ImageDe fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) is door buurtbewoners gewezen op een illegale bomenkap bij de vijver aan de Asserbrink in Bargeres.  Het is de tweede maal dat de fractie de gemeente hierop aanspreekt. Eerder werd de bomenkap aan de Rondweg onder de loep genomen.
De gemeente is volgens de partij voordat de bezwaar- of beroepstermijn van zes weken verstreken was, begonnen met het zagen van de bomen. BGE vindt het onbegrijpelijk dat dit kan gebeuren. 'Bezwaar- en beroepstermijn zijn er voor dat de burgers en belanghebbenden inspraak kunnen hebben als ze het niet eens zijn met een besluit. Het college neemt hiermee burgers en belanghebbenden niet meer serieus'