Graaien is niet fout.Graaiers doen niets verkeerds.Graaiers beroepen zich slechts op hun onvervreemdbare verworven rechten. Graaiers kunnen er niets aan doen dat ze zo schaars zijn dat hun marktwaarde daardoor torenhoog oploopt.

Met lokbonussen moet je ze lokken en met blijfbonussen moet je ze binden en als ze dan toch gaan moet je afscheid nemen met vertrekbonussen.

Tussendoor geef je ze zo mogelijk prestatiebonussen los van het resultaat van hun prestaties. Ziedaar in een notendop de sociaaldemocratische visie van Wouter Bos op de "meer is beter" cultuur bij wat er nog over is van de banken.

Terwijl wij nog dachten dat arbeiders schaars waren en graaiers talrijk denkt de Partij van die Arbeiders er duidelijk heel anders over. Wouter koopt banken op, omdat ze momenteel lekker goedkoop zijn, met geld van die arbeiders.

Samen met de vakbondsman Lodewijk de Waal zoeken ze daar directeuren voor. Voor ING deden ze zo'n koopje in Ierland.

Voor een lokbonusje dat geen naam mag hebben kochten ze een CEO die de andere bonussen allemaal al had en wel weer toe was aan wat nieuws. Zijn bank (RBS) moet nu weer een andere CEO en koopt er ook weer ergens eentje van socialistisch belastinggeld.

De ex CEO van ING maakt wel een goede kans dacht ik, vooropgesteld dat hij wel zoveel vraagt dat ze niet het gevoel krijgen iets inferieurs aan te schaffen.

 

Zo helpt de Socialistische Internationale de draaimolen van de graaiers aan de gang. De enige die duizelig wordt van al die miljoenen en miljarden ben ik blijkbaar. Terwijl eindelijk de profetie van Karl Marx, dat het kapitalistische systeem vanzelf eens in elkaar zou donderen uitkomt, gaan zijn socialistische volgelingen dat systeem achteraf nog van een goedkeuring voorzien.


 

Goedgekeurd door de vereniging van Boskabouters!


 

Zelfs de president van de meest kapitalistische natie van deze bol, de Verenigde Staten passeert deze Boskabouter nog links van zijn paddestoel. Al is Wouter er wel als de kippen bij om de maatregelen die in de VS worden genomen, als misschien wel goed om ook in Nederland toe te passen, te kenschetsten. 
 

 

Wel op vrijwillige basis natuurlijk, want graaiers zijn zonder uitzondering maatschappelijk betrokken en verantwoordelijk en van moreel hoogstaand niveau.

Die hoef je niet via wetgeving te dwingen, die zien dat zelf wel in en geven hun bonussen straks vlug met terugwerkende kracht weer aan de belastingbetaler. Snel een wetje invoeren die alles weer wegbelast dat doen ze bij de PvdA niet.

De PvdA haalt het liever in veel, maar kleinere porties binnen bij de grote groepen, die part nog deel hebben gehad aan het veroorzaken van deze crisis, en zelf slachtoffer zijn of worden.

Op die manier komt je eigen graaicommissariaatje als toekomstig ex-minister ook niet in gevaar. Het oplossen van de crisis wordt overgelaten aan degenen die hem ook veroorzaakten.

Het socialisme is dood, lang leve de graaiers! 

Mijn bijl deze keer in de paddestoel van deze bevlogen graaibevorderaar, die de groeibevorderaar van onze economie had moeten zijn. 

Mag De redactie u allen sterkte toewensen in afwachting van de komende barre coalitietijdingen.