De huidige kunst- en cultuurnota is oud: zij dateert uit 1992. Het wordt dus hoognodig tijd dat er na 17 jaar nieuw beleid wordt vastgesteld.

BGE betreurt het dat er bijna 2 decennia voorbij moeten gaan alvorens er nieuw beleid m.b.t cultuur wordt vast gesteld. Terwijl Emmen slecht scoort binnen het onderzoek van Atlas, dat de culturele positie van gemeenten toets aan de hand van een aantal factoren waaronder jeugd, opleidingsniveau , economie, inkomen.

Deze atlas is voor het college wellicht op verschillende manieren uit te leggen maar de cijfers spreken voor zich, plaats 49 voor Emmen. Er moet dus een forse inhaalslag worden gemaakt op het gebied van kunst- en cultuurklimaat.

In de commissievergadering samenleving is er veel gezegd door alle partijen. In onze ogen is het een nota die vele mooi woorden omvat en waaraan een uitvoeringsprogramma is gekoppeld voor 2009 die een verbetering van het kunst en cultuurklimaat moet opleveren.

Het ambitieniveau van deze kadernota is niet al te hoog want veel beoogde resultaten in 2012 zijn gericht op het versterken en ondersteunen. BGE wil nog wel enige kritiek uiten op de beoogde resultaten voor 2012. Termen als breed publiek, versterken, ontwikkelen, vergroten, een volwaardig onderdeel zijn termen die niet meetbaar zijn. Voor te verwachte resultaten zijn deze straks uit te leggen bij een evaluatie. Het had het college gesierd wanneer er meer specifiek benoemde resultaten in hadden gestaan.

Dat Emmen een laag ambitie niveau heeft bij deze nota vinden wij jammer. Het college roept vaak dat Emmen steeds in 1 adem genoemd wordt met het dierenpark. Een hoger ambitiniveau had er voor kunnen zorgen dat Emmen meer wordt dan alleen het dierenpark. Kortom een gemiste kans.


In de commissie heeft BGE er op gehamerd dat het poppodium voortgang dient te maken. Een openluchtpodium dient te worden gerealiseerd bij het nieuwe dierenpark/theater aldus wethouder Thalens. BGE wil graag van de wethouder weten wanneer er een poppodium voor de jeugd is gerealiseerd, een overdekte wel te verstaan. 

In de programmalijn cultuur en jeugd staat het jaartal 2012 , BGE hoopt niet dat de Emmense jeugd tot 2012 moet wachten voordat er een poppodium is gerealiseerd. Voor een college die het thema jeugd bombardeert tot hoofdthema in deze bestuursperiode verwachten wij op korte termijn resultaat. Waar een echte wil is , moet een weg zijn om een poppodium te realiseren. Wij vinden dat dit nog deze bestuursperiode zou moeten gebeuren.

Wat BGE wel aanspreekt in het uitvoeringsprogramma voor 2009 is dat er ingezet wordt op het organiseren voor en door jeugd van culturele initiatieven. Hiermee wordt de jeugd betrokken bij cultuur en dit moet ook gestimuleerd worden.

Wanneer jongeren enthousiasme kunnen ontwikkelen zal dit op latere leeftijd ook positieve gevolgen kunnen hebben voor de interesse in kunst en cultuur en wordt de doelgroep groter.

Tot slot de relatie met citymarketing.  Emmen wil een cultureel profiel ontwikkelen en dit benutten voor de citymarketing. Het mag alom bekend zijn dat Emmen niet de gemeente is met een sterk en divers kunst en cultuur aanbod. De postie op de ranglijst van Atlas geeft dit aan. En met deze nota zal er niet veel veranderen. 

Als je aan citymarketing wilt doen moet je dat met je sterke punten doen en niet met je zwakke punten. Eerst zwakke punten ombuigen tot sterke punten is ons advies. Op deze manier, en met de huidige ambities in deze nota,  zet je je met city marketing Emmen eerder voor gek als je Emmen door middel van kunst en cultuur wilt promoten dan dat je je positief profileert.

Wat betreft de ambitie om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2018. Wij zouden het college willen adviseren zich te laten nakijken op Mexicaanse griep of op Q koorts. Mocht één van beiden niet het geval zijn, dan is er in de ogen van BGE  sprake van grootheidswaanzin bij het college.
 
Fractie BGE