kan wel janken

Emmen is een leuke gemeente om in te werken, te studeren, te sporten, te leven en te wonen. Want een samenleving is gelukkig meer dan alleen wat een gemeentebestuur er van maakt. Want dit College maakt er niet veel van.

Wouter Bos zou waarschijnlijk zeggen, “Emmen kan zo veel beter,  Emmen verdient zo veel meer.”  En dat ben ik dan geheel met Wouter Bos eens. Alleen zal Wouter Bos hiermee dan bedoelen dat dit met (nog) meer PvdA moet.

Wij zij natuurlijk van mening zijn dat dit wel (en misschien alleen) kan met aanmerkelijk minder PvdA en CDA.  

Ondanks een overdosis aan PvdA’ers en CDA’ers in deze gemeente, ben ik altijd iemand geweest die deze gemeente elders in het land met overtuiging heeft gepromoot en dat eigenlijk ook wil blijven doen.
Maar sinds zaterdag 7 februari 2009 kamp ik met gewetensnood en wordt ik geplaagd door de vragen: kan en wil ik Emmen in de rest van het land nog wel promoten? Wil ik nog wel mensen en bedrijven enthousiast maken om zich hier te vestigen? Was het wel verstandig van mij mensen enthousiast te maken om naar Emmen te komen?

Wat is er gebeurd zult u zich als lezer misschien nu afvragen? Ik heb het verhaal van Jaap Bazuin van rozenkwekerij De Trompet in de zaterdag bijlage van het DvhN van 7 februari 2009 gelezen. Jaap Bazuin was tot voor kort de enige kweker die zich in het Rundedal vestigde. Een interview van journalist Gerard de Kleine, waarbij Jaap Bazuin verslag doet van zijn ervaringen, vanaf zijn komst in Emmen tot aan zijn vertrek onlangs, vanwege faillissement van zijn bedrijf. En het moet en mag gezegd worden, Gerard de Kleine heeft wel slechtere stukken geschreven.

Het verhaal kort samengevat:
Eerst is de gemeenteraad met valse verwachtingen het Rundedal project ingerommeld. Niks, 10 tot 20 tuinders die zaten te springen om naar Emmen te komen. De enige tuinder die wel is gekomen, Jaap Bazuin van De Trompet, is met man en macht en met valse verwachtingen naar Emmen gelokt. Niks, 10% goedkopere energieprijzen, maar zelfs nog veel hogere prijzen dan gemiddeld. Niks, Emmen dat er klaar voor was tuinders te ontvangen, maar juist een Emmen dat nog vele procedurele hobbels had klaarliggen.

Wat blijft hangen van het verhaal is een College van Emmen dat met name heeft uitgeblonken in nadrukkelijke aanwezigheid bij feestelijkheden.
En dat vervolgens verstek heeft laten gaan en verzaakt als het om de echte zaken gaat, zoals o.a. het behulpzaam zijn bij het zoeken naar oplossingen voor problemen.
Een College waarbij het fatsoen ontbreekt om iets van zich te laten horen als stokpaardjes en paradepaardjes uit een recent verleden in de problemen komen en niet meer als bruikbaar worden aangemerkt.
Het College heeft tuinder Jaap Bazuin tot uithangbord gemaakt van de Emmense tuinbouwambities. Nu Jaap Bazuin naar elders in het land vertrekt, en ongetwijfeld daar zijn negatieve ervaringen over Emmen met anderen zal gaan delen, is het maar de vraag of het College van Emmen verstandig heeft gehandeld. Het onfatsoenlijke en onbetrouwbare handelen van het College van Emmen kan dan ook nog weleens jaren negatief doorwerken in de toekomst en kan voor de gemeente Emmen zeer nadelig uitpakken.

Ik heb mijn gewetensnood aan mijn psychiater voorgelegd. Heb hem verteld dat ik niet meer weet of ik er wel verstandig aan doe mensen van elders enthousiast te maken om naar Emmen te komen. Hij keek mij erg moeilijk aan en zag  niet echt een snelle oplossing voor mijn probleem. Hij zei dat hij dacht dat uitzieken tot maart 2010 waarschijnlijk het beste zou zijn  en dat met minder PvdA en CDA in de gemeenteraad en wat meer BGE, het probleem na maart 2010 zichzelf misschien wel oplost.

Een recept voor een betrouwbare gemeente, die niet werkt vanuit willekeur, vriendjespolitiek,  prestige projecten  en korte termijn successen,  staat dan ook niet voor niets al vanaf  de oprichting van BGE in het medicijnkastje van mijn psychiater.

Bedankt dat u door dit verhaal te lezen voor even deelgenoot wilde zijn van mijn worstelingen. Gedeelde smart is tenslotte halve smart.

Een BGE kiezer met gewetensnood

NB:
Promoot Emmen met ons mee en stem maart 2010 op BGE.