ImageIn haar brief van 13 februari jl. laat het college weten dat aan dhr. de Haan een afkoopsom wordt betaald om zo doende het realiseren van een parkeergarage mogelijk te maken.

In de ogen van BGE wordt er niet voldoende getracht dhr De Haan aan zijn verplichtingen te laten voldoen. Zoals zo vaak  wanneer er  problemen in de gemeente Emmen ontstaan worden deze met de mantel der liefde bedekt door het college. In het verleden heeft de BVO gefaald en vervolgens springt de gemeente wel financieel bij. Zelfde situatie deed zich voor bij het Rundedalproject.

Nu wordt er aan de raad gevraagd om in te gaan stemmen met een voorstel om de parkeergarage gemeentelijk te gaan financieren en exploiteren. De fractie van Burgerbelangen Gemeente Emmen is zeer kritisch t.o.v. dit voorstel. Alvorens er door BGE een definitieve beslissing kan worden genomen wil BGE een aantal zaken helder boven tafel hebben.

Daarom willen wij antwoord op de financiele en juridische kant van deze zaak aldus Wim Halm. "Het kan en mag niet zo zijn dat als het College juridisch gefaald heeft, ze daarom voor deze optie kiest". Wanneer er blunders zijn gemaakt door het College zullen zij op de blaren moeten gaan zitten.

BGE gaat hier als nog niet van uit en wil daarom er op aandringen bij het college dat zij d'Haan verplicht op basis van het contract het wel te financieren gedeelte, de kelder en de winkels, af te ronden. 

Als dat absoluut onmogelijk blijkt dan wil BGE van het College tot achter de komma nauwkeurig weten wat dit de burger gaat kosten en wat het parkeren per uur gaat kosten. 

Het college kan zich niet alleen maar verschuilen achter het feit dat het gat zo snel mogelijk moet worden weggewerkt en dat daarom dergelijke oplossingen worden gezocht. In de raadsvergadering van februari wil BGE dat het College spreekwoordelijk met de billen bloot gaat.