Welkom in de wondere wereld van PvdA wethouder Bouke Arends. De columnisten van Redactie BGE lazen vorige week 14 oktober 2010 met fronsende wenkbrauwen  het artikel "Arends haalt schouders op als ex-toezichthouder"  in Emmen.nu, In het artikel sprak  de PvdA wethouder over zijn rol als ex toezichthouder bij het nu momenteel in nood verkerende  Dierenpark Emmen. Redactie BGE zal de uitspraken van de wethouder aanhalen en deze stuk voor stuk van commentaar voorzien.

Uitspraak Bouke Arends in artikel emmen.nu:

Bouke Arends wil niet spreken van wanbeleid bij het bankroete Dierenpark Emmen.

 

Commentaar:

Bureau UNO geeft aan dat de bedrijfsvoering op alle punten onvoldoende is geweest. Je vraagt je dan af wat bij wethouder Arends dan wel wanbeleid is? Alles goed doen misschien?

 

Uitspraak Bouke Arends in artikel emmen.nu:

Ook vindt de wethouder van economische zaken dat hij als voorzitter van de Raad van Commissarissen niet heeft gefaald als toezichthouder. “Op basis van de informatie die ik had, heb ik besluiten genomen die ik niet anders had kunnen nemen”, zegt Arends, die van 2006 tot 1 januari 2010 zitting had als president commissaris.

 

Commentaar:

Als men aan wethouder Arends onzin verhalen verkoopt dan neemt hij voor het gemak dus maar aan dat het altijd en allemaal waar is. Hopelijk dat deze column dan heilzaam voor hem zal werken.

 

Uitspraak Bouke Arends in artikel emmen.nu:    

De wethouder verklaarde vlak na zijn aftreden als voor de camera’s van RTV Drenthe dat het dierenpark voldoende geld heeft en dat het verlies is veroorzaakt door een bewuste versnelde afschrijving. “Die uitspraak heb ik gedaan over het verlies dat het boekjaar 2008 liet zien. In november 2009 noteerde de accountant een tekort van acht ton. En dan moest het China of Lights Festival nog plaatsvinden. Als er dan in 2009 honderdduizend bezoekers minder naar Emmen komen, wat neerkomt op zo’n 2 miljoen euro verlies, dan hakt dat er in.”

Commentaar:

En begin januari 2010 was dus niet bekend dat er in 2009 zo'n 100.000 bezoekers minder waren geweest? Gewoon tellen is voor een bedrijf waar Arends toezicht op houdt waarschijnlijk erg moeilijk. En als het minder gaat met de opbrengsten hoeft het management niet te reageren volgens de Raad van Commissarissen.  En waarom spreek UNO over vertekend beeld van de resultaten door incidentele opbrengsten uit verkoop en heeft de wethouder het over extra kosten door versnelde afschrijvingen. IN werkelijkheid waren er dus meevallers en Arends beroep zich op tegenvaller. In de normale mensenwereld noemen ze dit liegen.

 

Uitspraak Bouke Arends in artikel emmen.nu

Dat het megaverlies als donderslag bij heldere hemel komt, nuanceert hij enigszins “Dat in 2009 zo’n verlies is geleden, is wel verrassend. En dat het in 2010 met tweehonderdduizend bezoekers minder nog veel hoger oploopt, is ook verrassend.

 

Commentaar:

Dus het verlies komt niet onverwachts. Maar dat het zo'n groot verlies is geworden is weer wel verrassend. Dus bij oplopende verliezen kijken we vol verwondering en afwachtend toe? Of roepen we maar wat in de krant als het maar interessant overkomt.

 

Uitspraak Bouke Arends in artikel emmen.nu:

” Arends wil niet spreken van wanbeleid. “De malaise is met name veroorzaakt door een terugval aan bezoekers. Wat daar precies de oorzaak van is, weet ik niet.”

Commentaar:

Volgens rapport UNO zijn de personeelskosten te hoog, is de organisatie log en bureaucratisch,  doet men te weinig aan markering, is de aandacht teveel gericht geweest op  DPE Next, leunde men teveel op de gemeente, is het management niet capabel genoeg, zijn de vaste kosten te hoog. Dus hoezo alleen terugval bezoekers? Volgens het UNO rapport kwamen er o.a. minder bezoekers omdat er te weinig is geïnvesteerd in vernieuwingen, omdat er te weinig aan marketing werd gedaan en omdat de organisaties zich niet als gastheer opstelde. Hoezo weet wethouder Arends niet wat de oorzaak is van de terugval aan bezoekers? Blijkbaar lukt zowel lezen als managen niet bij de heer Arends.

 

Uitspraak Bouke Arends in artikel emmen.nu:

Hoewel de dierenparkleiding niet geslaagd is in haar core business: het trekken van zoveel mogelijk bezoekers, vraagt de wethouder zich af of de malaise daadwerkelijk voorkomen had kunnen worden. “Wanneer jullie morgen bijvoorbeeld als krant minder advertenties binnenkrijgen, is dat ook niet helemaal te voorzien. De vraag is of je dat helemaal kunt sturen.”

 

Commentaar:

Als je het dan toch niet kunt sturen, waarom dan een reddingsplan waarbij je wel probeert te sturen? Dat is dan onzin. Duidelijk is wel wie het niet kan en kon sturen:  PvdA kapitein Bouke Arends. En wat moeten het volgens Bouke Arends toch rare ondernemers zijn die in hun kosten gaan snijden als de opbrengsten minder worden. Voor PvdA wethouder Arends zal dit dan wel wanbeleid zijn van deze ondernemers. En ondernemers die hun omzet weer proberen te verhogen zullen volgens de theorieën van wethouder Arends wel helemaal getikt zijn.

 

Uitspraak Bouke Arends in artikel emmen.nu:

Ook het door Uno bekritiseerde personeelsbeleid is volgens Arends niet door de vingers gezien. “In 2007 is een reorganisatietraject ingezet en een nieuwe CAO ingesteld. Alleen op basis daarvan werden werknemers nog aangenomen. Veertig procent werkt nu volgens dat  cao, waarin lagere lonen zijn opgenomen.”

Commentaar:

Hoezo is het OOK niet door de vingers gezien door Arends. De wethouder heeft in de rest van het artikel steeds aangegeven dat hij de oorzaken niet kende, eigenlijk niets heeft gezien, behalve dan dat de bezoekersaantallen tegenvielen, hij niet weet hoe dat kwam en dat hij geen informatie had dat het er allemaal zo slecht voorstond.

 

Uitspraak Bouke Arends in artikel emmen.nu

In hoeverre Atalanta op losse schroeven staat, moet de komende tijd blijken. “Hoe groot de kans nog is op een verhuizing? Ik ga geen percentages noemen. Ik ben een optimist en denk niet in problemen, maar in oplossingen.”

 

Commentaar:

Wordt hier niet bedoeld door de wethouder "Ik ben een opportunist en populist en ik zie het liefst geen problemen, omdat ik dan niet zou weten hoe te handelen.

 

PvdA wethouder Arends heeft op zijn Curriculum Vitae een indrukwekkende lijst functies en nevenfuncties staan die hij nu of in het verleden heeft vervuld. Een echte PvdA bestuurder dus. Op de vraag of iemand tegelijkertijd al die functies ook echt goed en verantwoordelijk  kan vervullen heeft het debacle dierenpark Emmen de afgelopen weken het antwoord gegeven. Dat kan dus niet. Maar het is goed gebruik in de wereld van vriendjespolitiek dat men de baantjes accepteert onder de voorwaarde:  "Doe jij niet moeilijk tegen mij dan doe ik niet moeilijk tegen jou. Het scheelt een hoop werk en veel problemen als dingen fout gaan".

 

Redactie BGE