Als lokale columnisten werk je meestal voor een fles jenever en een pakje shag en hebben de  columns over de lokale politiek maar een beperkte impact en invloed.

De landelijke ambities van  lokale columnisten  blijven dan ook vaak onderhuids jeuken. Vandaar deze keer een uitapje naar de landelijke politiek en de mogelijke gevolgen hiervan voor de lokale Emmense politiek.

Het moeten wonderlijke tijden zijn voor de linkse politici in Nederland. De VVD en het CDA staan op het punt om samen te gaan regeren met gedoogsteun van de PVV. Dit alles met de kleinst mogelijke meerderheid van 1 zetel in de Tweede Kamer.

De linkse partijen zien in de PVV en hun leider, blonde Geert uit Venlo, een partij met moreel verwerpelijke ideeën en zijn dan ook totaal niet blij met de samenwerking van VVD, CDA en PVV.  Zij worden in deze gedachten vaak gesteund door verschillende opinie makers. Politici van linkse partijen en de verschillende opinie makers vinden dan ook dat Nederland nu te rechts wordt.

Op zich lijkt het logisch dat linkse partijen iets al snel te rechts vinden, maar vinden zij dit eigenlijk wel echt?

Als de PvdA in het verleden kon kiezen tussen samenwerking met links met bijvoorbeeld de SP / GroenLinks of met rechts met  CDA / VVD dan ging de voorkeur van de PvdA altijd uit naar samenwerking met partijen die rechtser zijn dan de PvdA, zoals CDA en VVD. Hiermee zei en zegt de PvdA steeds: "Linkser dan ons moet het echt niet worden want dan komt het niet goed, dan maar beter wat meer over rechts."

Ook samenwerking met GroenLinks was in het verleden nooit favoriet voor de PvdA. En bij de afgelopen informatierondes ging de voorkeur van de PvdA uit naar samenwerking met VVD, aangevuld met D66 en GroenLinks en niet naar samenwerking met bijvoorbeeld de SP en CDA.

Ook GroenLinks en D66 wilden de afgelopen zomer liever samenwerken met de VVD dan met de SP.

Je kan hieruit concluderen dat de meeste linkse partijen zichzelf dus eigenlijk te links vinden en dat zij dat graag willen compenseren / corrigeren door met rechts samen te werken, zodat het eindresultaat niet te links wordt. Links gelooft dus eigenlijk niet echt voor de 100% in hun eigen ideeën, programma's en uitgangspunten. Uitzondering bij de linkse partijen is de SP die steeds hamert op een linkse samenwerking.

Hoe anders blijkt dit bij de politiek rechtse partijen te zitten. Er hoeft maar 1 zetel meerderheid te zijn en er ontstaat bij politiek rechts een wel erg ferme wil om over rechts samen te werken en de linkse partijen buiten de deur te houden. Dat zelfs een minderheidskabinet de voorkeurt heeft boven samenwerking/ coalitie met linkse partijen geeft aan dat rechte partijen meer geloven in hun eigen ideeën, programma's en uitgangspunten dan linkse partijen geloven in de hunne.

Het is knap dat het CDA de gehele natie wil laten doen geloven dat men toch wel oprecht worstelt met de in hun ogen toch wel verwerpelijke  opvattingen van de PVV en de samenwerking met de PVV. De 2 CDA Kamerleden, Ferrier en Koppejan spreken zelf over het feit dat zij Wilders en de PVV willen ontmaskeren. Echter dit zou alleen geloofwaardig zijn als er voor het CDA, of beter gezegd voor Nederland, geen ander  alternatief is dan regeren  door samen te werken met de PVV. Maar er zijn echter wel vele alternatieven voor een regeringssamenwerking zonder PVV, en eventueel zelfs zonder het CDA,  mogelijk. Maar blijkbaar is het verwerpelijke totaalpakket van de PVV voor het CDA toch nog een stuk minder verwerpelijk dan het totaalpakket van linkse partijen als PvdA, SP en GroenLinks. Zielig in deze is hoe de CDA prominenten een prominent CDA lid als mevrouw Hannie van Leeuwen misbruiken in deze kwestie. Het als moedig en als sociaal betrokken bekend staande CDA lid mevrouw Hannie van Leeuwen vindt namelijk dat de samenwerking met de PVV verwerpelijk is, maar vindt dat het CDA wel bij elkaar moeten blijven en moet doorgaan.  En partijvoorzitter Henk Bleker en partijleider Maxime Verhagen verwijzen nu dan ook met graagte naar de oproep die Hannie deed tijdens het CDA congres van 2 oktober 2010. Ze doen dit omdat, omdat ze het zo geweldig goed uitkomt.  Beide heren hadden echter meer karakter getoond als zij zich niet achter Hannie van Leeuwen zouden verschuilen, maar gewoon gezegd hadden "Wij willen gewoon regeren, als het even kan niet met links, en met de PVV hebben wij eigenlijk geen enkele moeite en de gedoogvariant vinden wij marketingtechnisch wel politiek correct overkomen". Door dit niet te zeggen tonen zij aan dat politiek dus ook iets is voor bange mensen.

Bij de VVD waren weinig tot geen bezwaren te horen over de samenwerking met de PVV. En waarom zou je ook als de voorman van de PVV uit je eigen VVD jeugdopleiding komt. En liberalen laten zich er tenslotte graag op voorstaan dat zij niet weglopen  als het land in moeilijkheden verkeerd. Het had ze dan wel gesierd om ook van de PVV te eisen, of jullie doen helemaal mee of jullie doen niet mee. Half meedoen en half verantwoordelijk zijn, is wel de lusten en niet de lasten, en daar beginnen we niet aan. Maar ook de VVD lijkt een voorkeur te hebben voor een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV i.p.v. een meerderheidskabinet met de PVV. De officiële reden is dat men toch ook wel principiële bezwaren heeft tegen een aantal PVV opvattingen. Waarschijnlijker is het dat de VVD de PVV opvattingen helemaal niet zo verwerpelijk vindt, maar deze zelf niet teveel wil uitdragen omdat dit het imago van politieke correctheid schaadt. Want wie weet komen er weer tijden waarbij je als VVD weer met links moet samenwerken.

Met de gedoogvariant geven zowel VVD en CDA aan dat zij het wel handig vinden dat de PVV alles mag blijven roepen. VVD en CDA denken waarschijnlijk dat het noodzakelijk is dat de PVV opvattingen worden uitgedragen, maar willen deze opvattingen zelf  liever niet uitdragen. De PVV laat zich dus misbruiken om zelf wel vuile handen te maken, zodat het beeld kan worden opgehouden dat VVD en CDA wel schone handen hebben door politiek correct te zijn. Je zou gezien het enthousiasme over het nieuwe kabinet ook kunnen concluderen dat meer dan de helft van Nederland de opvattingen van de PVV steunt of er eigenlijk geen problemen mee heeft. Hierbij speelt ongetwijfeld mee dat er een forse kloof is tussen burgers en politiek, met als belangrijkste oorzaak het verschil tussen woorden en daden. Bij mooie woorden van politici denken de meeste burgers "eerst zien dan geloven" en als gevolg hiervan is er een politieke tegenstroming ontstaan van politiek met minder  mooie woorden waarbij de meeste burgers denken "goed dat het eens gezegd wordt en de soep wordt vast niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend " De PVV maakt onderdeel uit van deze laatste stroming.

Dat voor VVD en CDA de PVV minder verwerpelijk is dan de PvdA moet toch erg hard aankomen bij de PvdA. Want de PvdA vormt in veel  provincies en gemeenten gezamenlijk een bestuur met de VVD en / of het CDA en weet nu dus dat het eigenlijk niet van harte is vanaf de kant van VVD en CDA. En dat zou de PvdA de PVV niet moeten verwijten, maar meer tot nadenken moeten zetten over de eigen partij en eigen handelen.

In geheime stukken is al de PvdA oorlogsstrategie uitgelekt waarmee men het komende kabinet wil gaan bestrijden. Men wil met maatschappelijke organisaties samenwerken om gezamenlijk  ten strijde te trekken tegen het nieuwe kabinet. Dezelfde maatschappelijke organisaties die de PvdA de afgelopen jaren de rug toe heeft toegekeerd toen men zelf deel uitmaakte van de regering. Hopelijk nemen ze voor deze organisaties dan ook een bos bloemen, een doos bonbons en een vrachtlading met excuses mee. Misschien dat er dan nog hoop is voor de PvdA.

Ben benieuwd hoe de PvdA wethouders in Emmen nu aankijken tegen hun CDA en VVD collega wethouders. Ben benieuwd hoe de PvdA Emmen nu aankijkt tegen hun historisch gegroeide  voorkeur voor CDA en VVD. Ben benieuwd hoe de PvdA Emmen nu aankijkt tegen hun genetische bepaalde afkeer van SP en GroenLinks. Ben benieuwd hoe de PVDA Emmen nu aankijkt tegen hun genetisch bepaalde  afkeer van lokale partijen.

Voor lokale partijen in Emmen die hunkeren naar macht ligt nu de verleiding op de loer om in 2014 op te gaan in de PVV Emmen. De opening naar  het CDA en de VVD is landelijk gemaakt en lijkt vanaf de kant van CDA en VVD te hunkeren naar lokale voortzetting.

Toch zou het jammer zijn als lokale partijen zouden verdwijnen uit de gemeentelijke politiek en er op gemeentelijk nivo alleen nog maar partijen actief zijn die worden gekozen op basis van landelijke sympathieën  en die braaf meelopen aan de leiband van hun Haagse hoofdkwartier. De gemeentepolitiek zou er een stuk saaier van worden. Ook in Emmen.

Waarschijnlijk zal bij de gemeenteraadverkiezingen in 2014 niet de PVV de PVV groot maken in Emmen, maar zal de PvdA de PVV groot maken in Emmen. Mede veroorzaakt omdat  de PvdA liever niet met links samenwerkt in Emmen en omdat de PvdA liever niet met de lokale partijen  samenwerkt in Emmen.

De PvdA zal hun verkiezingsnederlaag analyseren en misschien dat deze column in de evaluatie wordt meegenomen. We zullen zien.

Een van de columnisten van Redactie BGE met landelijke ambities