Afschaffen kapvergunning

De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) hekelt het collegevoorstel om de kapvergunning af te schaffen. Eerder dit jaar deden de BGE raadsleden René van der Weide en Wim Halm al aangifte van illegale kap aan de rondweg.

De fractie van BGE ziet in dit besluit een vrij brief voor de gemeente om alle bomen in de gemeente Emmen te mogen kappen op 450 bomen na. De partij is van mening dat er geen enkele controle meer is op bomenkap en dat daarmee het groen in Emmen wordt aangetast.

“Ongeveer 80% van de kapvergunningen wordt door de gemeente zelf aangevraagd en de laatste tijd heeft de gemeente veel negatieve publiciteit gehad rondom kappen zonder vergunning. Deze deregulering is met name in het voordeel van de gemeente zelf en de burgers hebben op deze wijze geen enkele inspraak meer.

Nu kan er door burgers nog bezwaar worden gemaakt als de gemeente van plan is een aantal bomen te kappen. De afschaffing van de kapvergunning betekent dat er geen overzicht meer is van de houtopstand en de gemeente heeft een vrijbrief op te pas en te onpas te kappen.” Aldus Van der Weide en Halm.

Fractie BGE.

 

BGE hekelt afschaffing kapvergunning. 

Bron TVDrenthe