waterleidingen met asbest die blijven liggen in voortuinen (in de grond)locatie Kanaal B Emmercompascuum

Geacht college,

Bewoners van Kanaal B in Emmer-Compascuum hebben onlangs een brief gekregen van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe.

Hierin wordt de melding gedaan dat binnenkort (november/december 2009) wordt gestart met het vervangen van bestaande waterleidingen aan Kanaal B in Emmer-Compascuum.Het gaat hier om asbestbuizen van de WMD die op particuliere percelen liggen.

BGE heeft daarom de volgende 4 vragen aan u over dit onderwerp:

  1. Heeft de WMD een vergunning van de gemeente om waterleidingen waarin asbest zit niet te verwijderen? Zo ja wanneer is deze vergunning afgegeven? Zo nee, is hierover op enige manier overleg gevoerd met de gemeente Emmen en wat was hiervan het resultaat?
  2. Is het laten liggen van leidingen met asbest vergunningsplichtig?
  3. Kan de gemeente uitsluiten dat de niet meer in gebruik zijnde waterleidingen met asbest geen schade opleveren voor de volksgezondheid van de bewoners op dit moment en voor de komende tientallen jaren?
  4. Wie is en blijft verantwoordelijk voor de astbestbuizen als die op de particuliere percelen blijven liggen.

Omdat de uitvoering van de vervanging van de waterleidingen op korte termijn begint zouden wij graag zo spoedig mogelijk antwoord op onze 4 vragen ontvangen.

Hoogachtend,
Wim HalmFractie: Burgerbelangen Gemeente Emmen  

 

klik hier voor brief Vervanging waterleidingen Emmercompascuum Kanaal B

klik hier voor informatie asbest in en om het huis

De nieuwe hoofdleiding komt in de berm van de gemeente te liggen

Telefonische navraag bij de heer H. Rozema van WMD heeft ons geleerd dat bestaande waterleidingen niet worden verwijderd, maar dat deze in de bodem blijven liggen. Het gaat om leidingen waarin asbest is verwerkt. De waterleidingen die blijven liggen worden volgespoten met een soort schuimmiddel. Alleen als bewoners aangeven dat de waterleidingen met asbest verwijderd moeten worden, in verband met de aanleg van een vijver, worden de leidingen verwijderd. Dit alles wordt echter niet in een brief aan de bewoners verteld, maar wordt alleen bij navraag verteld. En het kan natuurlijk ook dat bewoners pas over 1 , 2 of 5 jaar pas een vijver gaan aanleggen.

 

 Antwoord op vragen klik op plaatje