Nieuws vanuit het college: wethouder Holman
Commissie Wonen & Ruimte 6 april 2009

De afgelopen weken is er in de media berichtgeving verschenen over bomenkap aan de Rondweg en over bomenkap aan de Asserbrink. Ik wil u graag informeren over de feiten.

Te beginnen met de Rondweg. De afgelopen maanden is er druk gesnoeid en gekapt. Dit was nodig om te zorgen voor een goede waterafvoer en voor de veiligheid van het verkeer.

Sloten waren dichtgegroeid en hierdoor kon het water niet meer goed worden afgevoerd. Grote hoeveelheden opgeschoten groen, met name bij op- en afritten, namen het zicht voor het verkeer deels weg.

Wat ik ook nog wil noemen, iets dat mij persoonlijk heeft aangegrepen, is de berichtgeving in de media dat wij bij de Rondweg illegaal gekapt zouden hebben. Dit is absoluut niet het geval. Ik kan mij de verwarring wel voorstellen.

Ik had echter liever gehad dat vragen daarover aan mij gesteld waren, dan had ik – binnen een redelijke termijn – een verklaring kunnen geven en hadden wij geen foutieve en tegenstrijdige berichtgeving in de media gehad.

Ten tweede de Asserbrink. Ook hier werd, zonder dat mij of de dienst vragen zijn gesteld, geconcludeerd dat er illegaal gekapt zou zijn. Ik schets u graag de feiten.

In overleg met de bewoners van de Asserbrink is besloten dat er groen rondom de vijver gedund zou moeten worden. In dit plan zaten drie bomen en een sparrenbosje waar een kapvergunning voor nodig was. Deze kapvergunning is aangevraagd.


Tegelijkertijd is er al begonnen met het dunnen van het overige groen. Hierdoor kwam een kapvergunningplichtige boom, die al eerder schade had opgelopen door een storm, vol in de wind te staan.

Het afbreken van takken, met alle gevolgen van dien, bleek een realistisch risico. Op basis van artikel 8 van de bomenverordening, dat gaat over spoedeisend belang, is de boom toen gekapt. De andere twee bomen en het sparrenbosje worden uiteraard niet eerder gekapt dan dat de kapvergunning onherroepelijk is geworden.

Ik ga er van uit op deze manier een helder beeld geschetst te hebben van de werkelijkheid  in reactie op de tegengestelde berichtgeving uit de media en ik hoop ook, dat wij dit in de toekomst kunnen voorkomen. 

 

Naschrift redactie BGE site:

Weer iets te veel gebruik gemaakt van het woordje Ik,  inmiddels het handelsmerk van de PvdA correspondentie met de burger. Dat zegt eigenlijk al genoeg.

Maar een boom van meer dan 30 centimeter diameter op 1.30 m hoogte die om dreigt te waaien als het struikgewas er omheen wordt gesnoeid? Wel een heel slappe smoes van Holman.

Dit muisje heeft nog wel een staartje dachten we zo en mischien wel eentje die hem nog persoonlijker gaat aangrijpen!

Wordt vervolgd: Een ieder die over een foto, of foto's of andere informatie beschikt over de twijfelachtige kapactiviteiten met betrekking tot deze boom en andere bomen in de gemeentewordt verzocht die aan het BGE mailadres op te sturen.

Wij maken er werk van!