Statistisch onderzoek   

     

Inleiding 

Deze winter zijn aan de Rondweg in Emmen tientallen bomen van het type zomereik afgezaagd, volgens de gemeente uit oogpunt van veiligheid en een betere afwatering. Menig inwoner heeft zich afgevraagd waarom die veelvoud aan kap nodig was. De BGE-fractie in de raad van Emmen ging op onderzoek uit en kwam tot de slotsom dat geen vergunning was aangevraagd door de gemeente.

Voor boomdiameters meer dan 30 cm op een hoogte van 130 cm moet namelijk een kapvergunning worden aangevraagd. Van tientallen stobben zijn daarna de diameter opgemeten en men kwam tot de bevinding dat meerdere bomen eigenlijk te dik waren om zonder vergunning gekapt te mogen worden.

Een interpellatie en discussie in de raad van 23 april leidde niet tot duidelijkheid, simpelweg omdat de bomen en ondertussen ook de stobben verwijderd waren en daarmee ook het bewijsmateriaal.

Reconstructie diameter afgezaagde bomen

Het is mogelijk om met behulp van metingen aan bestaande bomen van hetzelfde type zomereiken de niet bekende diameters van de gekapte bomen te berekenen. Voorwaarde is dat er een sterke relatie moet zijn tussen metingen op stobbe hoogte enop een niveau van 130 cm.

Zo ja, dan kan met hulp van de al gemeten stobbe diametersaan de Rondweg teruggeschat worden wat de diameter op 130 cm hoogte is geweest.   

Werkmethode 

Van in totaal 60 zomereiken zijn op 3 hoogtes de omtrek gemeten: 30 cm (stobbe hoogte). 100 cm en 130 cm. De metingen* zijn deels verricht in Klazienaveen en omstreken en deels in Emmercompascuum. De metingen zijn telkens aan een rijtje bomen verricht om willekeur en selectie voorkomen. 

Door de metingen op de verschillende hoogten met elkaar te vergelijken kan een indruk worden verkregen of er sprake is van een grillig diameterverloopvan onderaan  tot boven of dat er sprake is van een vast patroon. Hoe sterker de correlatie tussen de metingen aan een boom des te beter de toegepaste benadering- of schattingsmethode is. * metingen verricht door Rene van der Weide, Wim Halm en Herry Thole Resultaten diameterbepalingen bestaande bomen 

Er is sprake van een sterk verband tussen de diameter op 30 cm hoogte en op 130 cm hoogte. De correlatiecoëfficiënt is maar liefst 0.98. De bijbehorende formule is: Diameter( 130 cm) = 0.90 x diameter(30 cm) - 2 cm 

 

Schatting diameter op 130 cm hoogte Uitgaande van het gevonden verband kunnen de volgende schattingen worden berekend: 

diameter op 30 cm hoogte                diameter op 130 cm hoogte               verval in diameter

40 cm                                                                          34 cm                                                     6 cm
45 cm                                                                          38 cm                                                     7 cm
50 cm                                                                          43 cm                                                     7 cm
55 cm                                                                          47 cm                                                     8 cm
60 cm                                                                          52 cm                                                     8 cm
70 cm                                                                          61 cm                                                     9 cm
        

Onnauwkeurigheid schatting Uit voorgaande relatiegrafiek is te zien dat de afwijkingen ten opzichte van de schattingen vrij klein zijn en nooit groter dan 5 cm. In 99 % van de gevallen is de afwijking kleiner dan 5 cm. Dit betekent dat bij een diameter op stobbe hoogte van bijvoorbeeld 45 cm een diameter op 130 cm hoogte hoort van 38 ± 5 cm.  

 

diameter op 30 cm hoogte                   spreiding bij 130 cm

40 cm                                                                          34 cm ± 5 cm
45 cm                                                                          38 cm ± 5 cm
50 cm                                                                          43 cm ± 5 cm
55 cm                                                                          47 cm ± 5 cm 

Virtuele boomdiameters Rondweg Met behulp van de opgemeten diameters van gekapte bomen aan de Rondweg op een hoogte van ca 30 cm en de gevonden relatie tussen diameters op 30 cm resp. 130 cm hoogte van bestaande en vergelijkbare eikenbomen kunnen de virtuele diameters van gekapte bomen op 130 cm hoogte nu geschat worden. 

Conclusie:

Van de in totaal 23 gereconstrueerde boomdiameters bedraagt de kortste diameter 31 cm en de langste 53 cm. Geen van 23 gekapte en nagemeten bomen heeft dus een diameterminder dan 30 cm en waren dus kapvergunningsplichtig geweest.  

 

  Bron. Herry Thole, statisticus, Emmercompascuum