Misschien is het niet nodig en ziet iedereen en zien vooral de betrokkenen het al aankomen maar ik voorspel een aardverschuiving in de gemeente Emmen op 3 maart aanstaande. En de schuld zal, hoe kan het ook anders, vooral liggen bij de PvdA.

Op 4 maart zullen we dan ook allemaal getuige kunnen zijn van een snotterende aangeslagen Bouke Arends die ons gaat vertellen dat hij voortaan meer tijd aan zijn gezin zal gaan besteden. Hoe zal dit allemaal zo kunnen aflopen?

En waar heb ik die profetie vandaan?

Met onze statisticus Herrie Schopper ben ik de cijfers van de diverse verkiezingspolls eens gaan analyseren en op Emmen gaan toepassen. Wij komen tot de conclusie dat het episch centrum van dit politiek geweld bij de PvdA ligt.

Volgens de onderzoeken zal de PvdA slechts 62% van haar resultaten van de vorige Kamerverkiezingen behalen.

Dat houdt in dat ze een nog groter percentage gaat verliezen ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Immers tussen de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen van de Tweede Kamer was de PvdA al aan het inzakken.

Bij de laatste verkiezingen in Emmen kreeg de PvdA ook nog eens 3 restzetels toegewezen door de vele splinterpartijtjes die de drempel niet haalden.

 

Dus als we de verkiezingsuitslag van de PvdA daarop corrigeren en uitgaan van 62% van hun resultaat in 2006 dan komen we op zo'n 12000 stemmen. Dat is afhankelijk van de opkomst, kiesdeler en te verdelen restzetels goed voor maximaal 10 zetels. Er zijn dan maar liefst 8 PvdA-zetels te verdelen over de andere partijen!

 

Het CDA staat op 82% van de resultaten van de vorige keer en verliest zo wellicht opnieuw 1 zetel omdat ze uitgerekend maximaal 7 zal halen inclusief de verdeelde restzetel. Jumelet zal wel blijven want hij is uit de kerk (als dominee) de leegloop wel gewend. Dat het College zoveel verliest kan niet aan de oppositie van de VVD liggen want zij gaat volgens de landelijke enquêtes ook tenminste 1 zetel inleveren.

 

In Emmen zal dat misschien wel meer zijn door wat recente partijongelukjes. Als twee honden (CDA en PvdA) landelijk om één been vechten dan gaat de derde (CU) er zeer waarschijnlijk mee heen. In de verkiezingsenquêtes staat de CU dan ook op 142% van het resultaat van de vorige verkiezing. Dat betekent misschien 1 zetel erbij, vermoedelijk van de ontevreden CDA kiezers.

 

Dit zijn natuurlijk landelijke "verdiensten" van de partij die men dan in Emmen gaat verzilveren. Zo zal D'66 door het landelijke "Pechtold effect" volgens de polls 5,7 maal zo groot worden. In Emmen zou dat betekenen dat ze 5266 stemmen zouden kunnen halen, wat goed is voor 4 zetels. Het effect zal wel niet 100% doorwerken, vooral omdat D'66 zich nogal afwachtend opstelt in Emmen. Maar 3 zetels hoort wel tot de mogelijkheden.

 

De SP wordt gestraft voor het niet benutten van haar kansen en zal slecht 50% van haar vorige resultaten krijgen volgens de uitslagen van de landelijke polls. Voor Emmen betekent zoiets dat er dan één van de raadsleden zal moeten verdwijnen.

Nu waren ze zelden samen aanwezig, dus er verandert wat dat betreft niet zo veel. Jan Dijkgraaf van Groen Links zou volgens de laatste enquêtes gezelschap krijgen in zijn fractie. Er mag één medestander bij hem aansluiten, zodat zijn moties nu met twee stemmen vóór in de prullenbak kunnen.

 

De locale partijen komen in de landelijke onderzoeken niet voor, dus die moeten onderling maar uitvechten hoe ze de "vrijkomende" zetels verdelen. Voor iedereen die meegerekend heeft: er worden 11 zetels ingeleverd door enkelen en daarvan worden 5 weer opgeëist door anderen. Misschien dat door het ontbreken van het Wilderseffect in Emmen de soep niet zo heet wordt gegeten als hij landelijk wordt opgediend. Maar het houdt toch in dat er nog maximaal 6 zetels overblijven om te verdelen onder de lokalen bovenop wat ze al hadden.

 

Voor DOP kan dat de redding betekenen van de afgang. Die kwam er de laatste keer op de nipper in. Voor het overige is er niet veel te zeggen over de verhoudingen, maar het ziet er niet slecht uit. Voor meerderheidscollegevorming lijkt in ieder geval tenminste een derde partij nodig. CDA en PvdA komen samen immers volgens deze prognoses op maximaal 17 zetels en dat is bij 39 raadsleden geen meerderheid. Voor een meerderheid zijn 19,6 raadsleden nodig.

 

Geen raadslid wil voor iets meer dan een halve worden geteld, dus eigenlijk is 20 pas een meerderheid. Dat wil zeggen dat elke partij met 3 zetels kan solliciteren. Bij een potentieel van tenminste 4 partijen (VVD, D'66, BGE, CU) zal het een drukte van belang worden in de rij van "aanschuivers". Je hoeft geen strategisch orakel te zijn om te voorspellen dat ook hier de CU (mits ze een zetel wint) de poet opstrijkt. Terwijl de andere partijen zich met oppositie voeren probeerden te profileren, bereidde de CU zich al voor op haar toekomst. Ze stemde na een lang en omslachtig verhaal altijd trouw voor de voorstellen van het College. Zij mag dus aanschuiven bij de aangeslagenen.

 

Ziedaar, een aardverschuiving die toch nog goed afloopt. Met de mogelijke foutmarges kan het huidige College ook nog een meerderheid halen, maar daarentegen ook nóg kleiner dan hier voorgerekend uitvallen. In het laatste geval kunnen ook kleinere partijen zich dan als "aanschuiver" melden.

 

Het blijft tot 3 maart nog wel even spannend, maar.....

 

De redactie drinkt deze keer maar eens een glas doet een plas en voorspelt dat alles zeer waarschijnlijk weer zal blijven zoals het was.