EMCO Mug

De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) pleit voor een extern onderzoek.

De nieuwe bevindingen van Mug zijn voor de fractie voldoende aanleiding om opnieuw een motie in te gaan dienen voor een extern onderzoek.

BGE vindt dat het rapport van Mug aantoont dat er de afgelopen jaren wanbeleid is gevoerd en wil nader onderzocht hebben wat de rol van de emmer politiek daarin geweest is.

De fractie vindt dat er politiek gezien er een aantal zaken nader onderzocht moeten worden zoals de informatievoorziening aan de raad. BGE twijfelt of deze wel volledig en juist is geweest.

Raadslid Wim Halm:” In december is de verordening groenonderhoud vastgesteld en daar beweerde wethouder Holman bij hoog en bij laag dat er absoluut aanbesteed moet worden. Onlangs beweerde interim directeur Mug het tegenovergestelde dat aanbesteden niet verplicht. Een zeer rare gang van zaken waarin ik twijfel of het college wel goed op de hoogte was of dat de raad verkeerd is geïnformeerd” aldus Halm.

Het rapport van de interim directeur Johan Mug van de EMCO-groep geeft weer dat de organisatie te veel naar binnen is gericht. BGE heeft ook twijfels bij de kwaliteit van de directievoering onder leiding van  verantwoordelijk wethouders Kuper en Jumelet. Dit zou dan ook een verklaring kunnen geven voor de vele falende verbeterplannen. Raadslid Wim Halm: ”Een goed voorbeeld is dat de groepdetacheringen gebruikt zijn om mooi weer te spelen naar de buitenwereld en de gemeenteraad maar dat het financieel dus niet goed is geweest voor de EMCO-groep.”

Samenvattend komt het op er op neer dat er de afgelopen heel wat mis is gegaan binnen de EMCO groep.  De fractie van BGE vindt in het rapport de bevestiging van wat zij al jaren aangeeft “namelijk dat de trap bij de EMCO eens grondig van boven naar beneden moet worden schoongeveegd”. BGE is blij dat deze stap wordt gezet zodat er stevig in de kosten kan worden gesneden. Een te grote overheid heeft niemand baat bij aldus Halm.


Tevens bevestigt Mug in zijn onderzoek dat de vele mooie woorden en visies de afgelopen jaren niets hebben uitgehaald. Een extern onderzoek zou moeten uitwijzen waarom er van deze verbeterplannen niets is terecht gekomen.
 
De BGE fractie zal als het onderwerp op de agenda komt met een motie tot onderzoek komen. Gezien het rapport van de heer Mug zou het BGE verbazen als niet alle fracties een antwoord willen hebben over de afgelopen jaren.

BGE vindt dat de politiek dit ook aan haar zelf en de burgers verplicht is om te leren van gemaakte fouten. Halm: “De burgers hebben als kiezers recht op de waarheid”