De rapporten en de miljoenen zijn de afgelopen week over tafel gevlogen in het Atalanta / Dierenpark dossier en u als trouwe lezers van de columns van Redactie BGE vraagt zich ongetwijfeld af hoe de gemeente Emmen in deze chaos verzeild is geraakt? Speciaal voor u hebben wij een aantal documenten kunnen bemachtigen die licht werpen op de huidige chaos. De belangrijkste documenten vindt u dan ook, zij het in verkorte versie, ongecensureerd in deze bijdrage terug.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Document 1 - brief / November 2004

Beste fractievoorzitter PvdA, beste Bouke,

Ik wil graag een nieuw dierenpark bouwen want de eer voor het huidige dierenpark gaat nog steeds uit naar de familie Rensen en niet naar mij en daar begin ik flink van te balen. Hoe pakken wij dit aan?

Groet,

Henk Hiddingh directeur dierenpark

---------------------------------------------------------------------------------------

Document 2 - brief / Januari 2005

Beste directeur dierenpark / beste Henk,

Een nieuw dierenpark is het beste te verkopen als we kunnen uitleggen dat het huidige park geen bestaansrecht meer heeft, omdat het financieel slecht gaat. Dus je weet wat je doen moet, c.q. wat je niet meer doen moet. Begin maar vast na te denken over een nieuwe park. geld speelt geen rol, want op het moment dat het zover is in 2010 ben ik wethouder Financiën in Emmen. Ik zal vanuit de politiek ook proberen de bouw van een nieuw theater er proberen in te fietsen, dan komt het ook nog verstandig over. Dan moet jij vervolgens iets roepen dat dat leidt tot synergie en dat het concept dan erg uniek wordt. De gemiddelde Drentse en Emmense oliebol trap hier wel in.

Groet,

Bouke Arends fractievoorzitter PvdA

--------------------------------------------------------------------------------------

Document 3 - brief / december 2007

Beste directeur dierenpark / beste Henk,

We liggen op koers, de gehele gemeenteraad is er ingetuind en heeft ingestemd om de plannen verder uit te werken. Appeltje eitje dus en helemaal met het klapvee uit mijn eigen PvdA fractie. Het gaat gelukkig ook steeds slechter met het dierenpark, dus aan de noodzaak van verhuizing zal niemand meer twijfelen.

Groet,

Bouke Arends fractievoorzitter PvdA

--------------------------------------------------------------------------------------

Document 4 - brief / november 2008

Geachte redactie DvhN,

Emmen is bezig met een erg risicovol project van honderden miljoenen voor centrum / dierenpark. Het helpt dan niet als u als krant hier kritisch over gaat doen de komende jaren, want wij hebben de zaken eigenlijk nog niet echt voor elkaar. Beter gezegd, helemaal niet voor elkaar. Als u ons behulpzaam bent krijgt u van ons exclusief het eerste recht op mooie kleurenfoto's van project en dierenpark en andere nieuwtjes. Een win win situatie dus. Ik reken op uw medewerking.

Groet,

Burgemeester Cees Bijl

------------------------------------------------------------------------------------

Document 5 - brief / november 2008

Geacht college,

Die zeikerds van BGE beginnen over mijn dubbele petten als raadslid en President Commissaris Dierenpark.  Ik verwacht jullie steun, want anders krijgen jullie problemen met de PvdA fractie.

Groet,

Bouke Arends fractievoorzitter PvdA

------------------------------------------------------------------------------------

Document 6 - brief / december 2008

Geacht wethouders en fractievoorzitters PvdA en CDA,

Het besluit dierenpark - centrum moet er deze maand echt doorheen en moet het predicaat historisch  en onomkeerbaar krijgen, want anders kan ik met goed fatsoen niet solliciteren op functies zoals o.a. die van Commissaris van de Koningin. Als ik weg ben moeten jullie later maar kijken hoe jullie het project echt financieel rond krijgen. Voor wat hoort wat en ik heb jullie de afgelopen jaren genoeg gematst.

Groet,

Burgemeester Cees Bijl

------------------------------------------------------------------------------------

Document 7 - notulen college B&W / januari 2009

Onderwerp: Evaluatie historisch en onomkeerbaar besluit dierenpark / centrum

We moeten als college oppassen met dat idee van advisering van de raad door een extern bureau. Daar kunnen we problemen mee krijgen.

Gelukkig zijn 6 partijen kritiekloos akkoord gegaan dus daar zullen we de komende tijd weinig van te vrezen hebben. We moeten wel opletten dat de tegenstemmers DOP en BGE niet te lastig worden. Als we er gewoon dikke pakken papier van maken dan zien ze vanzelf door de bomen  het bos niet meer.

----------------------------------------------------------------------------------

Document 8 - notulen college B&W / januari 2009

Onderwerp: Bespreking advies Twijnstra Gudde kwartaal 3 - 2009

We moeten zien dat we langzaam afscheid nemen van Twijnstra Gudde, want die opmerkingen over financiële draagkracht van dierenpark kunnen we niet gebruiken. Straks zijn er nog partijen die er over gaan zeuren zo vlak voor de verkiezingen. Laten we de nieuwe wethouder Bouke Arends na de verkiezingen maar een plan laten uitwerken over hoe we van dat bureau af komen.

----------------------------------------------------------------------------------

Document 9 - brief / januari 2010

Geachte directie dierenpark,

U heeft het over financiele problemen van het dierenpark. U moet hier onderzoek naar doen en wij willen de omvang van de problemen niet eerder weten dan ver na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Als ze eerder naar buiten komen of men er later achter komt dat wij het als college al lang wisten dan hebben wij een groot politiek probleem. U weet dus wat wij nog niet willen weten als college en verwachten een gedienstig opstelling van u in deze.

Groet,

College B&W

---------------------------------------------------------------------------------

Document 10 - brief / april 2010

Geachte directie dierenpark,

Ik ben nu wethouder financiën van de gemeente dus jullie kunnen als dierenpark nu om financiële steun bij ons komen vragen. Houd het wel bescheiden want het is nog maar kort na de verkiezingen. De lijken uit de kast maken we wel openbaar na de zomervakantie. Daar vinden we wel een oplossing voor.

Groet,

Bouke Arends wethouder financiën

---------------------------------------------------------------------------------

Document 11 - notulen college B&W  / oktober 2010

Onderwerp: evaluatie raadsvergadering steunverlening 22 miljoen aan dierenpark - saneringsplan

Ha ha ha, er waren nog partijen in de raad die ons als college complimenteerden en dat terwijl we als gemeente straks 22 miljoen kwijt zijn aan een lening die nooit zal worden terugbetaald.

En de motie van wantrouwen van  W.E en DOP was een lachertje, want wie stuurt nu de redders van Emmen weg. Die jongens moeten nog veel leren.

-------------------------------------------------------------------------------

Document 12 - Telefoongesprek Bouke Arends met zijn therapeut / oktober 2010

Bouke  Arends: "Dag therapeut, ik moet morgen naar die bitch van Margriet Benak van RTV Drenthe toe, maar die stuur ik niet zo makkelijk met een kluitje in het riet als journalisten DVHN en John Schiphouwer van emmen.nu. Hoe pak ik het aan?"

Therapeut: "Gewoon een woord noemen waar je alle kanten mee uit kunt. Misschien dat “opmerkelijk” iets is. Wel zeggen dat je verantwoordelijk bent, maar ook zeggen dat je niet schuldig bent. Alleen schuldige mensen worden weggestuurd en voor verantwoordelijke mensen die niet weglopen hebben mensen respect."

Bouke Arends: "Bedankt therapeut, dat moet wel goed komen. Als ik mijn dossier kennis gebruik en vaak opmerkelijk roep dan vangt ze mij denk ik niet echt. Zo goed is ze nu ook weer niet."

--------------------------------------------------------------------------------

Document 13 - brief / november 2010

Geachte wethouders,

Zeg vast aan de fracties van jullie partijen PvdA, CDA en VVD dat het Atalanta project en verhuizing dierenpark sowieso door moet gaan, ongeacht wat Twijnstra Gudde en UNO zullen zeggen. Als het negatief is dan nemen we de adviezen zogenaamd over en passen de plannen wat aan. En als we straks eenmaal zijn begonnen, Emmen een bouwput is en het geld op is,  begrijpt iedereen dat we het project moeten afronden. En na afloop is dan iedereen alle ellende vergeten. Als het project nu wordt afgeblazen leidt ik persoonlijk gezichtverlies die ik nu niet kan gebruiken voor de rest van mijn carrière. Ook wethouder Arends kan zich dit gezichtsverlies niet  permitteren voor een toekomstige burgemeesterspost. Voor de anderen van jullie geldt dat jullie blij mogen zijn dat jullie de functie van wethouder hebben dus wees daar zuinig op en laat jullie fracties niet met vuur spelen. 

Burgemeester Cees Bijl

-------------------------------------------------------------------------------

Document 14 - brief - 5 december 2010

Geachte burgmeeste Cees Bijl,

Gezien de rapporten die er nu aankomen zullen wij als DvhN ook negatief moeten schrijven over het Atalanta project en de verhuizing van het dierenpark.  Dit zal in eerste instantie niet door de redactie Emmen gebeuren om de goede verhoudingen met de gemeente niet te verstoren. We zullen beginnen met een kritisch opinie stuk van een kunst en cultuur redacteur van ons die in Emmen woont. Voor de geloofwaardigheid van onze krant kunnen wij ons dan ook niet meer houden aan onze eerdere afspraak van november 2008. Wij hopen op uw begrip en wensen u veel wijsheid en sterkte toe.

Groet,

Hoofdredactie DvhN

-------------------------------------------------------------------------------

Document 15 - notulen college B&W  /  8 en 9 december 2010

Onderwerp: Voorbereiding raadsvoorstel steunverlening DPE en financiering DPE NEXT

We moeten ambitie, ambitie en nog eens ambities uitstralen tijdens de persconferentie en we moeten de zaak deze maand echt aftikken in de raad en dan zien we later wel weer verder. Het moet en mag geen thema worden voor de verkiezingen van de Provinciale staten, want daar krijgen we als PvdA, CDA en VVD gelazer mee.

We weten hoe moeilijk de haalbaarheid van het project is, maar laten wij naar onze eigen ambtelijke medewerkers geen enkel spoor van onze twijfel laten merken. Voordat je het weet zijn wij de enigen die nog net doen alsof wij 100% in het project geloven.

Van Twijnstra Gudde moeten we binnenkort maar afscheid nemen. Alle wethouders moeten dan ook contact opnemen met hun fractie, zodat zij straks zelf met het idee komen en het niet van ons als college komt.

-------------------------------------------------------------------------------

Document 16 - brief / 9 december 2010

Geachte fractievoorzitters PvdA, CDA en VVD,

Heb het lef niet om zaterdag 11 december 2010 naar het radioprogramma Cassata te gaan van RTV Drenthe en over de steunverlening van DPE en DPE NEXT te praten. Hoe minder mensen van de werkelijkheid weten, hoe meer mensen vertrouwen in ons houden. Wij vertrouwen op uw volgzaamheid.

Groet,

College B&W

 -----------------------------------------------------------------------------

Redactie BGE

NB

Dank aan allen die vertrouwelijke documenten aan Redactie BGE hebben doorgestuurd. Wij zullen onze bronnen nooit melden.

Heeft u nog belangrijke documenten in dit dossier, mail ze aan Wim Halm van BGE. Hij zal ze dan  doorgeven aan Redactie BGE.

Mocht het college of andere partijen  maatregelen nemen tegen Redactie BGE  naar aanleiding van deze publicatie:  wij vertrouwen erop dat  hun websites dan zullen worden platgelegd.