Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 april jl. is er een motie van BGE met betrekking tot de verkeersveiligheid raadsbreed aangenomen. De motie is in samenwerking met de PvdA en het CDA ingediend.

In de motie heeft de raad wethouder Holman de opdracht gegeven om te zorgen dat de herinrichting van Emmer Erfscheidenveen opnieuw wordt aangepakt in nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang.

BGE raadslid Wim Halm: “Hopelijk gaan we nu eindelijk een oplossing zien die een einde maakt aan deze problematiek aan Kanaal A.

De discussie rond het fietspad duurt al ongeveer z’n 20 jaar en hopelijk wordt er een oplossing gevonden die een breed draagvlak heeft onder de bewoners. Halm denkt dat een terugkeer van het fietspad aan de noordzijde aan Kanaal A zeker een optie zal zijn omdat het rapport volgens hem aantoont dat de inwoners ontevreden zijn over het weghalen van dat fietspad.

“BGE vertrouwt erop dat plaatselijk belang in haar samenwerking met het college er alles aan zal doen om tot een oplossing te komen waar een breed draagvlak voor is”. Aldus Wim Halm. In de motie verzoekt de raad om voor 31 oktober met een oplossing te komen.

 Aanleiding voor de motie is het rapport evaluatie herinrichting Emmer Erfscheidenveen. Dit rapport is verschenen nadat in 2007 een raadsbrede motie van BGE is aangenomen met betrekking tot de verkeersveiligheid aan Kanaal A.

Halm: Deze motie is het gevolg van het rapport dat een zeer duidelijk beeld schetst dat de verkeerveiligheid is verslechterd aan Kanaal A