Staan opeens dank zij BGE de bomen in het centrum van de politieke belangstelling.

Sterker, er is een schisma ontstaan in de gemeente tussen de behartigers van bomenbelangen en zij die die belangen graag willen verkwanselen.

En dan heb ik het niet over de gemiddelde dronken Drentse automobilist die nogal onverwacht zijn belangen ziet strijden met een bermboom.

Nee geen bermbommen, die maken hier geen slachtoffers, dat doen in Drenthe de bermbomen.

Bomen staan kennelijk steeds op de plekken waar de al dan niet nuchtere burger ook iets wil ondernemen.

Dat laatste doen vooral de gemeente en de projectontwikkelaars, die steeds iets leuks willen doen op een plek waar al jaren bomen hun stekje hadden.

De belangen van de bomen worden daarbij steevast genegeerd.

Zelfs onze burgemeester (alias Cees Kettingzaag) zaagde destijds diverse grote bomen voor de uitbreiding van zijn stulpje.

De commissie voor de bezwaarschriften geeft inmiddels ook al indirecte kapadviezen.

Als je volgens de commissie geen zicht hebt op andermans bouwplan door b.v. je bomen, dan ben je geen belanghebbende, je bezwaar is niet ontvankelijk tenzij je je bomen omkapt.

Wethouder Holman zaagde en rooide zoveel mogelijk bomen langs de rondweg in de hoop dat het oog van kopers en huurders eindelijk eens zou gaan vallen op al dat moois dat leegstaat aan de Meerdijk.

Het leverde hem echter alleen een aangifte wegens illegale kap op. 

De scheiding der geesten is zo compleet dat er slechts twee groepen over zijn, twijfelaars zijn er niet meer.

Zelfs Jan Dijkgraaf heeft zich weer vierkant achter de bomenbelangen geschaard.

Maar u weet, van mij kon die allang de boom in.

Aan de ene kant hebben we nu het College en hun meelopers die 450 bomen in de gemeente wel genoeg vinden en de rest maar aan hun lot willen overlaten aan de andere kant de vrienden van de bomen.

Alles onder het motto: deregulering (=minder overheidsregels).

Gewoon zeer selectieve deregulering eigenlijk, want verder wordt niet gedereguleerd.

Want, zegt Sleeking (die voor de gelegenheid even de kastanjes uit het vuur mocht halen van Holman) er hoeven straks geen vergunningen meer te worden gevraagd voor andere dan de genoemde 450 bomen en dat is een hoop administratie minder.

En vervolgt hij, ik vertrouw de burger wel (dat zij niet alles lukraak omzagen).

Belangrijker vraag is natuurlijk of de burgers hém wel moeten vertrouwen.

Het CDA doet er nog een schepje bovenop en beweert dat de 30 centimeter diameter regel ook maar arbitrair was, waarom geen 31 centimeter bijvoorbeeld?

Om de laatste vraag maar meteen te beantwoorden, het is 30 centimeter omdat het College met het CDA dat enkele jaren geleden zo voorstelde.

En omdat de raadsleden van de Collegepartijen daar allemaal voorstemden.

Zo werd het wet en moest ook b.v. Holman zich daaraan houden.

En het was o.a. de CDA-er Herry Thole die het bewijs leverde dat Holman zich daaraan ( althans statistisch) niet hield.

Maar werden er wel zoveel vergunningen aangevraagd door de burgers?

Tachtig procent van de vergunningen werd aangevraagd door de gemeente (Holman niet meegerekend), de rest voornamelijk door projectontwikkelaars.

Burgers vroegen zelden een kapvergunning aan maar zaagden mijns inziens des te meer, vooral als de bomen 30 centimeter dik dreigden te worden.

Een andere groep burgers maakte vaak bezwaar tegen de verleende kapvergunningen.

En daar zit hem nu de kneep.

Daar wilde het College wel eens vanaf met gebruik van de toverformule: deregulering.

Want een bezwaar tegen een kapvergunning kan ook de bouw lang ophouden en dat zijn economische belangen, die bij het College boven de bomenbelangen gaan.

Emmen wordt nu dus een gemeente met gegarandeerd minimaal 450 bomen.

Emmen is ongeveer 350 km2, exclusief water en bebouwing komt dat bij 450 bomen neer op 8 bomen gemiddeld per km2 (= 100 ha.).

Een kweker zet met gemak 10.000 bomen op een hectare (=100x100 meter), dus Emmen kan dun beboomd worden genoemd als het tegen zit.

Als bijvoorbeeld de Chinese houtkachels zo goedkoop blijven en het Russische gas steeds duurder wordt.

Wat te denken van al die Emmenaren die uit laksheid hun bomen door de 30 centimeter grens hadden laten groeien?

Allemaal in de herkansing met de kettingzaag!

Die 450 bomen zullen wel heel bijzondere bomen zijn want het is een selectie uit de meer dan een miljoen die er nu in de gemeente zijn.

Het zou me niet verbazen als ze voornamelijk bij particulieren staan en weinig op gemeenteterrein.

Het zullen wel van die eeuwenoude knoeperts zijn die in hun laatste levensfase verkeren en dan komt op temijn de woestijn die Halm voorspelde al gauw in zicht.

Bomen hebben geen stemrecht en kunnen zichzelf en hun territorium niet verdedigen.

De individuele burger kan dat straks ook niet meer via de rechter voor de bomen doen.

Het is dus tijd dat de bomenbelangen door partijen in de gemeenteraad worden verdedigd.

Bijvoorbeeld de partij Bomenbelangen Gemeente Emmen ofwel  BGE.

Een beetje een te vroeg stemadvies misschien, maar ik ga er van uit dat de bomen wel een verkiezingsonderwerp gaan worden.

Tenslotte lijkt het bewijs tegen Holman bijna rond te zijn en ligt een veroordeling voor illegale kap in het verschiet.

Het past me in dit verband niet om als groet met mijn bieltje te zwaaien.

Ik wens u allen dus maar een prettig en blijvend territorium en een flinke omvang.

 

De redactie