Voor de bewoners aan de Ransuil in de Rietlanden wordt de bereikbaarheid verbeterd.

Meerdere navigatiesystemen kunnen de Ransuil niet goed vinden met als gevolg dat het enkele minuten vertraging kost voor hulpdiensten om op de plek van bestemming te komen.

De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) heeft deze zaak aangekaart binnen het gemeentehuis.

Raadslid Wim Halm

Naar een brief te hebben ontvangen van de bewoners hebben wij meteen actie ondernomen. Het kan niet zo zijn dat door slechte nummering en wegbewijzering hulpdiensten te laat arriveren.

Daar komt ook nog bij dat er enkele grote keien hinderlijk in de weg liggen om snel op de plek van bestemming te zijn.

BGE betreurt het dat de gemeente niet eerder heeft ingegrepen naar herhaaldelijk klachten van de bewoners.

BGE heeft de toezegging van de gemeente gekregen dat de keien worden verwijderd en dat de wegbewijzering duidelijker wordt aangegeven.