ImageBurgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) heeft de massale kap aan de Rondweg ter discussie gesteld tijdens de commissievergadering 9 maart.

In eerdere berichtgeving kondigde de fractie al aan dat er illegaal gekapt was omdat de vergunning niet in orde zou zijn. Tijdens de vergadering meldde wethouder Holman (PvdA) dat er überhaupt geen vergunning is afgegeven voor de kap aan de Rondweg.

Ondanks de vele foto's waarop BGE aantoonde dat er illegaal gekapt is blijft de wethouder volhouden dat er geen vergunning nodig was.


De bomenverordening in de gemeente Emmen schrijft voor dat er een kapvergunning nodig is bij bomen met een diameter groter dan 30 cm gemeten op 1.30 hoogte. De fractie heeft eigen onderzoek verricht en de overgebleven boomstobben opgemeten. Het verloop per meter van een eikenboom is ongeveer 3-4 cm in normale situatie.

BGE: "We hebben de nog overgebleven bomen aan de rondweg vergeleken en komen te de conclusie dat deze verloop normaal is."

BGE benadrukt dat het niet om een paar cm gaat maar dat er bomen van 50 - 60 cm gekapt zijn. Volgens de fractie zijn er minimaal 30 bomen gekapt waarvoor een kapvergunning is vereist.

Raadslid René van der Weide: " Door deze illegale kap vind er een kaalslag plaats in het groen van Emmen. Wij willen graag dat Emmen een groene gemeente blijft." BGE keurt deze kap af omdat het groen wordt aangetast en omdat er illegaal gekapt is.

"De burgers wel 45 euro voor een kapvergunning vragen maar er zelf een zooitje van maken en regelgeving niet na te leven is een slecht gedrag van een openbaar bestuur".

Gezien de reactie en houding van wethouder holman zal BGE verdere stappen ondernemen. Wim Halm en René van der Weide hebben dinsdag aangifte gedaan bij de politie van illegale kap.

klik op foto 

 

Voor meer info klik hier op tekst RTV Drenthe

Burgerbelangen Gemeente Emmen