De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) is verbaasd en geïrriteerd over de opstelling van de PvdA en het CDA bij de behandeling van het rapport van de heer Mug over de EMCO-groep.

Tijdens de commissie samenleving van 12 mei jl. wilden PvdA en CDA het rapport nog niet behandelen. De reden die zij hier voor aandroegen was dat het college formeel nog geen standpunt heeft ingenomen en het nog niet officieel aan de raad heeft aangeboden.

De fractie van de Christen Unie, SP en GroenLinks steunden de PvdA en CDA in deze opvatting.

Wel heeft het college op 15 april 2009 in een bijeenkomst aangegeven dat de 3 colleges, de stuurgroep EMCO / WSW en het algemeen bestuur van de EMCO-groep, achter het rapport van de heer Mug staan. Tijdens de commissievergadering verschuilde Burgemeester Bijl zich echter achter het feit dat het college het rapport nog aan de raad moet aanbieden en nog geen standpunt heeft.

BGE fractievoorzitter Douwe Douwstra:"Het rapport van Mug staat vol met harde en pijnlijke constateringen waarover blijkbaar nu niet mag worden gesproken. Iedereen heeft kennis kunnen nemen van het rapport en nu wordt er een excuus gezocht om het niet te hoeven behandelen. Het is werkelijk de arrogantie van de macht". Aldus Douwstra.

Douwe Douwstra: “Als het presidium een onderwerp op de agenda toelaat omdat partijen gemotiveerd hebben aangegeven waarom zij dit willen bespreken, dan mogen de raadsleden en de burgers verwachten dat dit onderwerp ook wordt behandeld. Dat zijn de normale spelregels van de raad en zo wordt er altijd gewerkt. In Emmen bepalen blijkbaar de  PvdA en CDA bepalen over welke onderwerpen en wanneer er over mag worden gesproken.”

Fractie BGE