Redactie BGE  krijgt regelmatig klachten van lokale politici die er moeite mee hebben dat ze zelf nooit in een column op de BGE site worden genoemd of dat bepaalde college raadsleden nooit worden genoemd.  Weer anderen vinden dat ze te weinig worden genoemd. Voor deze lokale politici en mede dankzij informatie van enkelen van hen deze speciale column  "De laatste roddels uit de Emmense politiek". Vandaag deel 3 uit de serie.

De PvdA fractie in Emmen schijnt te onderzoeken of bij het Wakker Emmen verzoek om haast te maken met het opknappen van het gemeentelijk trouwpaviljoen sprake is van belangenverstrengeling. Volgens geruchten zou het verzoek namelijk mede te maken hebben met de trouwplannen van Wakker Emmen fractievoorzitter Rene van der Weide. Mocht dat zo zijn dan zou de PvdA fractie als eis stellen dat zij een uitnodiging voor de bruiloft krijgen en dat PvdA wethouder Bouke Arends als ambtenaar van de burgerlijke stand optreedt.

Het college van B&W zou werken aan een twee sporen strategie. Als er subsidie beschikbaar is voor krimpgemeenten zal Emmen zich presenteren als krimpgemeente. Als er subsidie beschikbaar is voor groei, zal Emmen zich presenteren als groeigemeente. Alle raadsleden zullen in een 10 daagse sessie uitvoerige instructies krijgen om deze strategie geloofwaardig uit te dragen.

De (steun)fractie van GroenLinks zou bezig zijn met de actie "Groen werkt, nu onze Jan nog".

VVD wethouder Nynke Houwing zou bij het zien van haar eerste loonstrook gedacht hebben  "Wie zoet is krijgt uiteindelijk inderdaad meer dan wie niet zoet is."

Voor de opvolging van gemeentesecretaris Arjen Mewe wordt in de wandelgangen steeds vaker de naam van Ton Schoo van de DOP genoemd.  Hij mag dan antwoord geven op de vraag of het formeel juist  is dat een gemeentesecretaris een raadslid belt en afblaft. Uit wiens koker deze ludieke politieke zet komt is onbekend. Naar het schijnt is iedereen erg benieuwd hoe principieel Schoo in werkelijkheid is.

PvdA wethouder Bouke Arends zou zijn uitgeroepen tot de kleurrijkste politieke Twitteraar van de gemeente Emmen. Hoewel Redactie BGE het meestal niet met de opvattingen van de PvdA wethouder eens is vindt Redactie BGE de uitverkiezing volkomen terecht.  De heer Arends draagt zijn politieke gedachten op een duidelijke manier uit, gedachten waar je het vervolgens  wel mee oneens mee moet zijn of zeer oneens mee moet zijn. De meest andere twitterende  lokale politici zijn kleurloos of kiezen er voor kleurloos te twitteren. Of angst voor een column op de BGE site meespeelt bij de afweging om kleurloos te twitteren is niet bekend.

De meeste inwoners van de gemeente Emmen complimenteren de lokale politici steeds vaker met het feit dat de politiek levendiger is geworden na de raadsverkiezingen van 3 maart 2010. Een aantal politici en partijen schijnen deze levendigheid, en de complimenten hierover,  nog niet te kunnen waarderen. Zij zouden dan ook van mening zijn dat politiek niet levendig hoort te zijn en zeker niet onder de mensen moet gaan leven. Deze groep schijnt te denken "Voor je het weet neemt het aantal kritische burgers toe en dat is niet wenselijk. Zeker niet in een gemeente met grote ambities."

Het vrouwelijke CDA commissielid Froukje van Wieren zou volgens het CDA bestuur de verbindende schakel moeten worden voor de toekomstige samenwerking van het CDA en de partij  Wakker Emmen. De humoristische conference die zij tezamen  met Wakker Emmen raadslid Hendrikus Velzing tijdens het raadsuitje tezamen opvoerden zou in de ogen van beide partijen het nivo van de huidige coalitie duidelijk overstijgen en perspectief bieden.

Gevraagd naar de mening van oud PvdA wethouder Evenhuis over de wachtgeldaffaire van 3 Emmense wethouders,  zou deze gezegd hebben: "Parttime werken hoeft niet altijd een parttime dienstverband in te houden, dat hangt gewoon van je eigen slimheid af hoe je dat regelt"

PvdA wethouder Ton Sleeking zou bezig zijn met het vervolg op de promotiecampagne "Donen  Derken en Deven in de Delftlanden". Ditmaal zou het accent komen te liggen om PvdA kiezers uit andere delen van het land te bewegen naar Emmen te komen.  Dit moet in 2014 een forse verkiezingsnederlaag van de PvdA in Emmen voorkomen. De nieuwe slogan zou gaan luiden "Kom Graaien en Klaaien in Demmen".

Transfergeruchten: Het college van B&W van Emmen zou het provinciebestuur van Drenthe 15 miljoen Euro hebben geboden als zij bereid zijn de Emmer CDA wethouders Jan Kuper en Henk Jumelet, na de verkiezingen voor de provinciale staten in maart 2010, over te nemen en in te zetten als provinciebestuurders. Op het provinciehuis wordt nu druk gerekend of dit bedrag voldoende is als compensatie voor de verwachte brokken die beide wethouders zullen veroorzaken. De gemeente Emmen zou bij monde van PvdA wethouder Bouke Arends van Financien hebben aangegeven dat er nog onderhandelingsruimte is.

D66 Emmen zou af willen van het imago:  "Een club van leraren en docenten te zijn die alles beter weten."  Het woord 's avonds in de poll op hun website met de vraag: "Is het centrum van Emmen nog wel veilig s'avonds?"  zou dan ook bewust verkeerd zijn gespeld.  Er hebben 0 mensen gereageerd op de poll. Op hoofdlijnen zou de fractie tevreden zijn met deze respons en de uitslag, omdat dit het beeld van de fractie zou bevestigen dat er meer aan de kwaliteit van het onderwijs moet gebeuren, dat mogelijkheid tot werken aan huis de economie een impuls kan geven en dat de gemeente meer op innovatie moet inzetten. Naar het schijnt ziet geen van de andere fracties de door D66 gelegde verbanden. D66 meent dat dit weer bewijst dat veel raadsleden onvoldoende geschoold zijn. 

Op de vraag aan LEF! fractievoorzitter Harry Leutscher waarom op 3 september het laatste bericht op de LEF! website nog dateert van begin mei zou hij hebben geantwoord: "Wij hebben het beheer van de website uitbesteed als partij en zijn erg tevreden over de hoeveelheid werk die ons hierdoor uit handen is genomen. Ik heb zelfs het twitteren van mijzelf en van de partij uitbesteed en hoor en krijg geen klachten. Wij hopen dan ook dat dit voorbeeld doet volgen en zullen als kleine partij met kwaliteitsvoorstellen komen waarbij ook de gemeente vele van haar taken moet gaan uitbesteden. Zo kan alle aandacht gericht worden op kerntaken van de gemeente zoals geld pompen in het nieuwe Dierenpark en in Kunst & Cultuur."

Na de wachtgeldaffaire van de 2 CDA wethouders zou de 9 koppige CDA fractie verdeeld zijn in 10 kampen. Het eerste kamp zou uit  9 raadsleden bestaan die unaniem de 2 eigen wethouders  steunen en verdedigen.  De andere 9 kampen zouden uit eenlingen bestaan die allemaal denken "Wegwezen nu wil ik wethouder worden".

Om uit de financiële problemen te geraken schijnt het Dierenpark Emmen vanaf volgend jaar met een nieuwe attractie te komen.  Ieder jaar zal er een maand lang het Wereldkampioenschap Apekooi Spelen voor gemeenteraadsleden  worden gehouden. Naast raadsleden uit de hele wereld zullen alle raadsleden van de gemeente Emmen  die voor het Atalanta project hebben gestemd daarbij een maand lang te bewonderen zijn.  Het gaat om een evenement met internationale allure en uitstraling die zowel Emmen als het Dierenpark weer op de kaart moeten zetten. Omdat het schijnt dat ook de Raadsgriffie in Emmen graag eens in een BGE column genoemd wil worden stelt Redactie BGE voor dat zij verantwoordelijk worden voor de arbitrage.

 Redactie BGE

NB

Voor de politici die aangeven de roddels over andere partijen in grote mate  herkennen  en de roddels  over zichzelf of hun eigen partij niet.  De raad en het college blijken hier unaniem in te zijn. Redactie BGE doet er dan ook alles aan om in Emmen de boel bij elkaar te houden en politieke verdeeldheid te voorkomen. 

Voor degenen die niet zijn genoemd in deze column:  Er is hoop, misschien in de column over 2 weken.