De fractie van BGE heeft dit weekend alle achterliggende stukken doorgenomen van de 70 meter hoge woontoren en parkeergarages, en komt tot de conclusie dat het College opnieuw geblunderd heeft.

Het College gaf aan dat de financiering als gevolg van de kredietcrisis op losse schroeven kwam te staan. Maar hierover is niets terug te vinden in de achterliggende stukken. Het probleem zat, zo blijkt uit de stukken, in de lage rentabiliteit van de parkeerkelder o.a. door de te verwachten  bouwwerkzaamheden aan de Hondsrugweg en het centrum en de dierentuin, die jaren kunnen duren.

De parkeerkelder zal daarom moeilijk bereikbaar zijn en daarom wilde de financier extra garanties voor de aanloopverliezen die het College vervolgens niet wilde geven. De details van de garanties waren nog "open einden" in het contract tussen d'Haan en de Gemeente.  De aanvankelijke financier (Fortis) trok zich terug en kon zich terugtrekken omdat hij vond dat er daarom geen overeenstemming was. En doordat in de tussentijd de kredietcrisis zich aftekende en de rentabiliteit van het geheel nog meer in twijfel kwam, waren er kennelijk ook geen andere private financiers meer te vinden. BGE vindt het onbegrijpelijk dat het College, die eerst geen garanties wilde geven, nu de parkeergarage zelf wel helemaal wil financieren, terwijl het rendement door het ontbreken van de toren nu nog lager wordt. Volgens BGE wordt dit alleen gedaan om het gezicht van het College voorlopig te redden.

Parkeren voor minimaal 1,75 euro per uur vindt BGE absoluut onhaalbaar in Emmen. Te meer omdat dit tarief ook zal gelden voor de rest van het centrum zal dit wegblijven van winkelend publiek veroorzaken. Daarnaast zal het tarief nog jaarlijks maximaal worden verhoogd. Kosten per parkeerplaats 40.000,-- (veertigduizend!) euro. Dat wordt bouwen voor leegstand. Via de belasting en het parkeertarief betaalt elke inwoner van de gemeente Emmen mee aan dit plan 

Dit College heeft al vele projecten op haar naam die faliekant zijn misgelopen, deze kan aan het rijtje van mislukte projecten worden toegevoegd door dit amateuristische handelen van wethouder T.Sleeking en J.Holman. Er hoeft wat betreft BGE geen extern bureau te worden ingeschakeld zoals het CDA dat wil, dat is onnodig, de feiten staan duidelijk in de dit weekend door het College verstrekte stukken. Het College heeft op een hoogst kwalijke wijze een verkeerde weergave van feiten gegeven door te verklaren dat voornamelijk de woontoren door de kredietcrisis niet was te financieren. Door nu zelf de garage te financieren en af te zien van de woontoren en winkels loogenstraft ze daarmee haar eigen beweringen.  Het had meer voor de hand gelegen dat ze dan de woontoren was gaan (mee)financieren (dan huurwoningen).


Gezien het standpunt van Bouke Durk Wilms van het CDA, die er ook van uit gaat dat al in april 2008, ruim voor de kredietcrisis, er financieringsproblemen waren, denkt BGE dat er wel een meerderheid zal zijn te vinden voor een motie van wantrouwen tegen de verantwoordelijken. Vervolgens kan het gat beter tijdelijk gedicht worden met zand voor goedkoop bovengronds parkeren. Er is namelijk nog niets definitiefs gebouwd in de put.

Fractie Burgerbelangen Gemeente Emmen