ImageDe Emmer wethouder Jenne Holman (PvdA) moet samen met Plaatselijk Belang Emmer-Erf-scheidenveen op zoek naar een adequate oplossing voor de verkeersproblemen op Kanaal A.

De fracties van BGE, PvdA en CDA dienen eind deze maand een motie van deze strekking in tijdens de maandelijkse raadsvergadering, zo bleek gisteravond in het gemeentehuis. In 2007 verwijderde de gemeente het zwaar verpauperde fietspad aan de zuidzijde van Kanaal A. Het fietspad aan de andere kant werd een gecombineerd fiets- en voetpad in beide richtingen. Dit tot grote ergernis van het toenmalige bestuur van Plaatselijk Belang

Emmer-Erfscheidenveen, dat waarschuwde voor verkeers-onveilige situaties. Uit een door het bureau Grontmij uitgevoerd onderzoek blijkt nu dat liefst 93 procent van de respondenten vindt dat fietsen gevaarlijker is geworden op Kanaal A. Het nieuwe pad wordt als te druk en te smal ervaren. Dat er een onderzoek naar de verkeersveiligheid is gedaan, is grotendeels te danken aan BGE. Deze fractie wist dit tijdens de begrotingsvergadering in november 2007 'binnen te slepen'. BGE sprak zich in het verleden meermaals uit tegen het schrappen van het fietspad aan de zuidzijde van Kanaal A. Of aan deze kant straks een nieuw fietspad wordt aangelegd, is nog onduidelijk.

Herry Thole (CDA) gaf gisteravond tijdens een commissievergadering wel aan dat de aanleg van een fietspad op die plek 'wenselijk' lijkt. Hoewel BGE nu door steun van de fracties van PvdA en CDA wethouder Holman aan tafel laat plaatsnemen bij Plaatselijk Belang, was BGE niet in jubelstemming. De raadsleden Wim Halm en René van der Weide toonden zich ontstemd over het feit dat Holman voor het onderzoek de Grontmij in de arm had genomen en niet Veilig Verkeer Nederland. "U bent hiermee afgeweken van de motie zoals die eerder door de raad is aangenomen", brieste Van der Weide. Holman erkende dit. Eerder liet de wethouder weten dat snelheid en onafhankelijkheid hierbij belangrijke argumenten waren.


Bron.dvhn