Het hondenpoep raadslid van de VVD laat zich weer horen en ruiken. De oudgedienden moeten uit de raad om plaats te maken voor hem en zijn politieke vriend Leutscher. Daarvoor heeft hij de "twaalf jaar termijn" van kracht verklaard. Op de VVD toegepast kan die regel hem juist verlossen van zijn kwelgeesten Eerenstein en Houwing.

We hebben het over Ripassa, wiens grootste verdienste het is zich niet te generen voor de hondenpoep aan zijn schoenen maar dat hij er juist een politiek onderwerp in de verkiezingen van weet te maken.

Samen met Leutscher die daarnaast ook iets vaag moderns wilde met de partij. Samen brachten ze daarmee de partij een fataal verlies toe en ze braken samen de conservatief rechtse vleugel van het College af. Samen maakten ze Eerenstein en Brummel tot de duurste uitkeringstrekkers van Emmen.
Samen gaan ze nu via de pers alvast de komende partijvergadering opwarmen voor de terugkeer van Leutscher als lijsttrekker.
In de verkiezingsslogan zal het woord  "samen" ook wel een prominente plaats innemen.

Maar eerst moeten ze nog van de politiek bejaarden af. Van Ripassa kan ik me dat wel begrijpen. Het verhaal gaat n.l. dat hij zijn pols heeft gebroken toen hij onlangs struikelde over de dubbel geparkeerde rollators voor het partijkantoor. Hij verzuimt daarom al een tijdje voor zijn raads - en commissiewerk, maar eerlijk gezegd hadden we hem niet gemist. Kiespijn mis je immers ook niet en hondenstront moet je naar zijn aard juist zonder hem ook missen.

Zonder Leutscher gaat het ook heel best trouwens. En Eerenstein voegt ook niets toe in de raad dan wat zure schoolmeesterachtige opmerkingen naar zijn oud collega's. En als Nynke 13 van haar man de stal mag verlaten om in de raad boe en ba te roepen over respectievelijk BGE en de hondenstront dan is dat ook niet echt verheffend voor de raad. En Logtenberg is duidelijk al aan het afbouwen.

Met de conclusie van Ripassa in DvhN dat de ouden in de VVD niet onmisbaar zijn kan ik het wel eens zijn. En dat ze een actuele ontwikkeling met verjonging en groei van hun partijen in de weg kunnen staan door hun gedrag ook wel. Dat laatste geldt mijns inziens echter niet in het algemeen. En zeker niet voor b.v. Halm en Schoo die voor hun partijen smaakbepalend en stemmentrekkend zijn en dat ook blijven na 12 jaar.

Daar zit hem dan ook net het verschil tussen een lokale en een landelijke partij. Zo zul je zien dat er bij de komende verkiezing een aardverschuiving zal plaatshebben in de politiek van Emmen. En dat komt dan niet door eigen verdiensten of tekortkomingen van raadsleden, maar door de landelijke ontwikkelingen. Zoals er nu 17 jaknikkers van de PvdA in ganzenmars achter hun fractievoorzitter aanstrompelen zonder bijzondere kennis of kunde, door landelijke ontwikkelingen. De kiezer wilde immers via de vorige gemeenteraadsverkiezingen Balkenende op zijn nummer zetten en zorgde zo voor lokale verschuivingen die niet lokaal waren gefundeerd. We zuchten er dan vervolgens 4 jaar onder.

De lokale partijen zullen nu wellicht een stabielere factor blijken te zijn.

Met de VVD loopt het wel beter voor ons af. Ze gaan zolang door met modder gooien naar elkaar dat de dan opnieuw gekozen lijsttrekker, Leutscher, wiens pad nu zo mooi wordt geëffend door Ripassa, wellicht als enige raadslid de kiesdrempel haalt. Mocht de partij toch weer met Eerenstein en Brummel op de proppen komen dan voorspel ik ook eenzelfde resultaat.

En ook dan zal ik blijven beweren dat dat niet alleen aan het moddergooien is te wijten, maar ook aan landelijke ontwikkelingen.

De VVD zal ons de komende tijd weer goed vermaken.

D '66 zal de stemmen echter trekken, juist, ook weer door landelijk toedoen van Pechtold. En dan hebben we het nog niet eens over die mensen die weer blindelings op de SP zullen stemmen zonder kennis van de miserabele lokale geschiedenis van die partij.

U wordt al ongeduldig natuurlijk. U wilt weten wanneer dat bieltje nou eens in de "landelijke partijen in de lokale politiek" wordt gesmeten.

Hier komt ie, enne...vangen helpt niet.

De redactie.