PERSBERICHT                                                 Emmen, 19 december 2012
 

Juridisch Wmo experiment Emmen vraagt om uitleg, hulp en acti Van huishoudelijke hulp naar schoonmaakondersteuning

 

Het juridische experiment van de gemeente Emmen, om van de individuele voorziening huishoudelijke hulp per 1 januari 2013 voor de meeste mensen een algemene voorziening schoonmaakondersteuning te maken, vraagt om uitleg, hulp en actie aan de inwoners van Emmen.

 

Dat is de mening van de politieke patijen  Wakker Emmen,  SP, Drentse Ouderen Partij (DOP), GroenLinks en de Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE). Het juridische experiment wordt doorgezet, omdat de meerderheid van de raad het er mee eens is, ondank het maandenlange verzet van de vijf partijen tegen het nieuwe Wmo beleid met een juridisch experiment voor de huishoudelijke hulp. 

 

Een juridisch experiment mag  groot en negatief klinken, maar dat is het gewoon wel volgens de vijf partijen. De wet geeft duidelijk aan dat de wettelijk compensatieplicht voor  gemeenten, om mensen met beperking te compenseren voor het zelfstandig kunnen voeren van een huishouden ( volgens artikel 4 van de wet), ingevuld moet worden met een individuele voorziening. En in de wet zijn de rechten en plichten vastgelegd voor deze individuele voorziening huishoudelijke hulp.

 

Door er een algemene voorziening van te maken ontloopt de gemeente Emmen verplichtingen zoals, keuze voor een Persoonsgebonden Budget (PGB),  keuze voor verschillende zorgaanbieders en de maximale wettelijk eigen bijdrage. De laatste geldt alleen voor individuele voorzieningen. De gemeente zorgt er voor dat mensen met een laag inkomen en met meerdere Wmo of AWBZ voorzieningen straks het dubbele gaan betalen dan het wettelijk maximum en ze nu doen,  terwijl hogere inkomens  met alleen huishoudelijke hulp er honderden euro's of meer er op vooruit gaan. De inwoners van Emmen hebben minmaal recht op een eerlijke uitleg hierover. Een eerlijke uitleg die het college niet geeft.

 

Door het juridische experiment is niet duidelijk wat inwoners moeten doen als ze het niet eens zijn met de veranderingen of als ze in de problemen komen door de veranderingen. Daarom hebben Wakker Emmen,  SP, Drentse Ouderen Partij (DOP), GroenLinks en de Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) voorbeeldbrieven gemaakt waarmee Wmo cliënten bezwaar kunnen maken en een klacht kunnen indienen bij de gemeente. Mensen die op zorg zijn aangewezen laat je niet in een doolhof belanden. 

 

Het invullen va naam , adres, woonplaats en geboortedatum is voldoende om bezwaar te maken en een klacht in te dienen.  Geadviseerd  wordt om zowel een klacht in te dienen als bezwaar te maken, omdat het een juridisch experiment is van de gemeente. Ook wordt geadviseerd om de ongenoegens kenbaar te maken aan de Tweede Kamer.

 

Wakker Emmen,  SP, Drentse Ouderen Partij (DOP), GroenLinks en de Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) starten hun actie om uitleg te geven, hulp te bieden en actie te voeren op 20 december met een advertentie in het weekblad emmen.nu, met mailacties en  informatie op hun websites waarop de voorbrieven zijn te downloaden.

 

Klik op plaatje voor bekijken en printen!

 

   voorbeeldbrief 1 klacht WMO HH

 

   voorbeeldbrief 2 bezwaarschrift WMO HH

 

   voorbeeldbrief 3 signaal en vraag aan tweede kamer

 


Voor nadere informatie:

 

Wim Moinat, fractievoorzitter SP ( 06-30575367 ) 

Rick Denkers fractievoorzitter GroenLinks ( 06-22035895 ) 

Ton Schoo fractievoorzitter DOP ( 06-29361156 ) 

Rene van der Weide fractievoorzitter Wakker Emmen ( 06-43118722 ) 

Wim Halm fractievoorzitter BGE  ( 06 - 22228167 )