ImageTijdens de raadsvergadering van 26 februari 2009 is er een besluit worden genomen over een te realiseren parkeerkelder.

Deze beslissing gaat de gemeenschap 14,75 miljoen euro kosten mits er elke dag een bezetting van 51% wordt gehaald en de bouw niet duurder uitvalt. Alvorens het college tot dit voorstel is gekomen is er de nodige historie aan dit besluit vooraf gegaan.

Nadat voormalig discotheek Big Fun was afgebrand heeft de gemeente de bouwrechten verkocht aan projectontwikkelaar D’Haan. In juli is er overeenstemming tussen de gemeente en D’Haan bereikt. De fatale afloop van dit project kent iedereen.

Het interessante is dat de raad pas 5 dagen voor het besluit volledig inzicht in dit dossier heeft gekregen. Tijdens de raadsvergadering bleken voor o.a. de VVD, BGE en DOP nog vele onduidelijkheden rondom het handelen van het College in deze zaak. Mede ook gezien dat de raad er erg laat bij betrokken is , is een extern onderzoek een prima middel voor duidelijkheid.

Dualisme is,  dat het college van burgemeester en wethouders nu besturen  op afstand van elkaar. Deze vorm van besturen - het dualisme - is in maart 2002 ingevoerd. Het belangrijkste doel hiervan is burgers en bestuur nader tot elkaar te brengen en daarmee de interesse van burgers voor de politiek te bevorderen. De gemeenteraad en het college van B. en W. kregen duidelijk gescheiden rollen.
 
In Emmen heeft dualisme nooit een kans gekregen door het gedrag van de collegepartijen. De collegepartijen vinden elkaars belangen afschermen belangrijker dan de belangen van de burger.

Terug naar het dossier Willinkplein.

In het dagblad van het noorden van 17 februari kondigde CDA-fractievoorzitter Bouke-Durk Wilms groots aan, een extern onderzoek te willen naar het handelen van het College in dit dossier. Wilms is verkozen tot fractievoorzitter nadat destijds fractievoorzitter Ensink zich in een stinkende bouwprocedure stortte met als gevolg trammelant in de CDA fractie. De positie van CDA voorman is van af de zomer 2008 in handen van Wilms.

Een extern onderzoek van het CDA zou waarschijnlijk de doodsteek betekenen voor de PvdA wethouders Holman en Sleeking. In een gezond dualismestelsel moet een coalitiefractie zelfstandig kunnen opereren t.o.v. het College. In Emmen is dit anders. Op het moment dat Wilms een extern onderzoek aankondigd, worden CDA wethouders Jumelet en Kuper in het nauw gedreven. De PvdA collegeleden herinneren deze CDA-wethouders nog eens aan december 2007 waar Kuper in zijn EBR dossier gered is en een motie van wantrouwen heeft overleefd.

Gevolg is dat Kuper en Jumelet de CDA fractie monddood maken want een extern onderzoek zou betekenen dat de “pleuris’ zou uitbreken in het College. Deze houding van de PvdA toont  al aan dat er dus wel fouten zijn gemaakt. Waarom is het college zo bang voor een extern onderzoek? Daar is maar in één antwoord op te bedenken.

De gemaakt fouten mogen niet aan het daglicht komen. Door dergelijke achterkamerpolitiek van deze partijen krijgen de burgers en raadsleden van Emmen geen eerlijk antwoord of het College ook daadwerklijk vrij is van kleerscheuren.

Waarom laat het CDA zich zo inpakken door de PvdA? Al jarenlang worden lastige dossiers geparkeerd bij CDA wethouders. Het dossier Willinkplein was een dossier waarin de PvdA de grootste verliezer behoorde te zijn want beide wethouders zijn hierbij betrokken. In plaats van dat het CDA een keertje terug durft te slaan komt door een gebrek aan lef en daadkracht het CDA als grootste verliezer uit de strijd.

Eerst groot en stoer melden in de krant een extern onderzoek te willen, maar tijdens de raadsvergadering staan te stotteren als er vragen worden gesteld. Door het terugkrabbelen komen Wilms en de zijnen  als  grote verliezers uit de strijd.

Het CDA had in deze kwestie ‘ballen’ moeten tonen en een extern onderzoek moet blijven eisen. In plaats van het dualisme nieuw leven in te blazen laat het CDA zich als schoothondje gebruiken. Nu er geen extern onderzoek komt krijgen de burgers geen antwoord of het College fouten heeft gemaakt.

Burgerbelangen Gemeente Emmen