ImageBurgerbelangen Gemeente Emmen heeft tijdens haar algemene ledenvergadering de doelstelling voor de verkiezingen van 2010 bekend gemaakt. Volgens oprichter en raadslid Wim Halm moet BGE zich gaan richten om in 2010 de derde partij van Emmen te worden.

Tijdens de bijeenkomst in Café Groothuis blikte de fractie en partij terug over 2008. Fractievoorzitter Douwe Douwstra sprak van een goed jaar: “BGE heeft zowel tijdens de kadernota als de begroting een aantal programmapunten kunnen realiseren”.

In de raad hebben wij ons geprofileerd als een lokale kritische partij die op basis van argumenten en inhoud de zaken beoordeeld. BGE is van mening dat eerst de basis van de gemeente goed moet zijn alvorens er keer op keer in grote projecten wordt geïnvesteerd.

Hoogtepunt van 2008 was natuurlijk het besluit om 468 miljoen te investeren in het dierenpark/theater. De leden van BGE waren zeer tevreden met het besluit van de fractie dat BGE niet akkoord is gegaan met het raadsvoorstel.

De leden hebben hun vertrouwen uitgesproken hoe BGE zich het afgelopen jaar heeft gepresenteerd. Het is belangrijk dat BGE de controlerende functie blijft uitoefenen aldus de leden. Het aantal leden is het afgelopen jaar weer toegenomen er hebben zich onder andere een aantal jongeren aangemeld bij de partij.

De partij wil jong en dynamisch blijven aldus raadslid Wim Halm.