Waarschuwing vooraf: Lees dit artikel niet vlak voor het slapen gaan.

In de raadsvergadering van 29 april 2010 kwam LEF! fractievoorzitter Harrry Leutscher met een motie om duidelijkheid te scheppen rond het Atalanta project (dierenpark / theater / centrum). Harry was van mening dat het project duidelijk afgebakend moest worden om verkeerde discussies in de raad te voorkomen. En de gehele raad, zowel de voor- als tegenstemmers van het project,  steunde de motie van onze Harry.  Een geweldig voorstel dus van onze Harry tezamen met de fractievoorzitter van de Christen Unie Henk Huttinga.

Merkwaardig genoeg, of misschien toch niet, was het college niet zo erg enthousiast over de motie. Burgemeester Bijl verwoorde dit als volgt.

Citaat notulen 29 april, Burgemeester Bijl:

"Over een motie wordt normaal pas besloten nadat de besluitvorming over het voorstel heeft plaatsgevonden. Hij stelt zich voor dat het college even bekijkt hoe in de geest van de motie de informatie naar de raad verder kan worden ingevuld. Het is helder dat een aantal fracties behoefte heeft aan het maken van een scheiding tussen projecten. Hij wil dat graag meenemen naar het college om te bezien hoe dat kan, want het heeft effecten voor de diverse portefeuilles. Hij zegt dus niet dat hij tegen de motie is, maar dat hij die met een welwillende houding in het college aan de orde wil stellen."

Echter onze Harry wilde de motie in stemming brengen en niemand begreep het signaal dat Burgemeester Bijl in zijn beantwoording had afgegeven. De motie werd dus unaniem aangenomen.

Maar wat was nu de worsteling van burgervader Cees Bijl om niet enthousiast te zijn over deze zuivere en op het oog onschuldig lijkende motie? Waarschijnlijk was het deze passage uit de motie: dat het Dierenpark Emmen B.V. een in het maatschappelijk verkeer functionerende organisatie is en haar beleidskeuzes op basis van zelfstandigheid en onder eigen verantwoordelijkheid neemt;

In normale mensentaal betekent dit het dierenpark zelfstandig besluiten mag nemen over de bedrijfsvoering van het huidige dierenpark en over het nieuwe te bouwen park op de Es. De gemeente en de gemeenteraad hebben hier niets mee te maken..

 

Maar wat wist burgemeester Cees Bijl waarschijnlijk toen al wat de andere 39 raadsleden nog niet konden en / of mochten weten? Het antwoord op deze vraag kwam spoedig en wel al in de volgende raadsvergadering van 27 mei 2010.

 

Op 18 mei 2010 had het Dierenpark namelijk een verzoek gedaan voor financiële steun omdat zij het niet meer zelfstandig redden. Voor 2010 heeft het dierenpark naar verwachting 2 tot 3 miljoen steun nodig en ook de jaren daaropvolgende  verwacht men niet zonder steun van de gemeente het hoofd boven water te kunnen houden. En de burgemeester wist natuurlijk al enkele maanden van de financiële problemen, mogen we hopen, en dus ook al bij de voorgaande vergadering.

 

De gemeenteraad heeft nu in juni 2010 gesproken over het wel of niet steunen van het dierenpark , een ruime meerderheid lijkt voor, en het college zal in het najaar met een voorstel komen.

 

Sommigen van u zullen nu denken: "Met de pas aangenomen motie is het steunverzoek van het dierenpark zeker direct van tafel geveegd". Het antwoord daarop is nee, zo simpel werkt de politiek niet en zeker niet in PvdA bolwerk Emmen.

 

Anderen van u denken nu misschien: "Dan was Harry Leutscher van LEF! zeker wel fel tegen steun aan het dierenpark, die moeten het maar zelfstandig uitzoeken want daar was zijn motie zeer duidelijk in". Nou dan kent u onze Harry nog niet. Harry is een man met lef en niet van standvastigheid of principes. Zelf noemt hij dit visionair kwalitatief flexibel (vkf) politiek bedrijven.

 

Een aantal ingewijden hoor ik nu hardop denken: "De meeste raadsleden waren 29 april 2010 bij de motie misschien niet op de hoogte van de financiële problemen van het dierenpark, maar onze Harry was als voormalig lid van de Raad van Commissarissen van het dierenpark  tot begin 2010 toch op de hoogte van de financiële problemen van het park. Dan had hij toch nooit met zo'n motie moeten komen".  Redactie BGE is van mening dat de mensen die dit denken een terecht punt hebben.

 

Hoe kan het toch zijn dat iemand die volledig inzicht heeft in de financiën en die weet dat het dierenpark het niet meer zelfstandig redt en bij de gemeente moet aankloppen, hoe kan zo iemand in april 2010 met zo'n voorstel komen?  Redactie BGE maakt zich dan ook ernstige zorgen om onze Harry en heeft geprobeerd een aantal aannemelijk verklaringen te zoeken voor Harry's bijzondere zetten in dit dossier en heeft ze voor u op een rij gezet.

 

Harry voert de titels mr. drs. voor zijn naam, dus we moeten aannemen dat hij geen domme jongen is, tenzij diplomafraude ook vroeger al schering en inslag was en dat dat niet alleen laatste jaren het geval is.  Het kan ook zijn dat Harry moeite heeft met de link tussen theorie en praktijk en dat hij meer een man van de theorie is.

 

Ook zou het kunnen zijn dat onze nog altijd jeugdig ogende Harry de stukken van het dierenpark nooit bestudeerde maar de stukken steeds onder zijn kussen heeft gelegd en hoopte dat het wel goed zou komen.  Iets wat velen van ons wel kennen van vroeger van de lagere school.

 

Een andere verklaring brengt Redactie BGE bij het effect van ziektes op politici en politieke besluitvorming. Overmoed, megalomanie, depressie, waanideeën, oververmoeidheid, langdurige slapeloosheid en zware lichamelijke pijnen sturen politieke beslissingen vaker dan we willen weten – ook in democratieën. Onlangs verscheen hier nog een boek over van David Owen getiteld "Zieke wereldleiders".  En wat op wereldniveau van toepassing is is natuurlijk ook op gemeentelijk niveau van toepassing, alleen zijn de gevolgen als het goed is iets minder ingrijpend. Maar we weten  natuurlijk officieel niet of er wethouders en raadsleden zijn in onze gemeente met gezondheidsproblemen en wie dit dat zijn en of deze  problemen van invloed zijn op hun politieke handelen.

 

Vooralsnog gaat Redactie BGE er vanuit dat onze Harry van LEF! gewoon wat onschuldig in de warry is, maar Harry's handelen verdient wel alle aandacht.

 

Redactie BGE heeft nog wel 2 adviezen voor de andere 38 leden van de gemeenteraad:

1.      Het lijkt Redactie BGE verstandig dat alle raadsleden toekomstige voorstellen van onze Harry niet al te serieus nemen.

2.      Omdat raadsleden een zorgplicht hebben voor elkaar zou Redactie BGE de andere 38 raadsleden willen vragen om de komende tijd goed op onze Harry te letten.

 

En voor alle politici en burgers van Emmen: Geef onze Harry af en toe een bemoedigende knuffel als u hem tegenkomt, want het kan niet anders zijn dan dat onze Harry het zeer moeilijk heeft. Komt u Harry niet tegen, u kunt hem natuurlijk ook een fruitmand of een kaartje sturen om hem een hart onder de riem te steken.  Zijn adres is te vinden op de website van de gemeenteraad.

 

Redactie BGE

 

NB

Het idee dat leiders en politici bekwaam zijn, bekwamer dan "wijzelf" dat ze weten wat ze doen en zo gezond zijn als ze zich presenteren, is een veel voorkomende vorm van zelfbedrog. Gaan we aan hun gezondheid twijfelen, dan komt dat onze nachtrust niet ten goede. Daarom was u vooraf gewaarschuwd deze column niet te lezen voor het slapen gaan.

 

En natuurlijk is de gemeente Emmen financieel gezond, is het dierenpark gezond, kent het Atalanta project geen risico's, kent de gemeente Emmen geen verziekte cultuur en zijn alle politici geestelijk kerngezond. Met het Atalanta project en het dierenpark zal het dus allemaal wel goed komen. 

 

Welterusten.