De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) bevestigt het verhaal van plaatselijk belang Zuidbarge dat er illegaal gekapt is ter hoogte van het Gorzenveld en het Oranjekanaal.

BGE heeft zelf de situatie aanschouwd en komt tot de conclusie dat er diverse bomen zijn gekapt waarvoor een vergunning benodigd was. De partij heeft dit jaar al diverse locaties aangekaart waar de gemeente zonder vergunning heeft gekapt maar blijkbaar is dit college wel erg hardleers, aldus BGE.

Na diverse waarschuwingen van verschillende partijen mag je nu toch wel verwachten dat de gemeente handelt naar de letter der wet. Er is de laatste tijd terecht veel aandacht voor dit thema want de gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Burgers kunnen voor illegaal kappen een forse boete krijgen maar de gemeente vindt het blijkbaar niet nodig zich aan de regels te houden. Tijdens de komende commissievergadering zal BGE hierover opnieuw vragen gaan stellen aan de wethouder.”

BGE is overigens wel blij dat het college feitelijk terug komt op haar eerdere besluit door het afschaffen van de kapvergunning voorlopig op lange baan te schuiven. De partij is van mening dat de situatie in Zuidbarge wederom laat zien dat de gemeente slordig en roekeloos met het groen omspringt en het afschaffen van de kapvergunning de gemeente een vrijbrief geeft om te kappen.

Overigens plaatst BGE wel een kanttekening bij het aantal bomen dat illegaal gekapt zou zijn. Plaatselijk belang Zuidbarge gaat uit van 17 bomen maar volgens BGE zou het gaan om 5 à 6 bomen waarvoor een kapvergunning nodig zou zijn.

 

Fractie BGE