Redactie BGE  krijgt regelmatig klachten van lokale politici die er moeite mee hebben dat ze zelf nooit in een column op de BGE site worden genoemd of dat bepaalde college raadsleden nooit worden genoemd.  Weer anderen vinden dat ze te weinig worden genoemd. Voor deze lokale politici en mede dankzij informatie van enkelen van hen deze speciale column  "De laatste roddels uit de Emmense politiek". Vandaag  voorlopig het laatste deel uit de serie. 

 

PvdA wethouder Mariet Thalens van Onderwijs zou fractievoorzitter Rene van der Weide van Wakker Emmen geadviseerd hebben vooral zijn school af te maken en minder tijd aan politiek te besteden. Of dit in opdracht van de gemeentesecretaris is gebeurd is onbekend. Ook zou ze hebben aangeboden om Rene van der Weide bijles te geven. De wethouder zou nog tijd over hebben. Op de vraag van van der Weide of de bijles gratis was zou ze hebben geantwoord: "PvdA bestuurders  doen niets gratis jongen, je moet nog veel leren dus maak vooral je school af."

Het adviesbureau Twijnstra Gudde die de gemeenteraad adviseert bij het Atalanta project zou hebben berekend dat het voor de gemeente Emmen financieel en economisch voordeliger is om direct een standbeeld voor burgemeester Cees Bijl op te richten dan om het Atalanta project uit te voeren en daarna een standbeeld voor de burgemeester op te richten. Burgemeester Cees Bijl zou hier voor open staan.

 

LEF! lijsttrekker Harry Leutscher presenteerde zich in de LEF! verkiezingskrant als 32 jarige jonge man. Een half jaar later presenteert Harry zich in de Zuidenvelder als een 46 jarig raadslid. Redactie BGE komt tot de conclusie dat een half jaar gemeentepolitiek Harry 14 jaar ouder heeft gemaakt en dat hij aan het eind van de raadsperiode de gezegende leeftijd van 144 jaar zal hebben. Het lijkt dan ook niet onwaarschijnlijk dat Harry halverwege de raadsperiode zal overstappen naar de Drentse Ouderen Partij van Ton Schoo en dat hij bij de aanstaande bezuinigingsronde fel tegenstander zal zijn van bezuinigingen op de ouderenzorg.

 

Volgens CDA fractievoorzitter Bouke Durk Wilms lopen wethouders in Emmen politieke risico's en is er daarom een wachtgeldregeling noodzakelijk.  CDA wachtgeldwethouder Jan Kuper zou het niet met hem eens zijn: "Sinds mijn fiasco's met EBR, tuinbouwgebied Rundedal en de EMCO-groep weet ik dat het met de politieke risico's reuze meevalt. Het is als het ware een warme deken waaronder je als CDA wethouder je werk doet" zou de CDA wethouder in informele kring hebben aangegeven.

 

Volgens een twitterbericht  van 7 september 2010 van PvdA voorzitter Jaap Gernaat is 1 ding zeker en dat is dat iedereen regeergeil is.  (Tweet: iedereen is regeergeil. Ongeacht standpunten, uitgangspunten, principes. En maar klagen dat mensen van politiek vervreemden) .  Om weer dichter bij de mensen te staan  zou de PvdA Emmen dan ook het voornemen hebben om na 2014 voor minimaal 12 jaar een oppositie rol te gaan vervullen met maximaal 5 zetels.

 

Naar aanleiding van de aanhoudende negatieve publiciteit over de gemeente Emmen in het DvhN van de afgelopen weken zou het college overwegen het dagblad over te nemen. De journalisten zouden hun baan kunnen behouden onder de voorwaarde dat zij zich bij hun  taak  uitsluitend richten op het college en college partijen en consequent afzien van wederhoor bij andere partijen.

De raadsleden van CDA en VVD zouden in de vakantie naar de oogarts zijn geweest. Allemaal zouden  ze moeite hebben om de risico's van het Atalanta project onder ogen te zien. Omdat het zichtprobleem meer een kwestie was van niet willen zien i.p.v. niet kunnen zien, zouden ze zijn  doorverwezen naar een psycholoog. De psycholoog wilde i.v.m. zijn beroepsgeheim geen verdere mededelingen doen dan "ook in de psychologie kom je onbehandelbare aandoeningen tegen".  De raadsleden van de PvdA zouden niet open staan voor behandeling van hun zichtprobleem bij het Atalanta project.

GroenLinks fractievoorzitter Jan Dijkgraaf schijnt met het idee rond te lopen om als raad via twitter de mogelijkheid te krijgen artikel 38 vragen te kunnen stellen aan het college. Hij denkt hiermee op een milieu vriendelijke manier met andere partijen te kunnen concurreren. Van het college wordt dan verwacht om zowel 's nachts en overdag binnen 8 uur te reageren met een antwoord.

Gemeentesecretaris Arjen Mewe schijnt aan een gedragsprotocol voor gemeenteraadsleden te werken waarbij raadsleden zich alleen nog  maar positief mogen uitlaten over zaken die de gemeente Emmen aangaan. Uitgangspunt bij het protocol zou worden dat er geen problemen zijn in Emmen en dat de maximale kritiek alleen verwoord mag worden met de bewoordingen "Er is op dat punt nog een slag te maken".

PvdA wethouder Bouke Arends zou tijdens zijn China reis een aantal deals hebben gesloten om het dierenpark in Emmen aantrekkelijker te maken. Een van de onderdelen van de deal zou een in China gemaakt standbeeld van de wethouder zijn die in het nieuwe park op de Es zal worden geplaatst. Het beeld zou 20 meter hoog worden en moet symbool staan voor de ego's van de ambitieuze Emmense bestuurders van begin deze eeuw. Het schijnt dat de wethouder de komende jaren nog een aantal keren naar China moet om te poseren.

Gevraagd naar wat oud PvdA wethouder Jenne Holman doet om zijn huidig beroep op de wachtgeldregeling te beperken zou deze hebben gezegd: "Ik geniet gewoon van mijn taak als huisman en doe de was, ik strijk en ik kook en mijn vrouw vindt dit onbetaalbaar. Ik werk dus wel maar heb geen inkomsten uit dit werk." Holman zou op interim basis wel beschikbaar zijn om partijen te helpen iets met hun vuile was te doen of iets met plooien glad strijken. De CDA fractie Emmen zou hem al hebben benaderd voor een klus.

Volgens geheime statistieken van CDA raadslid Herry Thole zou het voor 123% zeker zijn dat CDA wethouder Henk Jumelet in maart 2011 naar de provincie Drenthe vertrekt om daar gedeputeerde te worden. Volgens dezelfde geheime statistieken zou CDA raadslid Auke Oldenbeuving dan met een waarschijnlijkheid van 150% CDA wethouder Henk Jumelet als wethouder opvolgen. Herry Thole zou in deze zaak tevens berekend hebben dat er nog 234 kilo dossiers op het gemeentehuis  opgeruimd moeten worden betreffende de missers die raadslid Auke Oldenbeuving zou hebben begaan in zijn hoedanigheid van voormalig topambtenaar van de gemeente Emmen. Redactie BGE zou iedereen die van kostelijk amusement houdt dan ook willen adviseren om beide heren de komende tijd aandachtig, maar natuurlijk niet te opzichtig, te volgen.

Op een kritische vraag van een journalist aan Bouke Arends en Hary Leutscher of zij in hun hoedanigheid van Commissaris de financiën en de continuïteit van het dierenpark Emmen wel voldoende hebben bewaakt,  zouden beiden geantwoord hebben: "Wij gingen alleen over de lange termijn visie en bij visies speelt geld geen rol bij ons, gemeenschapsgeld is er tenslotte altijd in overvloed. Ons is in deze dus niets te verwijten en aan onze onbekwaamheid hoeft dus niet te worden getwijfeld."

De werkelijke reden dat de CDA fractie fors in het ambtelijk apparaat zou willen snijden zou zijn dat huidig CDA raadslid en voormalig ambtenaar van de gemeente Emmen, Auke Oldenbeuving, in zijn nieuwe functie als wethouder niet teveel oud collega's wil tegenkomen die dingen van hem weten uit zijn vorige functie.

Fractievoorzitter Harry Leutscher van LEF! zou werken aan een nieuwe Emmense visie voor 2050 en de periode daarna. Onderdeel van deze visie is de verplaatsing van het dierenpark van locatie de Es naar de hoofdstraat.  Waarschijnlijk zit in 2050 van de huidige raadsleden dan alleen Rene van der Weide van Wakker Emmen nog in de Raad en zullen zijn adviseurs Hendrikus Velzing en John Schiphouwer al lang in het verzorgingstehuis "De Onruststokers" wonen. Onbekend is wat dan de geestelijke gesteldheid is van de adviseurs en of zij dan voor of tegen de verplaatsing zullen adviseren.

Volgens geruchten op het gemeentehuis zou in de schuldhulpaffaire alleen nog de sterke schouders van PvdA burgemeester Cees Bijl in staat zijn de hand boven het hoofd te houden van CDA wethouder Henk Jumelet. Dit zou passen in de PvdA beginselen "De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten."

Volgens burgemeester Cees Bijl heeft Emmen geen toekomst zonder het dierenpark. De directie van het dierenpark zou erg in haar nopjes zijn met deze blanco cheque woorden van de burgemeester.

Sinds PvdA wethouder Bouke Arends geen Commissaris meer is van het dierenpark schijnt er 35 miljoen verdwenen te zijn betreffende de dekking van het nieuwe park. (Een bedrag dat er volgens hem wel was in januari 2010 en volgends de nieuwe Raad van Commissarissen nu niet meer. ) In december 2010  zal er dan ook een speciale expeditie maand worden gehouden om dit bedrag op te sporen. Deze expeditie maand zal een grote belevenis zijn waar politiek en journalistiek Emmen tezamen met de burgers van Emmen invulling aan zullen geven. Er zou nog worden nagedacht of de expeditie maand op de landelijke tv zal worden uitgezonden. De gemeente Emmen zou hier 4 miljoen voor over hebben op de voorwaarde dat  Emmen op een positieve manier op de kaart wordt gezet.

Het schijnt dat Harry in de warry van LEF! nadenkt over hoe hij iedereen moet bedanken die hem de afgelopen tijd heeft geknuffeld of een kaartje en fruitmand heeft gestuurd. Hij zou er over nadenken om iedere maand zijn gehele raadsvergoeding te gaan verloten onder de inwoners van de gemeente Emmen.

Redactie BGE

 

NB

Voor de politici die aangeven de roddels over andere partijen in grote mate herkennen  en de roddels  over zichzelf of hun eigen partij niet.  De raad en het college blijken hier unaniem in te zijn. Redactie BGE doet er dan ook alles aan om in Emmen de boel bij elkaar te houden en politieke verdeeldheid te voorkomen. 

Voorlopig is dit het laatste deel uit deze serie. Voor degenen die niet zijn genoemd in de delen 1 t/m 4 van de columns over de laatste roddels uit de Emmense politiek. Soms zit het mee en soms zit het tegen.

Vanaf volgende week een nieuwe serie: Wie houdt ze dom, wie houdt ze arm in de gemeente Emmen?