het politiek handig om je vooraf zo min mogelijk vast te leggen, want dan kun je als het misgaat later nog alle kanten met de boom op. Bestuurders willen nu eenmaal het liefst nergens op afgerekend kunnen worden.

Het is op dit moment nog steeds onduidelijk of de nieuwe Dierenparkboom straks bestand zal zijn tegen verschillende  weersomstandigheden zoals, kou,  sneeuw, hagel, wind, storm, zon, droogte en regen. Bestuurlijk Emmen speelt het liefst altijd mooi weer en neemt mooi weer dan ook altijd als uitgangspunt bij haar ambities. De nieuwe Dierenparkboom zal waarschijnlijk dan ook binnenkort  gewoon worden geplant en dan moeten we als burger maar hopen en bidden dat de nieuwe Dierenparkboom sterk genoeg zal zijn en bestand zal zijn tegen alle weersomstandigheden. Of we moeten hopen dat de Dierenparkboom alleen maar met mooi weer te maken zal krijgen. Mocht dit niet zo zijn, wat zeer waarschijnlijk is, dan zal de gemeente straks voor voldoende water, voor voldoende voedingsstoffen, voor voldoende bescherming van de stam van de boom, voor de groei van de wortels en voor voldoende zonlicht moeten zorgen. De nieuwe Dierenparkboom is dan een kasplantje dat levenslang veel zorg nodig zal hebben. Deze zorg zal onbetaalbaar worden, maar toch door u als inwoner van Emmen betaald moeten worden. En dan te bedenken dat de oude Dierenparkboom met een flinke snoeibeurt nog prima tientallen jarenlang mee zou kunnen. Toch gaat de voorkeur van de PvdA, CDA en VVD wethouders uit naar een nieuwe Dierenparkboom en is zij bereid hiervoor honderden miljoenen euro’s  risico te lopen. Alsof er voor dat geld in Emmen niet ook nog andere dingen kunnen worden gedaan. Maar bestuurders planten nu eenmaal liever steeds nieuwe bomen  dan dat zij bestaande bomen goed onderhouden.

Concluderend kunnen we stellen dat bestuurlijk Emmen zal proberen een nieuwe Dierenparkboom zonder wortels te planten in de hoop  dat deze Dierenparkboom tot in de hemel zal groeien. In bestuurlijk Emmen noemt men dat: ambities hebben.

Waarschijnlijk zullen veel journalisten en raadsleden zich bezig blijven houden met het snoeien van de takken van de Dierenparkboom en het aanharken van bladeren en zult u als burger het met verhalen daarover moeten doen. Toch zouden ook vele journalisten en raadsleden het graag met u als burger willen hebben over de wortels, over de echte mogelijkheden en onmogelijkheden van het nieuwe Dierenpark en willen zij het liefst geen blad voor de mond nemen in dit dossier. Maar papier is als zo vaak sterker dan beton, want alles wat op papier is gezet lijkt "waar"en "rechtmatig" en dit geeft de meeste betrokkenen houvast in hun werk.

Wie zaken aan papier mag toevertrouwen heeft namelijk een soort macht. Iets waar het college van B&W, met behulp van een enorm ambtelijk apparaat, dan ook dankbaar gebruik van maakt.  Als zaken eenmaal op papier staan dan zijn ze ook bijna onveranderlijk. Dat plaatst mensen ineens in een vast kader. Het kan alleen nog maar gaan over die tekst.

Het advies van Redactie BGE aan alle journalisten en raadsleden in dit dossier is dan ook, laat de komende dagen alle stukken even voor wat ze zijn en gebruik uw gezond boerenverstand weer eens. Het zal uw relatie met uw  kiezers, luisteraars en lezers enorm ten goede komen. En uw relatie met het college van B&W van Emmen dan vraagt u zich misschien af? Ach voor de meesten van u zal die relatie ook op dit moment geen roze geur en maneschijn zijn, dus van stoken in een goede relatie is in deze geen sprake.

En voor u als burger van Emmen? Luister en lees de komende dagen alle verhalen goed over Atalanta en het nieuwe Dierenpark en bedenk "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". Want wat op papier te mooi lijkt om waar te zijn zal uiteindelijk ook geen waarheid worden. Bel of schrijf uw favoriete politicus of journalist dus deze dagen om hem of haar dit duidelijk te maken.

En tot slot een boodschap voor zowel het college van B&W en de gehele gemeenteraad. Dit is geen pleidooi om niets op papier vast te leggen. Papier is de weerslag van wat mensen samen of met elkaar willen, is de weerslag van wederzijds respect en vertrouwen. In die volgorde. Eerst vertrouwen en dan papier. Het één kan het ander niet vervangen, hooguit aanvullen. De huidige papierberg bij het Atalanta / dierenpark dossier lijkt dan ook het product van geen vertrouwen in elkaar hebben en geen vertrouwen hebben in de plannen, zonder dat daar een motie van wantrouwen aan te pas kwam.    

Columnisten Redactie BGE

NB

Steek als burger de journalisten en gemeenteraadsleden die op dit moment bedolven zitten onder een papierberg van Atalanta / Dierenpark stukken een hart onder de riem en stuur ze een kerstkaartje of een Kerstmailtje. Wens ze het beste toe voor de feestdagen en wens ze voor de komende dagen tot aan 20 december 2010 veel wijsheid en sterkte toe.