Geen extern onderzoek EMCO
 
De gemeente Emmen neemt voorlopig geen onafhankelijk bureau in de arm om de oorzaken van de steeds oplopende tekorten bij werkvoorzieningschap EMCO te achterhalen.

Een voorstel hier¬toe van Burgerbelangen Ge¬meente Emmen (BGE) kreeg gistermiddag onvoldoende steun in de gemeenteraad.

BGE wil de situatie vanaf 2004 in kaart laten brengen.
De plannen die sindsdien zijn gemaakt om de miljoenentekorten terug te dringen, hadden niet of nauwelijks effect.

Volgens BGE is het ook voor de toekomst belangrijk om te weten wat er mis is gegaan. Ook de rol van de gemeente zou nadrukkelijk in het onderzoek betrokken moeten worden. Alleen de SP en de Drentse Oude-ren Partij gaven hun steun.

De andere partijen willen afwachten met wat voor informatie Johan Mug na de zomervakantie komt. Hij is sinds eind vorig jaar actief als interim-directeur van de EMCO.

"De BGE-motie is nu te voorbarig", aldus de WD. De PvdA wees erop dat BGE een deel van de benodigde informatie ook zelf op kan zoeken. (DvhN)