Voor de liefhebbers heeft Redactie BGE in samenwerking met een kritische journalist de bijdragen van alle partijen bij het debat over de steunverlening aan het Dierenpark, van 21 oktober 2010,  voor u onder de loep genomen.

De PvdA fractie was in juni 2010 van mening dat aan steunverlening van de gemeente aan het dierenpark de voorwaarde moest worden opgenomen dat de inwoners van Emmen er iets voor terug zouden krijgen. Om een voorbeeld te noemen zou er een storting in het minimafonds kunnen worden gedaan, waardoor de minima gratis of via een gereduceerd tarief de dierentuin kunnen bezoeken.

 Op de vraag van een journalist of het dan niet raar is dat de PvdA fractie de kortingsactie van Wakker Emmen en de DOP niet steunde,  zou fractievoorzitter Raymond Wanders geantwoord hebben: "Ja als je het zo bekijkt. Maar wij zijn principieel tegen voorstellen van  Wakker Emmen en de DOP. Dus als zij verstandig zijn moeten ze vanaf nu voor het Atalanta project en de verhuizing van het Dierenpark zijn, dan zal de PvdA vanaf dat moment tegen Atalanta en de verhuizing zijn. Waarom Wakker Emmen en DOP dat niet begrijpen is mij dan ook een raadsel. Als ze echt willen dan kunnen ze Emmen dus voor een debacle behoeden. Dat ze dat dan niet doen vind ik dan ook wanbeleid dan hen mag worden aangerekend."

CDA raadslid Auke Oldenbeuving gaf in zijn betoog op aan zich tot het raadsvoorstel te willen beperken, want dat zou al lastig genoeg zijn. Op de vraag van een journalist waarom zijn halve verhaal dan vervolgens over DPE NEXT  ging en de financiering daarvan,  zou hij hebben geantwoord: "Ja als je het zo bekijkt. Maat verder was het toch wel een interessant verhaal en een stoer betoog van mijn kant dacht ik zo." 

 Wakker Emmen had in eerste en tweede termijn een zeer lang betoog over de steunverlening aan het Dierenpark. Op de vraag van een journalist of Wakker Emmen niet het idee heeft dat de inwoners van Emmen in slaap vallen bij zulke lange betogen zouden de  fractievoorzitters René van Goethem en Jos van der Weide genantwoord hebben: "Ja als je het zo bekijkt."

De VVD fractie wil zich niet bemoeien met de bedrijfsvoering van het Dierenpark. Het Dierenpark is zelfstandig en moet zelfstandig op zoek naar financiers voor de huidige exploitatie en de financiering van het nieuwe Dierenpark. En omdat er nu steun wordt verleend moet de gemeente dichter op de bedrijfsvoering gaan zitten en strenge voorwaarden stellen. De VVD fractie vindt dan ook dat  duidelijkheid en hardheid niet door elkaar moeten worden gehaald. Op de vraag van een journalist waarom de VVD steeds hardop onduidelijk is in de discussie over het wel of niet zelfstandig zijn van het dierenpark zou VVD fractievoorzitter Johan Scheltens hebben geantwoord:  "Ja als je het zo bekijkt. Maar onze voorwaarden zijn wel keihard gegoten in zeer vloeibaar en flexibel beton."

De fractie van D66 vindt het management van het dierenpark niet bekwaam genoeg om het gevraagde reddingsplan op te stellen. Volgens D66 moeten het dierenpark dan ook extern ondersteund worden. Op de vraag van een journalist waarom D66 dan toch 1,4 miljoen beschikbaar stelt aan een management die zij niet bekwaam vindt zou D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen hebben geantwoord: "Ja als je het zo bekijkt. Maar D66 is wel een positieve en pragmatische  partij.  En met pragmatisch bedoel ik dan dat ik er niet teveel werk van wil maken."

D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen was vol lof over haar eigen Twitter voorstel om inwoners een gratis bestedingsbon te geven voor het dierenpark.  Het voorstel van Wakker Emmen en DOP om inwoners van Emmen een kortingsbon te geven vond ze echter niets. Op de vraag van een journalist of het niet goedkoop is om zelf de eer naar je toe te trekken voor het idee van en korting- of bestedingsbon, de voorstelen van anderen van tafel te vegen, en vervolgens zelf met niets te komen, zou D66 fractievoorzitter Carmen Hoogeveen hebben geantwoord: "Ja als je het zo bekijkt."

Op Twitter wordt druk gediscussieerd tussen lokale politici en journalisten of de bijdrage van fractievoorzitter Ton Schoo van de DOP nu,  bedoeld of onbedoeld,  humoristisch was. Op de vraag van een journalist over het wel of niet bedoeld zijn van de humor in zijn bijdrage zou DOP fractievoorzitter Ton Schoo hebben geantwoord:  "Twitter wat is dat precies?" Of deze opmerking,  bedoeld of onbedoeld,  humoristisch was zal komende week het onderwerp van discussie zijn op Twitter.

De SP fractie heeft geen enkel vertrouwen dat het huidig managementteam en toezichthouders een sanering goed zullen uitvoeren. Op de vraag van een journalist waarom de SP dan toch 1,4 miljoen beschikbaar stelt aan een management waar zij geen vertrouwen in heeft en waarbij het rapport UNO als harde voorwaarde is opgenomen,  zou SP fractievoorzitter Wim Moinat hebben geantwoord: "Ja als je het zo bekijkt. Maar we zijn het ook niet eens met het rapport UNO dat spreek over aanvulling van het management, wij willen vervanging van het management."

De partij LEF! wil graag politiek bedrijven op hoofdlijnen. LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher was de afgelopen jaren één van de Commissarissen die toezicht heeft gehouden op het Dierenpark. Op de opmerking  van een journalist of het niet slap was dat hij niets heeft gezegd over het falende toezicht van de Raad van Commissarissen zou fractievoorzitter Harry Leutscher hebben gezegd: "Ja, als je het zo bekijkt. Maar ik wil hierbij als verzachtende omstandigheden aantekenen dat volgens mede commissaris Bouke Arends een Raad van Commissarissen zich niet bezighoudt met hoofdlijnen. En wie ben ik dan om hier anders over te denken."

LEF! heeft in april 2010 een motie ingediend waarin in is aangegeven dat het Dierenpark zelfstandig is en haar eigen beslissingen mag nemen. De motie is unaniem aangenomen.  LEF! vindt dit nu ook nog steeds belangrijk en heeft dit 21 oktober 2010 nogmaals benadrukt.  Op de vraag van een journalist of het dan niet raar is dat LEF! akkoord gaat met de vele voorwaarden die aan de steunverlening worden gekoppeld en die de zelfstandigheid inperken, zou LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher hebben geantwoord: "Ja, als je het zo bekijkt. Maar ik was toen ook wat in de warry."

Volgens GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf is het huidige management van het Dierenpark "niet echt betrouwbaar". Op de vraag van een journalist of het dan niet raar is dat GroenLinks  1,4 miljoen beschikbaar stelt aan een niet betrouwbaar management, zou GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf hebben geantwoord: "Ja, als je het zo bekijkt."

BGE fractievoorzitter Wim Halm is bekend geworden met de leuzen "Wees slim stem Wim" en "Blijf kalm stem Halm". Op de opmerking  van een journalist dat zijn aanvallen op Wakker Emmen en de DOP nou geen  toonbeeld waren van slimheid en kalmte, zou BGE fractievoorzitter Wim Halm geantwoord hebben: "Ja als je het zo bekijkt. Laten we dan maar hopen dat de columnisten van Redactie BGE het niet noemen in een column." 

Volgens Redactie BGE had fractievoorzitter van de Christen Unie Henk Huttinga de beste en meest kritische vragen aan het college. Zoals gebruikelijk zijn deze vragen niet echt beantwoord door het college. Op de vraag van een journalist aan de heer Huttinga waarom hij hier in de tweede termijn niet nogmaals kritisch op heeft gereageerd, zou hij hebben geantwoord: "U moet het zo bekijken, de roddel van Redactie BGE over het door mij gelezen boek "Hoe voer je ook in de 2e termijn stevig oppositie” is onjuist. Ik heb het boek wel aangeschaft, maar ga het pas volgende zomervakantie lezen." 

Bij de griffie zou men overwegen om deze column op te nemen bij de handelingen van de raad of anders te betrekken bij het scholingsprogramma van de raad. Het schijnt dat de griffie pas na het lezen van deze column op de hoogte is van haar eigen overwegingen.

Redactie BGE