Sinds zaterdag heeft BGE officieel een kantoor aan de Braam 9 te Emmercompascuum met daar op ondanks de tegenzin van het College een grote oranje BGE vlag.

 

Hiermee is BGE de eerste partij in Emmen met een eigen partijkantoor.

Het bleek al meteen te bescheiden van opzet want niet alle genodigden konden tegelijk binnen. Voor de mensen die niet binnen konden was er een heuse partytent op het gazon met de nodige hapjes en drankjes.

De aanvankelijke bedoeling was de opening te laten verrichten door het oudste en het jongste lid, maar die waren respectievelijk wegens ziekte en andere verplichtingen niet beschikbaar.

Halm liet daarop in het midden wie de opening zou verrichten, wat aanleiding gaf tot speculaties varierend van Cees Bijl tot Ton Sleeking, maar uiteindelijk was het Wim Halm zelf die de opening verrichtte.

Aansluitend werd er kort vergaderd over de toekomst van de partij en werd onder andere besloten dat er op korte termijn een aanvulling van het al lange tijd incomplete bestuur moest komen. Vervolgens zal er ook binnenkort opnieuw worden vergaderd om het partijprogramma bij te schaven en de kieslijst vast te stellen.

De commissie voor de samenstelling van de kieslijst staat inmiddels in de startblokken.Er was ruime belangstelling voor de bestuursfuncties en voldoende belangstelling voor een plaats op de kieslijst. Maar ook de zittende fractie is van plan er nog een termijn aan vast te knopen met Halm als lijsttrekker.

Het ziet er naar uit dat BGE goed voorbereid de strijd aanbindt met de andere partijen om het gat, dat volgens de polls ontstaat door de teloorgang van de PvdA, op te vullen. Er was een uiteenlopend gezelschap aanwezig, van scholieren tot ondernemers, ambtenaren en collega-politici.

Helaas liet de uitgenodigde pers weer zonder opgaaf van reden verstek gaan.

Wim Halm