Het lijkt in eerste instantie niet voor de hand te liggen om een gemeente met een voetbalclub te vergelijken, maar toch kunnen er opmerkelijke overeenkomsten zijn tussen de problemen van  een voetbalclub en een gemeente. Redactie BGE wil daarom in deze column ingaan op de overeenkomsten tussen de gemeente Emmen en voetbalclub Ajax. We willen beginnen met een citaat van John Cruijff over de huidige problemen bij Ajax.

Citaat voetbalinternational - Cruijff: 'Bij Ajax krijg je nooit antwoord op je vraag'

 'Er zijn te veel belangen, en die staan alles in de weg. Je krijgt bij Ajax eigenlijk nooit antwoord op je vraag', aldus Cruijff. 'Dat irriteert me. De club is ongrijpbaar.'

Het geen echte antwoord krijgen op je vragen komt ook veelvuldig voor in de gemeente Emmen als oppositiepartijen via artikel 38 vragen proberen meer duidelijkheid te krijgen over een onderwerp. Wie de antwoorden van het college leest op de vragen kan niet anders concluderen dat de meeste antwoorden weinig te maken hebben met de vraag en de antwoorden daarom meestal kant nog wal raken. Het college wil vanwege verschillende persoonlijke belangen waarschijnlijk graag ongrijpbaar blijven, zodat het persoonlijke belang van de bestuurders het steeds weer wint van het algemeen belang.

Wordt in het voetbal de term "kluitjesvoetbal" weleens gebruikt. In politiek Emmen is meestal sprake van de gemeenteraad en met name de oppositie met een kluitje in het riet proberen te sturen.

Citaat voetbalinternational - Cruijff: 'Clubleiding maakt geen duidelijke keuzes'

De huidige clubleiding van Ajax maakt in de ogen van Cruijff geen duidelijke keuzes. 'Het punt is: ze willen niet kiezen. Ze willen geen A of B. Want als je kiest voor A of B, dan ben je ergens op aanspreekbaar. En dat willen ze niet. Ze willen overleven.'

Wie raadsvoorstellen leest van het college zal het zijn opgevallen dat Emmen het liefst geen keuzes maakt. Het is allemaal belangrijk, nog belangrijker, zeer belangrijk en heel erg belangrijk. Want zeggen en kiezen dat iets niet belangrijk is, ja dat is iets dat link is want je zal maar een verkeerde keuze maken. Dan ben je daar vervolgens wel op af te rekenen. Het college wil vanwege gehechtheid aan het pluche waarschijnlijk geen keuzes maken om zo ongrijpbaar en niet aanspreekbaar te blijven, zodat het persoonlijke belang van de bestuurders het steeds weer wint van het algemeen belang.

Een mooi voorbeeld van dit alles is het Atalanta project en de adviezen hierover van het adviesbureau Twijnstra Gudde. In het eerste advies gaf Twijnstra Gudde aan dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen noodzakelijke en wenselijke zaken in het Atalanta project. Twijnstra en Gudde herhaalde deze adviezen zelf nog een aantal keren, om het belang er van aan te geven. Het antwoord van het college was steeds weer dat je zaken niet los van elkaar kon zien. En dus zijn voor het college een tunnel, een evenementenplein en een aantal  parkeerkelders net zo belangrijk als een  nieuw theater en een nieuwe dierenpark. En dus lopen wij in Emmen de kans dat we straks wel een tunnel, een evenementenplein en een aantalparkeerkelders hebben en dat er straks geen geld is voor een nieuw theater en nieuwe dierenpark.

Teveel geld niet goed voor creativiteit,  ambities en prestaties

Bij Ajax zijn de prestaties en de ambities sinds de beursgang van  in 1998 steeds meer uit de pas gaan lopen. De inspanningen om de ambities toch proberen waar te maken hebben er toe geleid dat  er de afgelopen jaren meestal forse financiele verliezen werden geleden, dat het eigen vermogen in 10 jaar tijd is gehalveerd tot € 50 miljoen en dat de sportieve prestaties fors onder de maat bleven . Twee oude directeuren van Ajax, Frank Kales en Maarten Oldenhof, verwoorden dit in 2008 in het NRC Handelsblad  als volgt: " Hoe meer geld er is, hoe onverstandiger – althans bij Ajax – het wordt besteed.” Kales vindt dat Ajax „miljoenen weggegooid heeft door opportunistische korte termijnaankopen”.

Kijken we naar de gemeente Emmen dan lopen de ambities en prestaties ook al jaren uit de pas. Het ontbreekt in Emmen dan ook meer aan prestaties de afgelopen jaren dan aan ambities. Denk aan bijvoorbeeld aan de ambities die werden uitgesproken bij het Rundedal, EBR, de Delflanden, IT Atelier, de Traverse, dierenpark, de groei naar 120.000 inwoners etc. en wat er daadwerkelijk van deze ambities is terecht gekomen. Helaas weinig tot niets, maar nog meer helaas is dat wie vraagt om ambities en prestaties met elkaar in de pas te laten lopen in Emmen wordt verketterd en als negatieveling wordt weggezet. Positief zijn is het motto van hen die verantwoordelijk zijn voor de mislukkingen. Maar raar is dit niet want ook Cruijf wordt vanwege zijn kritiek momenteel niet gewaardeerd door het huidige bestuur van Ajax.

Bij Ajax is het bergafwaarts gegaan toen men bij de beurgang teveel geld om handen kreeg. De gemeente Emmen is het de laatste jaren financieel voor de wind gegaan door meevallers van het rijk en door de economische groei. Als extra voordeeltje kwamen hier eind 2009 nog eens 60 miljoen bij door de verkoop van de aandelen Essent.

Een overvloed aan geld in combinatie met incompetente bestuurders zorgt er in de voetballerij en in de politiek voor dat gepruts van bestuurders jaren en jaren kan voortduren voordat het uiteindelijk wordt afgestraft en de echte weg omhoog weer wordt gevonden.

Emmen staat aan de vooravond van het Atalanta project waar € 500 miljoen of meer mee gemoeid zal zijn. Emmen heeft nog teveel geld, zodat een onderscheid tussen noodzakelijke en wenselijke onderdelen van het Atalanta project nog steeds niet wordt gemaakt. Emmen heeft nog teveel geld, waardoor incompetente bestuurders na tig mislukkingen het nog steeds voor het zeggen hebben. Emmen heeft nog teveel geld, waardoor er van echte creativiteit bij het Atalanta project nog steeds geen sprake is. Kortom, een mislukking van het Atalanta project lijkt dan ook zo goed als zeker vast te staan.

Van voetbal kunnen we zeggen:  "Het is maar een spelletje".

Voor het Atalanta project kunnen we straks met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen: "Het is maar gemeenschapsgeld.”

Hopelijk hebben de overeenkomsten tussen Ajax en de gemeente Emmen u iets wijzer gemaakt. Uw ongerustheid wegnemen kunnen wij als columnisten van Redactie BGE echter niet.

Redactie BGE