Het is van alle tijden: de gevestigde orde heeft geen belang bij kritische onderdanen. "Hou jij ze dom, dan houd ik ze arm", zo sprak de koning in vroegere tijden tot de paus. Een vergelijkbare afspraak bestond er in het meer recentere verleden tussen de schoolmeester en de dorpspastoor.

Het principe is dus van alle tijden en ook op deze tijd van toepassing. En hoe werkt dit principe dan in de gemeentepolitiek van onze mooie gemeente Emmen?

Het proberen dom te houden van de bevolking van de gemeente Emmen gaat via de afdeling communicatie. Zij schrijven in opdracht van het college persberichten / nieuwsberichten / verklaringen / artikelen  etc.  Deze afdeling werkt echter niet via het aloude nieuwsprincipe "goed nieuws is geen nieuws".  De  afdeling communicatie werkt volgens het principe "alles is nieuws zolang het maar iets positiefs is"  De berichten die dan ook geproduceerd worden moeten de inwoners van Emmen doen geloven dat zij door toedoen van het gemeentebestuur  in  het paradijs op aarde leven. 

Zo is er altijd wel een onderzoek waar Emmen een 7 of een 8 in scoort, of dat Emmen ergens in een top 3 of 5 lijstje staat, dat Emmen vormt geeft aan haar ambities, dat Emmen als voorbeeld dient, dat Emmen genoemd wordt in een rijtje met wereldsteden als Milaan / Parijs / Barcelona, dat er aan verdere verbeteringen wordt gewerkt, dat wethouder X een vorkje meeprikt met ....., dat een wethouder er in geslaagd is zijn veterstrik diploma te behalen, dat een wethouder zijn computer heeft aangezet etc. U kunt het dan ook zo gek niet bedenken of de afdeling communicatie maakt er wel een mooi weer bericht van voor de lokale en regionale media.

En als u als burger  honderden keren per jaar hoort hoe goed en geweldig de gemeente Emmen is dan........., dan moet het merendeel toch wel waar zijn, want ze schrijven toch niet zomaar wat, hoor ik een groot aantal mensen nu denken.  Bingo, het gemeentelijk beleid om u dom te houden werkt bij u.

En de inwoners die niet tevreden zijn doordat hun buurt verpauperd, of omdat hun klacht niet serieus genomen wordt, of omdat ze geen vergunning krijgen, of omdat de weg in de buurt gevaarlijk is geworden door achterstallig onderhoud, of omdat ze niet de juiste voorziening krijgen etc.? Die kritische inwoners moeten door de stortvloed van positieve berichten het gevoel krijgen dat zij eenlingen zijn die het totaal verkeerd zien of dat zij tot die paar mensen in Emmen behoren met een negatieve kijk op alles. Kortom, als u ontevreden bent over een product, dienst of het beleid van de gemeente Emmen, ligt dit in zijn geheel aan u. Niets geeft tenslotte meer macht over mensen dan mensen schuldig te laten voelen over de eigen problemen zonder dat ze er schuldig aan zijn.

Maar wat is er mis aan een beetje positief nieuws zult u misschien zeggen? Nou een beetje is het echt niet. Om u er een idee van te geven om welke aantallen het gaat. Het gerucht gaat dat John Schiphouwer van Emmen.nu  de jongens en meisjes van de afdeling communicatie heeft wijsgemaakt dat hij de nieuwsberichten niet alleen digitaal aangeleverd wil hebben maar ook op papier en dat hij van de oud papier opbrengst 3 keer per jaar op vakantie gaat naar het buitenland?

De redactie van het Dagblad van het Noorden, waarschijnlijk door Schiphouwer op het idee gebracht, krijgt de nieuwsberichten ook op papier toegestuurd. En er zijn geluiden opgevangen dat het DvhN van de oud papier opbrengst 2 journalisten van de regio redactie heeft kunnen betalen. Zonder aantallen te noemen heeft u dus een idee om welke grote hoeveelheden positief nieuws van de gemeente Emmen het gaat.

De inwoners van de gemeente Emmen dom houden is belangrijk werk op het gemeentehuis en de medewerkers van de afdeling communicatie zijn talrijk en worden hier goed voor betaald. Op het gemeentehuis behoren zij dan ook tot de sierpaarden waar veel hardwerkende ambtenaren, de werkpaarden,  met jaloezie naar kijken.  Het ambtenarenapparaat kent dan ook een tweedeling tussen werk- en sierpaarden. De meeste van de werkpaarden hopen dan ook dat zij op een dag ooit promoveren tot sierpaard bij de afdeling communicatie. Een afdeling die in de wandelgangen ook wel de afdeling "Jubelstemming (JS)" wordt genoemd, omdat zij met elk mooi weer bericht moeten zorgen voor een jubelstemming onder de Emmense bevolking.  

Hoe droevig dit alles ook lijkt voor de paar nog overblijvende kritische burgers van de gemeente Emmen,  het biedt ook kansen en perspectieven.  Halvering van het budget voor communicatie zorgt namelijk voor aantal voordelen:

1.      De inwoners van Emmen worden minder dom gehouden.

2.      Het is goed voor het milieu, doordat her minder papier wordt gebruikt.

3.      Emmen krijgt meer slimme en kritische burgers en alleen kritische burgers zijn ondernemend en ambitieus.

4.      De gemeente kan fors geld besparen (zeker enkele tonnen) en heeft zo de eerste bezuinigingsmaatregel al binnen, zonder dat burgers en instanties er last van hebben.

 

En waarom bij de bezuinigingen het budget voor communicatie toch NIET is gehalveerd?

Het is van alle tijden: de gevestigde orde heeft geen belang bij kritische onderdanen.

U heeft als burger in de Zuidenvelder kunnen lezen over de begroting en de bezuinigingen.

U heeft daar als burger kunnen lezen dat de gemeente het erg druk heeft met van alles en nog wat en dat de gemeente het het beste met u als burger voorheeft.

U heeft als burger NIET kunnen lezen dat er van de verkiezingsbeloftes van PvdA, CDA en VVD niets is terecht gekomen en dat zij precies het tegenovergestelde doen van wat zij beloofden. (Zie artikelen 1e en 2e termijn begroting op de BGE site.)

Zo heeft u als burger in de Zuidenvelder ook NIET kunnen lezen dat:

  • De rioolretributie in 2011 met 30 Euro zal stijgen en in 2012 nog eens met 30 Euro
  • Dat de lasten voor sportclubs de komende jaren fors zullen stijgen
  • Dat iedereen 15% minder uren hulp in het huishouden zal krijgen
  • Dat de gemeente wil dat u kiest voor de goedkope hulp bij het huishouden en niet voor de dure.
  • Dat organisaties die subsidie krijgen met 5% worden gekort.
  • Dat de doelgroep voor schuldhulp zal worden ingeperkt
  • Dat een aantal leges fors zullen stijgen.
  • Dat  Sedna, de Bibliotheek en CQ de komende jaren fors zullen worden gekort.
  • Dat de OZB omhoog gaat.
  • Dat de parkeertarieven in Emmen fors omhoog zullen gaan.

Het zijn dus allemaal maatregelen waar u als burger direct of indirect armer van wordt. Het u onthouden van deze informatie noemt het college dan ook de burgers zoveel mogelijk ontzien. U begrijpt nu dus wel dat politiek niet iets is voor bange mensen, want om u als burger dom te houden is veel arrogantie en lef nodig.

U begrijpt nu dan ook dat nietszeggende communicatie voor PvdA, CDA en VVD zeer belangrijk is. Want het is van alle tijden: de gevestigde orde heeft geen belang bij kritische onderdanen.

Redactie BGE

NB
Gelukkig is er nog hoop. De partijen Wakker Emmen. SP, DOP, GroenLinks en BGE hebben tegen de begroting en de bezuinigingvoorstellen gestemd.
Helaas doen partijen als D66, LEF! en Christen Unie graag mee aan het spel om u als burger dom te houden en hebben zij net als PvdA, CDA en VVD voor de begroting en bezuinigingsvoorstellen gestemd. Helaas heeft journalistiek Emmen zich niet de vraag gesteld of de burgers in Emmen wel echt worden ontzien en of PvdA, CDA en VVD doen wat zij voor de verkiezingen beloofden. Zo lijkt het erop dat ook zij meedoen aan het politieke spel om u dom te houden. Maar waarom zou je je als krant ook richten op kritische burgers? Maar of de kranten zich ook al de vraag hebben gesteld waarom mensen nog kranten zouden moeten lezen waar ze niets wijzer van worden?  Hopelijk na het lezen van deze column wel, want zoals Johan Cruijff vaak zegt "Je ziet het pas als je het door hebt."